17°C
GIRESUN HAVA DURUMU17°C Yağışlı
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

İhale İlanları

Bulancak Belediye Başkanlığı

26.01.2017 Kiralama ve Satış İlanı

- +
26.01.2017 Kiralama ve Satış İlanı

BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN      

S. NO Mahalle   NİTELİĞİ İHALE

 SAATİ

GEÇİCİ

 TEMİNAT

MUHAMMEN

BEDEL

KDV HARİÇ

1 Sanayi Mah. 731 adanın batısında komşu bulunan taşınmaz 24 m2 lik Çay Bahçesi Kiralama

8 YILLIK

Çay Bahçesi 09:00 36,00-TL YILLIK  1.200,00-TL
2 Sanayi Mah. 733 ada 3 nolu parsel (135.86m2) Kiralama

8 YILLIK

Arsa 09:10 57.30-TL YILLIK  1.910,00-TL
3 Sanayi Mah. 755 ada 2 nolu parsel (180.00m2) Kiralama

8 YILLIK

Arsa 09:20 70,20-TL YILLIK  2.340,00-TL
4 Saraçlı Mah. 910 ada 23 nolu parsel (375.36m2) Satış Arsa 09:30 5.382,00-TL 179.400,00-TL

                

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların satış ve kiralamaları 2886 sayılı kanunun 35 c Maddesince açık teklif usulü ile Bulancak Belediye Başkanlığı Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda açık artırma suretiyle ihale edilecektir.
 2. İhale 13/02/2017 tarihinde saat 09:00’da başlayacaktır.
 3. Taşınmazların muhammen bedeli, geçici teminatı, yukarıda belirtilmiştir.
 4. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler
  1. İkametgah belgesi.
  2. Nüfus cüzdan örneği.
  3. Tüzel kişi olması halinde Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge ve İmza beyannamesi veya imza sirküleri
  4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortak girişim beyannamesi ve (b),(c)bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
  5. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyorsa istekliler adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
  6. İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname
  7. Dosya aldı makbuzu ve Geçici Teminat yatırdı belgesi.
  8. Bulancak Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi ve Tüm sayfaları imzalanmış şartname.
 5. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00.-TL karşılığında temin edilebilir.
 6. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.01.2017

                                                                                                    Recep YAKAR

                                                                                                    Belediye Başkanı

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.