15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

Kasım 2017 Meclis Kararları

- +
Kasım 2017 Meclis Kararları

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.11.2017 417 Belediye Encümenince meclise havale edilen 2018 Yılı Belediye Gelir Gider Bütçesinin görüşülmesine geçildi. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 418 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/10/2017 tarih 378 sayılı yazısı okundu. Yazı ile 2018 Yılı Belediye Gelirleri Ücret Tarifesi belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere havale edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 419 Şengül KARAKAYA’nın 13/09/2017 tarih 1088 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 845 ada, 22 ve 23 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında E:1,00 Yençok:12,50 olan yapı nizamının A-6 E:2,40 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 420 Ferat YİĞİT’in 21/09/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 748 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 421 Metin KARAHASAN’ın 25/08/2017 tarih 1038 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 723 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parsel ada ayrım çizgisi ile ayrılarak güney ve doğu yönlerinde 3’er metre, batı yönünde 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak kütle işaretlemesi yapılmış, parselin güneybatı yönünde 179,81m2’lik yol alanı daraltılarak konut alanına dahil edilmiştir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 422 Ayhan ŞARDAĞ’ın 26/09/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 537 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 423 Bahriye AYDIN ve Kerim AYDIN’ın 25/08/2017 tarih 1036 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 285 ada, 142 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu alanda güney ve doğu yönlerinde 3’er metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak kütle işaretlemesi yapılmıştır. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 423 Bahriye AYDIN ve Kerim AYDIN’ın 25/08/2017 tarih 1036 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 285 ada, 142 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu alanda güney ve doğu yönlerinde 3’er metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak kütle işaretlemesi yapılmıştır. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 424 Hasan KARATAŞ’ın 25/08/2017 tarih 1034 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin park alanında kalan kısmı park alanından çıkarılarak A-6 konut adası olarak düzenlenmiştir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 425 Emine AKSU’nun 15/08/2017 tarih 1075 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 889 ada, 3 ve 4 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında yapı nizamının E:2,00 Yençok:30,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 426 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih 1695 sayılı yazısı okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde (Ucarlı) tapunun 224 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında park alanında kalan parselde 1.000m2 ibadet alanı önerilmiştir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK ve Hüseyin DEMİREL’in kabul, Ömral DABAN ve Yener YILMAZ’ın çekimser, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.11.2017 427 Kerim Zafer KURDOĞLU’nun 26/09/2017 tarih 1167 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 102 ada, 20, 21, 22, 23 ve 25 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-4 E:1,60 olan yapı nizamının E:1,80 Yençok:serbest olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca Yençok değerinin 18,50m olması şartıyla uygun bulunmuştur. Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN oylamaya katılmamış olup teklif oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 428 Hasan YAYA’nın 25/08/2017 tarih 1037 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 127 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 2 ve 3 nolu parseller üzerinde bulunan 558,28 m2’lik alan park alanından çıkarılarak A-3 yapı nizamında konut alanı olarak düzenlenmiştir. İmar komisyonunca değişikliğe konu taşınmazların müstakil inşaat yapmaya elverişli olmaması, taşınmazlardaki hak kaybının imar planı revizyonu kapsamında ele alınması, teklifin ise bu haliyle reddi yönünde görüş bildirilmiştir. Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN oylamaya katılmamış olup teklif oya sunularak reddine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 429 Ömer KARAİBRAHİMOĞLU’nun 02/10/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 206 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile yapı nizamı A-3 olan parselde 22,50m zemin kat taban kotu önerilmiştir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN oylamaya katılmamış olup teklif oya sunularak reddine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 430 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1674 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış olup planın uygulanabilmesi için Güzelyalı Mahallesinde 8 adet imar düzenleme bölgesi oluşturulmuştur. 2 Nolu düzenleme bölgesinde kısmi revizyon yapılmasına ihtiyaç bulunduğundan adı geçen düzenleme bölgesi için hazırlanan G40-a-9-b-1-d, G40-a-9-b-1-c, G40-a-9-b-4-a, G40-a-9-b-1-d, G40-a-9-b-1-c, G40-a-9-b-4-a, G40-a-9-b-4-b nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile G40-a-9-b nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılan revizyon imar planının belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN oylamaya katılmamış olup teklif oya sunularak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 431 İsmet Paşa Mahalle Muhtarı İdris ŞEN’in 06/09/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde Fikret Üstündağ Caddesinin güney istikametinde Mustafa Şardağ Caddesinin doğu yönünde paralelinde bulunan yeni açılan sokağa Hayret Yirmibeş Sokak isminin verilmesi talep edilmektedir. Talep cadde ve sokak isimleri tespit komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 432 Zabıta Müdürlüğünün 24/10/2017 tarih ve 154 sayılı yazısı okundu. Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 419 sayılı kararıyla yürürlüğe giren T Plakalı Ticari Taksi Ve Taksi Durağı Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç doğduğundan yeni yönetmeliğin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yönetmeliği incelemek üzere Belediye Meclis Üyeleri Necmi SIBIÇ, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in İnceleme Komisyonunda görevlendirilmesi ve talebin bu komisyona havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2017 433 İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğünün 03/10/2017 tarih ve 8040 sayılı yazısı görüşüldü. Oluşturulacak olan Gayrimenkul Satış Komisyonuna, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesince belediye meclis üyeleri arasından bir adet üye seçilmesi talep edilmektedir. İsmi teklif edilen Dilara TELLİ’nin üye olarak seçilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 434 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1684 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 77 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında Otopark Yeri olarak ayrılan alanın Kamu Kurum Alanı, yine Bulancak Mahallesinde tapunun 57 ada 18 parselinde Hükümet Konağı Alanı ve Yol-Yeşil Alan ile 19 nolu parselinde Belediye Binası Alanı ve Yol-Park olarak ayrılan alanın Belediye Hizmet Alanı ve Otopark alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM ve Ahmet ORAK’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
03.11.2017 435 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/10/2017 tarihli yazısı okundu. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 9900 kodlu 5 (beş) dereceli 2 adet İtfaiye Çavuşu unvanlı kadronun derecesinin 3 (üç) olarak değiştirilmesi, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 9900 kodlu 7 (yedi) dereceli 1 adet İtfaiye Çavuşu unvanlı kadronun derecesinin 3 (üç) olarak değiştirilmesi, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 11170 kodlu 3 (üç) dereceli 1 adet Temizlik İşleri Müdürü unvanlı kadronun derecesinin 1 (bir) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 436 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih 1103 sayılı yazısı okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş. tarafından alınacak olan 7 adet 12m3’lük Transmikser için 2.000.000.-TL’ye kadar finansal kiralama işlemi yapılacağından belediyemizden kefalet yetkisi talep edilmektedir. %100 hissesi belediyemize ait Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin mevcut bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendinde yer alan şartları taşıdığından finansal kiralama şirketleri ile akdedilecek sözleşme nedeniyle belediye meclisimizce Kefalet Yetkisi verilmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM ve Ahmet ORAK’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
Muhalefet Şerhi:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesi ihlal edildiğinden dolayı ret oyu vererek karara muhalefet şerhi koyuyoruz.

