11°C
GIRESUN HAVA DURUMU11°C Yağışlı
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Nisan Ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Nisan Ayı Meclis Kararları

meclis

2016 yılı Nisan Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
04.04.2016 99 İlçemiz muhtelif mahallelerinde yeni açılan ve ismi olmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 100 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/03/2016 tarih 558 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 359 ada 15 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 101 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/03/2016 tarih 559 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada 7 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 102 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/03/2016 tarih 560 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 91 ada 193 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 103 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/03/2016 tarih 557 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 503 ada 6 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile kotlandırma parselin batı cephesinin en üst noktasından verilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 104 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/03/2016 tarih 562 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 961 ada 1 nolu parselinin trafo yeri olarak kullanılmak üzere Tedaş Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devri talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 105 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/03/2016 tarih 561 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye ve Bulancak Mahallelerinde tapunun muhtelif parsellerinin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 106 Belediye Meclisi Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunun (3) üyeden oluşturulması ve bu üç üyelik için aday isim teklif edilmesi istendi. Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunu oluşturmak üzere teklif olarak Belediye Meclis üyeleri Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ ve Hasan TURAN aday olarak teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu üyelikleri için teklif edilen Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ ve Hasan TURAN’ın adaylığı oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 107 Belediye Meclisi Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunun (3) üyeden oluşturulması ve bu üç üyelik için aday isim teklif edilmesi istendi. Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunu oluşturmak üzere teklif olarak Belediye Meclis üyeleri Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ ve Hasan TURAN aday olarak teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu üyelikleri için teklif edilen Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ ve Hasan TURAN’ın adaylığı oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 108 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun (3) üyeden oluşturulması ve bu üç üyelik için aday isim teklif edilmesi istendi. Plan ve Bütçe Komisyonunu oluşturmak üzere teklif olarak Belediye Meclis üyeleri Ahmet ORAK, Hüseyin ÖZTÜRK ve Necmi SIBIÇ aday olarak teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için teklif edilen Ahmet ORAK, Hüseyin ÖZTÜRK ve Necmi SIBIÇ’ın adaylığı oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.04.2016 109 Belediye Meclisi İmar Komisyonu üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi İmar Komisyonunun (3) üyeden oluşturulması ve bu üç üyelik için aday isim teklif edilmesi istendi. İmar Komisyonunu oluşturmak üzere teklif olarak Belediye Meclis üyeleri Dilara TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Mustafa YAŞAR aday olarak teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. İmar Komisyonu üyelikleri için teklif edilen Dilara TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Mustafa YAŞAR’ın adaylığı oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
04.04.2016 110 Divan Katibi üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi katip asıl üyeliklerine belediye meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR ve Hamdi ALPARSLAN, yedek katip üyeliklere Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ aday olarak teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda ilişik oy sayım tutanağında görüldüğü gibi asıl katip üyelikler için Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR’ün (12) oy, Hamdi ALPARSLAN’ın (12) oy, Mustafa YAŞAR’ın (1) oy, Hasan TURAN’ın (1) oy, Hüseyin DEMİREL’in (2) oy, Necmi SIBIÇ’ın (1) oy aldıkları, yedek ka-tip üyelikler için Hüseyin ÖZTÜRK’ün (10) oy, Mikdat AYDIN’ın (1) oy, Yener YILMAZ’ın (10) oy, Mustafa YAŞAR’ın (1) oy, Hüseyin DEMİREL’in (1) oy, Necmi SIBIÇ’ın (1) oy aldıkları tespit edilmiştir. Oy sayım sonuçlarına göre (12) oy alan Hamdi ALPARSLAN ve (12) oy alan Orhan GÜNGÖR’ün asıl katip üyeliklere, (10) oy alan Yener YILMAZ ile (10) oy alan Hüseyin ÖZTÜRK’ün yedek katip üyeliklere 04.04.2016 tarihinden itibaren ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.
