15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2017 yılı Nisan ayı Meclis Kararları

- +
2017 yılı Nisan ayı Meclis Kararları

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
03.04.2017 153 Belediye Meclisi Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunun (3) üyeden oluşturulması ve bu üç üyelik için aday isim teklif edilmesi istendi. Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunu oluşturmak üzere teklif olarak Belediye Meclis üyeleri Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ ve Necmi SIBIÇ aday olarak teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu üyelikleri için teklif edilen Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ ve Necmi SIBIÇ’ın adaylığı oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 154 Belediye Meclisi Tarife Komisyonu üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi Tarife Komisyonunun (3) üyeden oluşturulması ve bu üç üyelik için aday isim teklif edilmesi istendi. Tarife Komisyonunu oluşturmak üzere teklif olarak Belediye Meclis üyeleri Hamdi ALPARSLAN, Necmi SIBIÇ ve Hüseyin DEMİREL aday olarak teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. Tarife Komisyonu üyelikleri için teklif edilen Hamdi ALPARSLAN, Necmi SIBIÇ ve Hüseyin DEMİREL’in adaylığı oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 155 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun (3) üyeden oluşturulması ve bu üç üyelik için aday isim teklif edilmesi istendi. Plan ve Bütçe Komisyonunu oluşturmak üzere teklif olarak Belediye Meclis üyeleri Ahmet ORAK, Hüseyin ÖZTÜRK ve Mustafa YAŞAR aday olarak teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için teklif edilen Ahmet ORAK, Hüseyin ÖZTÜRK ve Mustafa YAŞAR’ın adaylığı oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 156 Belediye Meclisi İmar Komisyonu üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi İmar Komisyonunun (3) üyeden oluşturulması ve bu üç üyelik için aday isim teklif edilmesi istendi. İmar Komisyonunu oluşturmak üzere teklif olarak Belediye Meclis üyeleri Dilara TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Hasan TURAN aday olarak teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. İmar Komisyonu üyelikleri için teklif edilen Dilara TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Hasan TURAN’ın adaylığı oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 157 Belediye Encümenini oluşturmak üzere (2) adet Encümen Üyesi seçimine geçildi. Belediye Encümen üyelikleri için Ömral DABAN ve Mikdat AYDIN aday olarak teklif edildi.
Yapılan gizli oylama sonucu ilişik oy sayım tutanağında görüldüğü gibi Belediye Meclis üyelerinden Mikdat AYDIN’ın (12), Ömral DABAN’ın (11) oy aldıkları anlaşılmış olup oy sayım sonuçlarına göre (12) oy alan Mikdat AYDIN ile (11) oy alan Ömral DABAN 03.04.2017 tarihinden itibaren (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Encümen üyeliklerine seçilmiştir.
03.04.2017 158 Tandır Koç Kardeşler Tic.Ltd.Şti.’nin 10/02/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 808 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 159 Halil ADA’nın 20/02/2017 tarih 191 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde (Ucarlı) tapunun 531 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 160 Erol ŞARDAĞ’ın 21/02/2017 tarih 198 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 794 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 161 Mürsel YILMAZ’ın 08/02/2017 tarih 160 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Mürsel YILMAZ onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 8 ve 31 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/5 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 162 Canan KARATAŞ ve hissedarlarının 08/02/2017 tarih 158 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Canan KARATAŞ ve hissedarları onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 13 ve 14 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/5 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 163 Canan KARATAŞ ve hissedarlarının 08/02/2017 tarih 158 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Canan KARATAŞ ve hissedarları onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 13 ve 14 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/5 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 164 Sefa KARAHASAN’ın 09/02/2017 tarih 162 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesi 942 ada, 6 nolu parselin maliki, Şemsettin Mahallesi Damla Sokağın otoparka yasaklı hale getirilmesini talep etmektedir. Damla Sokak’ın otoparka yasaklı hale getirilmesinin kişiye özel düzenleme olduğu fakat bölgedeki parsellerin 2014 yılı öncesi otoparka yasaklı olarak yapılaştığı tespit edildiğinden, Bulancak Belediyesi İmar Plan Notunun 49.maddesine “Bir imar adası içindeki aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki plana uygun olarak otoparka yasaklı yapılaşmış olması halinde kalan parseller otoparka yasaklı olarak değerlendirilir.” ibaresinin eklenmesi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 165 Abdurrahman PEKDEMİR’in 15/02/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 402 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 (TAKS:0,30) olan yapı nizamının A-6 (TAKS:0,40) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 166 İsmail YILMAZ’ın 27/02/2017 tarih 216 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Arifli Mahallesinde tapunun 1026 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 10 nolu parsel üzerinde bulunan park alanının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. İmar komisyonunca Arifli Mahallesinde (Pazarsuyu Düz Mahalle) talep edilen plan itirazı ve değişikliklerinin plan bütünlüğü içinde ele alınarak sonuçlandırılması ve talebin reddi uygun görülmüştür. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 167 Enver YILMAZ’ın 27/02/2017 tarih 217 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Arifli Mahallesinde tapunun 1026 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 8 ve 9 nolu parseller üzerinde bulunan park alanının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. İmar komisyonunca Arifli Mahallesinde (Pazarsuyu Düz Mahalle) talep edilen plan itirazı ve değişikliklerinin plan bütünlüğü içinde ele alınarak sonuçlandırılması ve talebin reddi uygun görülmüştür. