HABER ARA


Gelişmiş Arama

Mayıs ayı meclis karaları-1

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2011 GÜNLÜ MAYIS AYI
OLAĞAN I.OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİDİR.

Kategori  Kategori : Duyurular
Tarih  Tarih : 24 Mayıs 2011, 13:03

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

                        Belediye Meclisi 02.05.2011 Pazartesi  günü saat 14.00’da Meclis 1.Başkan V.Veysel MEMİŞ Başkanlığında 2011 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 1. birleşiminde bulundu.

                     Meclis 1.Başkan V. Veysel MEMİŞ meclis ekseriyetinin mevcut olduğunu beyan ederek Belediye Meclisinin 02.05.2011 günlü oturumunu açıyorum dedi.

                     Meclis 1.Başkan V.Veysel MEMİŞ gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Belediye Meclisine havale edilen evraklar olduğunu, bu evrakların sırayla okunarak Belediye Meclis gündemine dahil edilmesini teklif ediyorum dedi.

                     Sedat ÜSTÜN’ün 02.05.2011 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçi İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun G40a-09-b-4-b pafta, 252 ada, 2,3,4,5 nolu parseller üzerinde imar planı değişikliği yapılmasını istemektedir. Konunun müzakeresinden sonra gündemin 6. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündemin 6. maddesine dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

                     Recep YAKAR’ın 29.04.2011 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçi İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 3 pafta, 346 ada, 42 nolu parselin B-4 kattan B-5 kata çıkarılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra ilave kat talebinin gündemin 7. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 7.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

                     Eskici Yapı Ltd.Şti ile İ.Haşim KARAMAN ve müştereklerinin 29.04.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçi İlçenin Yalıköy Köyünde tapunun 1 pafta, 82,100,154,155 ve 163 nolu parseller üzerinde imar planı tadilatı yapılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra gündemin 8. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündemin 8. maddesine dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

                     Nazmiye TAŞKIN ve müştereklerinin 02.05.2011 günlü dilekçeleri okundu. Dilekçiler İlçenin Bulancak mahallesinde tapunun 53 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasını istemektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin gündemin 9. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 9.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

                     Bulancak Kaymakamlığı İlçe Malmüdürlüğü’nün 22.04.2011 gün ve 223 sayılı yazısı okundu. Yazı ile ilçemiz Ballıca Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 20L-IV pafta, 546 ada, 1 nolu parsel ile aynı mahallede Belediyemize ait bitişik park alanının birleştirilerek Hükümet konağı yeri olarak tescil edilmesi istenilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin gündemin 10. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 10.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

         Ömer KURTOĞLU’nun 29.04.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçe ile İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 331 ada, 303 nolu parsel üzerinde imar planı değişikliği yapılması istenilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin gündemin 11. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 11.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

                     İmar İşleri Müdürlüğü’nün 02.05.2011 tarihli teskeresi okundu. Teskere ile İlçenin İmam Hatip Lisesi sahasının 264 ve 121 nolu parseller tarafına yurt binası yapılmak üzere büyütülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin gündemin 12. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 12.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

                     İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 02.05.2011 tarihli teskeresi okundu. Teskerede İlçemiz Pazarsuyu köyünde tapunun 197 ada, 11 nolu parselin önündeki tek katlı binanın kamulaştırılması talep

edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin gündemin 13. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 13.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

                     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2011 tarih bila sayılı teskeresi okundu. Teskerede İlçemiz Pazarsuyu köyünde tapunun 197 ada, 10 nolu parselin önündeki 2 katlı binanın kamulaştırılması isteminmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin gündemin 14. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 14.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

                     Bulancak Sanat Tiyatrosu Genel sanat Yönetmeni’nin 25.04.2011 tarih 100/32 sayılı yazısı okundu. Yazı ile İlçemizde Belediye tiyatro işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Bulancak Belediyesi Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri’nin 12. sinin bu yılda düzenlenmesini istemektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin gündemin 15. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 15.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

                     Gezmişler İnşaat ve Makine San.Tic.Ltd.Şti. adına Serkan GEZMİŞ’in 02.05.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçe ile İlçenin Burunucu köyünde tapunun 129 ada, 4 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir.  Konunun müzakeresinden sonra talebin gündemin 16. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 16.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