04.04.2016 111 Meclis 1.Başkan Vekili ile 2. Başkan Vekili seçimine geçildi. Meclis 1.Başkan Vekilliğine meclis üyesi Dilara TELLİ, Meclis 2.başkan vekilliğine Eyüp TELLİ aday olarak teklif edildi. Yapılan gizli oylama sonucu ekte bulunan oy sayım tutanağında görüldüğü gibi Belediye Meclis üyelerinden Dilara TELLİ’nin (14) oy, Eyüp TELLİ’nin (14) oy aldıkları tespit edilmiştir. Yapılan oylama sonucuna göre Meclis 1. Başkan Vekilliğine (14) oy alan Dilara TELLİ, Meclis 2. Başkan Vekilliğine (14) oy alan Eyüp TELLİ 04.04.2016 tarihinden itibaren ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.
04.04.2016 112 Yapılan gizli oylama sonucu ilişik oy sayım tutanağında görüldüğü gibi Belediye Meclis üyelerinden Mikdat AYDIN’ın (14), Ömral DABAN’ın (14) oy aldıkları anlaşılmış olup oy sayım sonuçlarına göre (14) oy alan Mikdat AYDIN ile (14) oy alan Ömral DABAN 04.04.2016 tarihinden itibaren (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Encümen üyelik-lerine seçilmiştir.
04.04.2016 113 Mustafa YILMAZ’ın 19/02/2016 tarih 141 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 84 ada 15,17 ve 18 nolu parsel malikinin talebi üzerine imar planı değişikliği ile 83 ada 18, 7 ve 11 nolu parsellerin yaklaşık 2.300m2’lik kısmı park alanında kalmakta iken park alanı 11 nolu parsele taşınmıştır. Plan değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
04.04.2016 114 Karaibrahimoğlu Pet.Ür. ve Tur.Tic.Ltd.Şti.’nin 22/02/2016 tarih 154 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 104 ada 8 ve 9 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile alan kullanımlarının metrekareleri değişmeden parsel sınırları düzeltilmiştir. Plan değişikliği talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04.04.2016 115 Ekrem BİLGİÇ’in 22/02/2016 tarih 150 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 758 ada 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin içinden geçen 12 metrelik taşıt yolunun 7 metreye düşürülmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
04.04.2016 116 Abdullah ve İbrahim KARADENİZ’in 15/02/2016 tarih 126 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 473 ada 9 nolu parsel malikinin talebi üzerine imar planı değişikliği ile 186 nolu parselin yol olarak düzenlenmesi veya belediye meclisinin 13/07/2009 tarih ve 186 sayılı kararının iptal edilmesi talep edilmektedir. İmar planının iptali ve plan değişikliği taleplerinin reddine oybirliği ile karar verildi.
04.04.2016 117 Melek TORAMAN’ın 08/02/2016 tarih 109 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 206 ada 73 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında A-6 yapı nizamında kalan parselin Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04.04.2016 118 Nafiz GÖKALİ’nin 05/02/2016 tarih 105 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada 286 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04.04.2016 119 Köksal KORKMAZ’ın 25/02/2016 tarih 195 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 478 ada, 1 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04.04.2016 120 Sarıgöller Akaryakıt Ür.Tur.Nak.Tic.Ltd.Şti.’nin 26/02/2016 tarih 199 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 835 ada, 3 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile 835 ada 3 parselden 156 m2, 834 ada 1 parselden 156 m2 terkin olacak şekilde parselin doğusundan geçen 7 metrelik yol 10 metre olarak genişletilmiştir. Plan değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
04.04.2016 121 Köksal ALTUNBAŞ’ın 26/02/2016 tarih 202 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 328 ada, 20 ve 21 nolu parselleri üzerinde imar planı değişikliği ile B-6 imar adasında bulunan taşınmazın Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
04.04.2016 122 Bulancak Beton A.Ş.’nin 01/03/2016 tarih 211 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 858 ada 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parsel içine kütle işaretlemesi yapılarak A-8 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
04.04.2016 123 İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 59 ada, 1 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Parselin belediyemizce çalışması devam eden Kentsel Dönüşüm alanı içersinde kalması nedeniyle plan değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
05.04.2016 124 Fen İşleri Müdürlüğünün 15/03/2016 tarih 573 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemiz şantiyesinde malzeme ve çöp taşıma amacıyla kullanılmak üzere 2 adet çekici (TIR) ve damper alınması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 125 Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/03/2016 tarih 484 sayılı teskeresi okundu. Belediyemizin, üyesi olduğu Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği üyeliğinden ayrılması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 126 Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/03/2016 tarih 485 sayılı teskeresi okundu. 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliğine 2 yıl süre ile görev alacak 4 asil 4 yedek temsilcinin meclis üyeleri arasından seçilmesi talep edilmektedir. 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti asil üyeliklerine Recep YAKAR, Mikdat AYDIN, Osman YILDIRIM ve Eyüp TELLİ, yedek üyeliklere Yener YILMAZ, Dilara TELLİ, Ömral DABAN ve Hüseyin ÖZTÜRK’ün üye olarak seçilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 127 Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/03/2016 tarihli teskeresi okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9881 kodlu (6) dereceli Eğitmen unvanlı boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin tespit edilmesi talep edilmektedir. Ücretin 1.300,00.-TL olarak tespiti oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 128 Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/03/2016 tarihli teskeresi okundu. