18°C
GIRESUN HAVA DURUMU18°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

İhale İlanları

Bulancak Belediye Başkanlığı

05.12.2016 Taşınmaz Satış İlanı

- +
05.12.2016 Taşınmaz Satış İlanı

ihale

 

 

 

BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN      

SIRA NO Taşınmazın Adı İHALE

 SAATİ

GEÇİCİ

 TEMİNAT

MUHAMMEN

BEDEL

KDV HARİÇ

1 Sanayi Mah. 788 ada 3 nolu parsel 10:30 2.886,00 TL 96.200,00 TL
2 İhsaniye Mah.527 ada 8  nolu parsel 10:40 12.150,00 TL 405.000,00 TL
3 Belediye Çarşı İşhanı  No:42 10:50 828,00 TL 27.600,00 TL
4 Belediye Çarşı İşhanı No: 48 11:00 753,00 TL 25.100,00 TL
5 Belediye Çarşı İşhanı No :51 11:10 1.914,00 TL 63.800,00 TL
6 Belediye Çarşı İşhanı No : 52 11:20 525,00 TL 17.500,00 TL

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Taşınmazların 2886 sayılı kanunun Maddesi gereğince açık teklif usulü ile Bulancak Belediye Başkanlığı Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır.
 2. İhale 22/12/2016 tarihinde saat 10:30’da başlayacaktır.
 3. Taşınmazların muhammen bedeli, geçici teminatı, yukarıda belirtilmiştir.
 4. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler
  1. İkametgah belgesi.
  2. Nüfus cüzdan örneği.
  3. Tüzel kişi olması halinde Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge ve İmza beyannamesi veya imza sirküleri
  4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortak girişim beyannamesi ve (b),(c)bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
  5. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyorsa istekliler adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
  6. İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname
  7. Dosya aldı makbuzu ve Geçici Teminat yatırdı belgesi.
  8. Bulancak Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi ve Tüm sayfaları imzalanmış şartname.
 5. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00.-TL karşılığında temin edilebilir.
 6. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.05.12.2016

 

                                                                                                    Recep YAKAR

                                                                                                      Belediye Başkanı

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.