20°C
GIRESUN HAVA DURUMU20°C Çok Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2015 yılı Temmuz Ayı Meclis Kararları

- +
2015 yılı Temmuz Ayı Meclis Kararları

meclis

2015 yılı Temmuz Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.07.2015 280 Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ÖZTÜRK’ün 01.06.2015 tarihli dilekçesi okundu. Hüseyin ÖZTÜRK yurt dışında olacağından Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarihli toplantısına katılamayacağını, izinli sayılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ÖZTÜRK’ün mazeretinden dolayı 01.07.2015 günü izinli sayılması oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
01.07.2015 281 Belediye Meclis Üyesi Hayri Uğur ÖZDEMİR’in 30.06.2015 tarihli dilekçesi okundu. Hayri Uğur ÖZDEMİR mazereti nedeniyle Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarihli toplantısına katılamayacağını, izinli sayılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Belediye Meclis Üyesi Hayri Uğur ÖZDEMİR’in mazeretinden dolayı 01.07.2015 günü izinli sayılması oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
01.07.2015 282 İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 17/06/2015 Tarih ve 1224 Sayılı yazısı okundu. Yazı ile ilçemiz Çiftçi Koruma Meclisi seçiminin yapılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 12. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 283 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2015 tarih 1291 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 83 ada, 22 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının Hmax:20,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 13. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 284 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2015 tarih 1292 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 118 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 BL-5 olan yapı nizamının B-6 BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 14. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 285 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2015 tarih 1293 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Samugüney Köyü mücavir alan sınırlarında değişiklik yapılarak 227 hektar alanın mücavir alana dahil edilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 15. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 286 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/07/2015 tarih 1314 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemiz tarafından hazırlatılan ve belediye meclisinin 01/06/2015 tarih 261 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına itiraz edildiğinden Burunucu Köyü 129 ada, 5 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına işlenmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 16. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 287 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/07/2015 tarih 1313 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Burunucu Köyü 129 ada, 5 nolu parsel üzerinde imar planı değişikliği ile parselin yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 17. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 288 İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 17/06/2015 Tarih ve 1224 Sayılı yazısı okundu. Yazı ile ilçemiz Çiftçi Koruma Meclisi (Murakabe Heyeti) seçiminin yapılması talep edilmektedir. Asil üyeliklere Belediye Başkanı Recep YAKAR, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali FATOĞLU, Ziraat Odası Başkanı Naci KARAMANOĞLU, Bel.Meclis Üyesi Eyüp TELLİ, Bel.Meclis Üyesi Hasan TURAN, yedek üyeliklere Bel.Meclis Üyeleri Ömral DABAN, Yener YILMAZ, Necmi SIBIÇ, Hamdi ALPARSLAN ve Osman YILDIRIM aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Çiftçi Koruma Meclisi (Murakabe Heyeti) asil üyeliklerine Belediye Başkanı Recep YAKAR, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali FATOĞLU, Ziraat Odası Başkanı Naci KARAMANOĞLU, Bel.Meclis Üyesi Eyüp TELLİ, Bel.Meclis Üyesi Hasan TURAN, yedek üyeliklere ise Bel.Meclis Üyeleri Ömral DABAN, Yener YILMAZ, Necmi SIBIÇ, Hamdi ALPARSLAN ve Osman YILDIRIM (4) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
01.07.2015 289 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/06/2015 tarih 1259 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 534 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın üzerine açık spor tesis yapılması için Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 290 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/06/2015 tarih 1263 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 889 ada, 2-5-6-7 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının 2 adet 28×14 yapı kitlesi ve hmax:30,50m yapı yüksekliği olacak şekilde değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 291 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/06/2015 tarih 1260 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 489 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 292 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/06/2015 tarih 1265 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 485 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-4 E:1,20 olan yapı nizamının E:2,00 Hmax:24,50 olacak şekilde değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 293 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/06/2015 tarih 1273 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 19 ada, 64,65,66 ve 118 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile B-6 konut alanında bulunan parsellerin Ticari Alana dahil edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 294 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/06/2015 tarih 1274 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 219 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği A-6 konut alanında kalan parsel üzerinde kütle işaretlemesi yapılması ve çekme mesafelerinde değişiklik yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 295 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/06/2015 tarih 1277 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 284 ada, 50 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın maliki parselin 467,24m2’lik kısmını mezarlık yapılmak üzere (şartlı bağış) belediyemize bağışlamayı talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 296 İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi.
Nafiz GÖKALİ’nin 25/05/2015 tarih 265 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parselinde A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 297 Ali Osman KALAFAT’ın 25/05/2015 tarih 261 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 690 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka bahçe çekme mesafesi kaldırılarak kütle işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın aleyhte, Dilara TELLİ MUTLU, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Mustafa YAŞAR’ın lehte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
01.07.2015 298 Ali ADA’nın 25/05/2015 tarih 262 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 539 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 14,50 metrelik yoldan kotlandırılan parselin 7 metrelik yoldan kotlandırılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Mustafa YAŞAR’ın lehte, Hamdi ALPARSLAN’ın aleyhte oylarıyla raporun kabulüne talebin reddine oy çokluğu ile karar verildi.
01.07.2015 299 Saffet AKTAŞ ve mahalle sakinlerinin müşterek imzalı 25/05/2015 tarih 267 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 361, 490, 540 ve 580 adalarında imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın aleyhte, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Mustafa YAŞAR’ın çekimser, Dilara TELLİ MUTLU’nun lehte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
01.07.2015 300 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2015 tarih 1139 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyü Sahil Mevkiinde bulunan 3.507,83m2’lik alanın Belediye Halk Plajı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 301 Fatma TURGUT’un 01/06/2015 tarih 278 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 23 ve 42 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 42 nolu parselde bulunan Kuran Kursu Alanı 23 nolu parselde oluşturulmuştur. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 302 İbrahim TURAN’ın 01/06/2015 tarih 277 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 115 ada, 117, 119 ve 120 nolu parsellerinin A-3 0,30-0,90 olan yapı nizamının A-4 0,30-1,20 olarak değiştirilmesi ve 7 metrelik yolun kaydırılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 303 Öztürk Fındık Gıda Petrol Tarım Ür.Tu.Nak.İnş. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 01/06/2015 tarih 279 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 529 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 12 metrelik yoldan kotlandırılan parselin 7 metrelik yoldan kotlandırılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Dilara TELLİ MUTLU, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
01.07.2015 304 Hamdi BAŞDEMİR’in 01/06/2015 tarih 280 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 718 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile emsal değeri 2,00 iken 2,50 yapılmış Hmax korunmuştur. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 306 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2015 tarih 1291 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 83 ada, 22 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının Hmax:20,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 307 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2015 tarih 1292 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 118 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 BL-5 olan yapı nizamının B-6 BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 308 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2015 tarih 1293 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Samugüney Köyü mücavir alan sınırlarında değişiklik yapılarak 227 hektar alanın mücavir alana dahil edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 309 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/07/2015 tarih 1314 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemiz tarafından hazırlatılan ve belediye meclisinin 01/06/2015 tarih 261 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına itiraz edildiğinden Burunucu Köyü 129 ada, 5 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına işlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.07.2015 310 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/07/2015 tarih 1313 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Burunucu Köyü 129 ada, 5 nolu parsel üzerinde imar planı değişikliği ile parselin yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.