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 11125 kodlu (1) dereceli Mezarlıklar Müdürü unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 11135 kodlu (1) dereceli Park ve Bahçeler Müdürü unvanlı kadronun ihdası, Mezarlıklar Müdürlüğünde geriye kalan bütçe ödeneğinin Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne aktarılması, Fen İşleri Müdürlüğünün 03.02 Bütçe Ekonomik Kodundan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 03.02 Bütçe Ekonomik Koduna 150.000,00.-TL aktarılması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 129 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/04/2016 tarih 654 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 743 ada 5 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının S-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 130 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/04/2016 tarih 652 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 680 ada 1 nolu parseli ve 681 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parselleri üzerinde imar planı değişikliği ile düzenleme alanının doğusunda bulunan park alanı dere yatağının geçtiği batı kısma alınmış, mevcutta park alanı olarak planlanan imar adası A-4 konut adası olarak planlanmış, yeniden planlanan konut alanının güneyinden 3 metrelik yaya yolu geçirilerek çocuk bahçesi oluşturulmuş, 7 metrelik yaya yolu park alanının güneyine kaydırılarak park alanının kuzeyinden 3 metrelik yaya yolu geçirilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 131 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/04/2016 tarih 647 sayılı teskeresi okundu. Belediyemiz sınırları içersinde oluşan ve ciddi boyutlara ulaşan çevre kirliliğinin giderilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesi 653 ada mevkiinden başlayıp Sanayi Mahallesi 720 adada Sarayburnu Cami Mevkiine kadar devam eden sahil kesiminde Bisiklet Yolu planlaması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 132 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/04/2016 tarih 646 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 781 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 133 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih 645 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 38 ve 118 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile kütle işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 133 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih 645 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 38 ve 118 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile kütle işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 133 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih 645 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 38 ve 118 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile kütle işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 133 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih 645 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 38 ve 118 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile kütle işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 134 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 636 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 112 ada, 23 nolu parselinde imar planı değişikliği ile konut adası içersinde bulunan parselin konut ve ticaret alanına alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 135 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 635 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 280 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 136 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 629 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 106 ada, 3 ve 107 ada, 1 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 7 metrelik imar yolu kaldırılarak konut alanına dahil edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 137 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 630 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 817 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-3 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 138 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 628 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 651 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının Aİ-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 139 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2016 tarih 607 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 645 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 140 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2016 tarih 606 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 660 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 141 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2016 tarih 605 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 360 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 142 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/03/2016 tarih 580 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 958 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 143 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 631 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 121 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-2 olan yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 144 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/04/2016 tarih 663 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 203 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile taşınmazın 350 m2’lik kısmının Teknik Altyapı Tesis Alanı olarak kalan 325 m2’lik kısmının A-6 konut alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 145 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/04/2016 tarih 664 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 75 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin otopark alanından çıkartılarak B-3 Kat Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 146 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih 613 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 291 ada, 102 nolu parseli üzerinde bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Toplu Konut Projesi çalışmaları devam eden 30.000m2’lik taşınmazın Toplu Konut Daire Başkanlığına bedelsiz devri talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 147 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/04/2016 tarih 666 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 203 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın 350m2’lik kısmının Teknik Altyapı Tesis Alanı olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.04.2016 148 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 627 sayılı teskeresi okundu. Belediyemiz Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
