Karar No – 96: Belediyemiz ilçe genelinde devam etmekte olan doğalgaz alt yapı çalışması neticesinde tahrip olan imar yolları üst yapı yenilemesinde (parke-beton-asfalt) kullanılmak üzere Vakıflar Bankasından 36 ay vadeli 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) kredi kullanılması talep edilmektedir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bulancak Şubesinden 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) kredinin kullanılmasına, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi, kredi sözleşmeleri ve ilgili belgelerin imzalanması için Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yetkili kılınması hususu 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68’inci maddesi gereğince oya sunularak Recep YAKAR, Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Ertan ZERE, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Mustafa YAŞAR’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No – 97: Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesine göre emekli olan personellerimize kıdem tazminatı olarak ödenmek üzere Vakıflar Bankasından 48 ay vadeli 8.500.000,00 TL (Sekiz Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kredi kullanılması talep edilmektedir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bulancak Şubesinden 8.500.000,00 TL (Sekiz Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kredinin kullanılmasına, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi, kredi sözleşmeleri ve ilgili belgelerin imzalanması için Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yetkili kılınması hususu 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68’inci maddesi gereğince oya sunularak Recep YAKAR, Emrullah GUGUK, Bahadır ÜSTÜNDAĞ, Aydın GAYIK, Muhammet Samet KARATAŞ, Cihad YILDIZ, Mustafa YERİŞ, Ömer DİK ve Ayşe YILMAZ’ın kabul, Ertan ZERE, Hasan TURAN, Saadettin ÇAMAYAZ, Fatma TARANOĞLU ve Mustafa YAŞAR’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.