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 168 Mustafa YILMAZ ve hissedarlarının 28/02/2017 tarih 222 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 84 ada, 15 ve 287 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasının A-5 olan yapı nizamının E:2,00 Yençok:30,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 169 Canan KARATAŞ ve hissedarlarının 08/02/2017 tarih 158 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde (Arifli) tapunun 291 ada, 13 ve 14 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 14 nolu parselin kuzeyinde bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılması, park alanının parselin batısına taşınması, kaldırılan imar yolu ve park alanının konut alanına dahil edilmesi talep edilmiş, ayrıca ilgili parselin güneyinde bulunan park alanı ve 10 metrelik imar yolunun kaldırılması ve park alanının parselin kuzeyine taşınarak konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 170 Bel.Meclis Üyesi Orhan GÜNGÖR’ün 20/02/2017 tarihli dilekçesi okundu İlçemiz İhsaniye Mahallesinde İncivez Sokak ile Karabekir Caddesi arasında kalan ve Abasız Sokağın güney yönünde paralelinde bulunan isimsiz sokağa, belediyemizde çalışırken vefat eden belediye personeli Erhan ÇİMEN’in isminin verilmesi talep edilmektedir. Talep Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunca uygun bulunmuştur. İsim verilmesi talebi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 171 Bel.Meclis Üyesi Orhan GÜNGÖR’ün 20/02/2017 tarihli dilekçesi okundu İlçemiz İhsaniye Mahallesinde Şehit Enver Erdoğan Caddesi ile Ümit Sokak arasında kalan ve Raşit İmam Sokağın kuzey yönünde paralelinde bulunan isimsiz sokağa belediyemiz personellerinden rahmetli Birol GÜNGÖR’ün isminin verilmesi talep edilmektedir. Talep Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunca uygun bulunmuştur. İsim verilmesi talebi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 172 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 589 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 20K-I pafta, 538 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 173 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 590 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 121 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin zemin kat kotunun parselin batısında kalan 12 metrelik imar yolunun en üst noktasından verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 174 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 591 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 418 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında B-4 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 175 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 593 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Haluk YEŞİLTEPE onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 40 ve Güzelyalı Mahallesi 865 ada 9 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 176 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 594 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 503 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin zemin kat kotunun parselin batısından geçen 7 metrelik imar yolunun üst noktasından verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 177 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 595 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 331 ada, 234 nolu parselin maliki 06/10/2016 tarih ve 334 sayılı belediye meclis kararı ile onanan Bulancak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notuna “Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde, bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için bitişik parsel malikinin muvafakatını almak kaydıyla, yan bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına bitişik asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde mekanik platform yapılabilir” ibaresinin eklenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 178 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 596 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 897 ada, 1, 11 ve 13 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-6 olan yapı nizamının Aİ-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 179 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 597 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 739 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
03.04.2017 180 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 598 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 206 ada, 39, 40 ve 42 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-6 Konut Alanı olan yapı nizamının A-6 Ticari Alan olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 181 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 599 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 865 ada, 25 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-3 olan yapı nizamının TAKS(0.35), KAKS(1.05) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 182 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 599 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 865 ada, 25 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-3 olan yapı nizamının TAKS(0.35), KAKS(1.05) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 183 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih 606 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 119 ada, 66 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-2 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 184 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih 608 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde bulunan 118.741m2 yüzölçümlü Güzelyalı Balıkçı Barınağı, Bulancak Mal Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan 22/03/2017 tarih ve 343 yevmiye nolu sözleşme ile 10 yıllığına belediyemize kiralanmıştır. Balıkçı barınağı yapısının tamamında onaylı kıyı yapısının bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna göre Güzelyalı Balıkçı Barınağının kıyı