07.04.2016 149 Belediye Başkanının 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan (1) yıllık icraat ve faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Belediye Başkanına ait 2015 yılı icraat ve faaliyet raporu okundu. Raporun müzakeresinden sonra Belediye Başkanının (1) yıllık İcraat ve faaliyet raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 26.maddesi uyarınca oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
07.04.2016 150 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/04/2016 tarih 663 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 203 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile taşınmazın 350 m2’lik kısmının Teknik Altyapı Tesis Alanı olarak kalan 325 m2’lik kısmının A-6 konut alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Dilara TELLİ, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
07.04.2016 151 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/04/2016 tarih 647 sayılı teskeresi okundu. Belediyemiz sınırları içersinde oluşan ve ciddi boyutlara ulaşan çevre kirliliğinin giderilmesi, halk sağlığının korunması ve araç kullanımının azaltılması teşvik etmek amacıyla İlçemiz Ordu-Giresun Karayolu, Fatoğlu Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasında kalan 5 km’lik şehir içi karayolunun deniz tarafında Bisiklet Yolu planlnaması talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
07.04.2016 152 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/03/2016 tarih 561 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye ve Bulancak Mahallelerinde tapunun muhtelif parsellerinin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına alınması talep edilmektedir. İhsaniye Mahallesi; 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 32 ada 1,2,3,4,5,7,8,9,10 nolu parseller, 10 ada 1 nolu parsel cami alanı olup, 2, 3 nolu parseller, Bulancak Mahallesi; 60 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 33, 34 nolu parseller, (18 nolu parselde bulunan Tescilli Çeşme), (11 ve 15 parsellerdeki yapılar tescillidir.) 59 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 nolu parseller, (8 nolu parseldeki yapı tescillidir.) 46 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 61 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller (6 ve 7 nolu parsellerdeki yapı tescillidir.) 62 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 58 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parseller, (1 parseldeki yapı tescillidir.) 63 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller, 57 ada 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 48, 49 nolu parseller, 56 ada 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,17 ,18 ,19 ,23 ,24 ,28 ,29 ,30 ,34 ,35 ,38 ,42 ,43 ,44 ,45, 50, 57, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88 nolu parseller, ( 9 parseldeki yapı tescillidir.) 275 ada 4, 5, 7, 29, 43 nolu parseller, 78 ada 2, 3, 4 nolu parseller, 77 ada 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35 nolu parseller, 215 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 569 ada 1, 2 nolu parseller, 9 ada 1 nolu parsellerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına alınması oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Dilara TELLİ, Ahmet ORAK, Ömral DABAN‘ın kabul, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in çekimser, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
07.04.2016 153 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/04/2016 tarih 664 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 75 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin otopark alanından çıkartılarak B-3 Kat Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin reddine Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Dilara TELLİ, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın kabul, Yener YILMAZ, Ahmet ORAK, Ömral DABAN, Orhan GÜNGÖR ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
07.04.2016 154 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/03/2016 tarih 562 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 961 ada 1 nolu parselinin trafo yeri olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince Tedaş Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devri talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
07.04.2016 155 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih 613 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 291 ada, 102 nolu parseli üzerinde bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Toplu Konut Projesi çalışmaları devam eden 30.000m2’lik taşınmazın Toplu Konut Daire Başkanlığına bedelsiz devri talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
07.04.2016 156 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/04/2016 tarih 666 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 203 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın 350m2’lik kısmının Teknik Altyapı Tesis Alanı olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Dilara TELLİ, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.