03.11.2017 437 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/10/2017 tarih 1789 sayılı yazısı okundu. 03/07/2017 Tarih ve 30113 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 40. maddesinin 11. fıkrası ile Belediye Meclislerine yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya ve kaplamalar ile çatının malzeme rengini tayin etme yetkisi verilmiştir. Belediyemizce İhsaniye Mahallesi 15 Temmuz Caddesi ile Bulancak Mahallesi Millet Caddesi üzerindeki mevcut yapıların yola bakan yüzlerinde daha güzel bir görünüm elde etmek maksadıyla, dış cephe boya ve kaplamalarında tek bir renk tayin edilmesi konusunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 40/11 maddesince belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 438 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/10/2017 tarih 1906 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 790 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Parselin bulunduğu imar adası A-4 yapı nizamında konut ve konut+ticaret alanları şeklinde ayrılmış olup parselin, 20 metre genişliğindeki yolun kuzeyinde kalan kısımları yapı adası derinliği 42,50 metre olacak şekilde Küçük Sanayi Alanı olarak ayrılmış, kat adedi 2 ve Yençok:9,00 önerilmiştir. Ayrıca 20 metrelik taşıt yolunun güneyinde kalan yapı adası da kuzey yönünde yaklaşık 5 metre kaydırılmış, yapı nizamı A-6 yapılmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 439 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/10/2017 tarih 1909 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 469 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Aİ-5 olan yapı nizamının Aİ-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 440 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/10/2017 tarih 1910 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 782 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 441 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/10/2017 tarih 1911 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 584 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 yapı nizamında konut alanında kalan parselin ticari alan içerisine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 442 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/10/2017 tarih 1912 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 326 ada, 269 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında yapı nizamı A-5, A-6 Emsal:2,00, 2,40 iken Yençok:30,50 metre (10 Kat) 2 adet yapı kitlesi önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 443 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih 1953 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 156 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerinde D.O.P oranı %51 çıktığından imar uygulaması yapılamamaktadır. İmar planı değişikliği ile D.O.P.’un yasal sınırlara çekilmesi için hazırlanan değişiklik teklifinin belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 444 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/11/2017 tarih 1975 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 121 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında yapı nizamı A-3 Emsal:1,20 iken A-4 Emsal:1,60 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 445 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/11/2017 tarih 2014 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 580 ada, 12 nolu parselinde bulunan binaya zemin kat seviyesinde arka bahçe mesafesine çıkma yapılması ve emsal alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.11.2017 446 Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor tetkik olundu. 2018 yılı Bütçe Kararnamesi ve Bütçe, madde madde müzakere edilerek oylanmasına geçildi.

2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde-1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (63.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir.

Madde-2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi (63.000.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

Madde-3– 2018 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde-4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde-5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde-6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir.

Madde-7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
1) Bütçe Kararnamesi
2) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
3) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
4) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
5) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
6) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
7) Fonk. ve Eko. Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
8) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
9) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)
10) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
11) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
12) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cet (Örnek-23)
13) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) (Örnek-24)
14) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
15) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
16) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
17) Finansman Programı (Örnek-28)
Madde-8- Bu kararname Hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde-9- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

03.11.2017 447 2018 yılı Belediye Gelirleri Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde kabulü oya sunularak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.