Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02/01/2024 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda yazılı gündemler/ek gündemler ile yapılacaktır.

GÜNDEM :

1) İmar Komisyon Raporu; Belediye Meclisinin 01/12/2023 tarih ve 254 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Bahçelievler Mahallesi 203 ada 2 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

2-İmar Komisyon Raporu;  Belediye Meclisinin 01/12/2023 tarih ve 255 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen İhsaniye Mahallesi 435 ada 26 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/12/2023 tarih ve 21111 sayılı yazısı ile Ballıca Mahallesi 207 ada 13 no.lu parselde Taşınmaz Kiralama konulu tezkerenin görüşülmesi.

4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/12/2023 tarih ve 20976 sayılı yazısı ile Denetim Komisyon Seçimi konulu tezkerenin görüşülmesi.

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/12/2023 tarih ve 20979 sayılı yazısı ile Huzur Hakkı konulu tezkerenin görüşülmesi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2023 tarih ve 21245 sayılı yazısı ile Cadde ve Sokak İsim Verilmesi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2023 tarih ve 21235 sayılı yazısı ile Pazarsuyu Emecen Mahallesi 1012 ada 19 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2023 tarih ve 21250 sayılı yazısı ile Güzelyalı Mahallesi 845 ada 35 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 21289 sayılı yazısı ile Pazasuyu Emecen Mahallesi 1015 ada 5 no.lu parselde Plan Değişikliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 21315 sayılı yazısı ile (Dededibi Bağlısı) Mahalle Kuruluşu konulu tezkerenin görüşülmesi.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 21316 sayılı yazısı ile Otopark Yönetmeliği konulu tezkerenin görüşülmesi.

12-Fen İşleri Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 21320 sayılı yazısı ile Kredi Talebi konulu tezkerenin görüşülmesi.

13-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/12/2023 tarih ve 21239 sayılı yazısı ile Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi konulu tezkerenin görüşülmesi.

14-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/12/2023 tarih ve 21240 sayılı yazısı ile Maktu Mesai konulu tezkerenin görüşülmesi.

15-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 29/12/2023 tarih ve 21349 sayılı yazısı ile Süre Belgesi Hk. konulu tezkerenin görüşülmesi.