yapısının imar planına işlenmesi için “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” esasları dahilinde imar planı yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 185 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih 611 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 118 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasının Turizm Alanından çıkarılarak Konut Alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 186 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih 613 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 441 ada, 19 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Belediye Hizmet Alanında kalan taşınmaz alanlarında daraltmaya gidilmeden plan değişikliği ile A-6 yapı nizamında planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 187 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2017 tarih 619 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 188 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2017 tarih 620 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesinde 6,30 metre olan çekme mesafesinin 4,00 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 189 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2017 tarih 622 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 485 ada, 16 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında 2,00 olan emsal değerinin 2.20 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 190 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2017 tarih 623 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 499 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında İ-4 olan yapı nizamının İ-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 191 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2017 tarih 624 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 506 ve 511 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin Besihane Alanından Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 192 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2017 tarih 625 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 865 ada, 52 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin batısındaki 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak ticari konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 193 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2017 tarih 634 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 577 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 194 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/04/2017 tarih 655 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 320 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Konut Alanında kalan parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanına dönüştürülmesi, emsal değerinin 1,00, Y.ençok serbest olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.04.2017 195 Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/03/2017 tarih 176 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş. tarafından alınacak olan 1 adet Asfalt Plent Makinesi, 1 adet Silindir (Asfalt) ve 1 adet Finisher (Asfalt Düzenleyici) için Finansal Kiralama Şirketlerinden 4.500.000.-TL’ye kadar finansal kiralama işlemi yapılacağından belediyemizden kefalet yetkisi talep edilmektedir. %100 hissesi belediyemize ait Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin mevcut bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendinde yer alan şartları taşıdığından Finansal Kiralama Şirketleri ile akdedilecek sözleşme nedeniyle belediye meclisimizce Kefalet yetkisi verilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
07.04.2017 196 Belediye Başkanının 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasını kapsayan (1) yıllık icraat ve faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Belediye Başkanına ait 2016 yılı icraat ve faaliyet raporu okundu. Raporun müzakeresinden sonra icraat ve faaliyet raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 26.maddesi uyarınca oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
07.04.2017 197 S.S. Bulancak Yeni Aydınkent Konut Yapı Kooperatifinin 03/04/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Arifli Mahallesi 1026 ada, 101 nolu parselde bulunan 32.355,21m2 yüzölçümlü taşınmazın T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesi şartıyla belediyemize bağışı talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/i maddesince Arifli Mahallesi 1026 ada, 101 nolu parselde bulunan taşınmazın şartlı olarak bağışının kabul edilmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
07.04.2017 198 Bulancak Beton Enerji Maden İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31/03/2017 tarih 31 sayılı yazısı okundu. %100 hissesi belediyemize ait Bulancak Beton Enerji Maden İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 2.000.000,00.-TL artırılması ve sermayenin ayni veya nakdi olarak karşılanması için belediye başkanına yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
07.04.2017 200 Fatma TURAN’ın 24/03/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 331 ada, 234 nolu parselin maliki, 06/10/2016 tarih ve 334 sayılı belediye meclis kararı ile onanan Bulancak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notunun 16. maddesindeki “Asansör Yönetmeliği (95-16/AT) hükümlerine uyulacaktır” ibaresinden sonra gelmek üzere “Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde, bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için bitişik parsel malikinin muvafakatını almak kaydıyla, yan bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına bitişik asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde mekanik platform yapılabilir” ibaresinin eklenmesini talep etmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
07.04.2017 201 Bulancak Beton A.Ş.’nin 27/03/2017 tarih 19 sayılı yazısı okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 441 ada, 19 nolu parselinde Belediye Hizmet Alanında kalan taşınmaz alanlarında daraltmaya gidilmeden Belediye Hizmet Alanı olarak tesis edilmiş alanın plan değişikliği ile A-6 yapı nizamında planlanması talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.