                     Hasan FAT ve hissedarlarının 02.05.2011 günlü dilekçeleri okundu. Dilekçiler İlçenin Yalıköy köyünde tapunun G40-b-7-a-4-a pafta, 108/1,2,3,4 nolu parseller üzerinde imar planı değişikliği yapılmasını talep etmektedir.  Konunun müzakeresinden sonra talebin gündemin 17. maddesine dahil edilmesi oya sunularak oy birliği ile gündemin 17.maddesine dahil edilmesine karar verildi.

                     Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediyemiz 2010 yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri tetkik olundu. 2010 yılı Belediye kesin hesap cetvellerinin incelenerek gerekli kontrollerin yapılabilmesi maksadıyla Bütçe Komisyonuna havale edilerek Belediye Meclisinin gelecek toplantısında görüşülmesi oya sunularak Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

                     Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Turgut AŞAR’ın 03.04.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçi İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun G40-a-10-a-3-a pafta, 463 ada, 1 nolu parsel üzerinde imar planı tadilatı yapılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra imar planı değişiklik talebinin gerekli inceleme ve araştırmada bulunulmak üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Naci ÖZCAN’ın 03.04.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçi İlçemiz Talipli köyünde tapunun G40-a-10-b-2-d pafta, 891 nolu parsel üzerinde imar planı tadilatı yapılarak ilave kat verilmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra imar planı değişiklik talebinin gerekli inceleme ve araştırmada bulunulmak üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

         Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Cenker İnşaat Ltd.Şti. adına Hayrettin KONANÇ’ın 13.04.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçi Belediyemiz sınırları dahilinde çatı katları ile ilgili yapılan düzenlemenin mücavir alanlar içinde yapılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talep hakkında gerekli inceleme ve araştırmada bulunmak üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Fatma KIRBAŞ’ın 13.04.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçi İlçemiz Yalıköy köyünde tapunun 4 pafta, 394 nolu parsel üzerinde imar planı değişikliği ile ilave (1) kat verilmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra ilave kat talebi hakkında gerekli inceleme ve araştırmada bulunulmak üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Sedat ÜSTÜN’ün 02.05.2011 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçi İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun G40a-09-b-4-b pafta, 252 ada, 2,3,4,5 nolu parseller üzerinde imar planı değişikliği yapılmasını istemektedir. Konunun müzakeresinden sonra imar planı değişikliği ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmada bulunulmak üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin yedinci maddesine geçildi. Recep YAKAR’ın 29.04.2011 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçi İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 3 pafta, 346 ada, 42 nolu parselin B-4 kattan B-5 kata çıkarılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra ilave kat talebi ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmada bulunulmak üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Eskici Yapı Ltd.Şti ile İ.Haşim KARAMAN ve müştereklerinin 29.04.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçi İlçenin Yalıköy Köyünde tapunun 1 pafta, 82,100,154,155 ve 163 nolu parseller üzerinde imar planı tadilatı yapılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra imar planı tadilatı ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmada bulunulmak üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Nazmiye TAŞKIN ve müştereklerinin 02.05.2011 günlü dilekçeleri okundu. Dilekçiler İlçenin Bulancak Mahallesinde tapunun 53 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasını istemektedir.  Konunun müzakeresinden sonra imar planı tadilatı ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmada bulunulmak üzere imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin onuncu maddesine geçildi. Bulancak Kaymakamlığı İlçe Malmüdürlüğü’nün 22.04.2011 gün ve 223 sayılı yazısı okundu. Yazı ile ilçemiz Ballıca Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 20L-IV pafta, 546 ada, 1 nolu parsel ile aynı mahallede Belediyemize ait bitişik park alanının birleştirilerek Hükümet konağı yeri olarak tescil edilmesi istenilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Ömer KURTOĞLU’nun 29.04.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçe ile İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 331 ada, 303 nolu parsel üzerinde imar planı değişikliği yapılması istenilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra imar planı değişiklik talebinin imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin onikinci maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2011 tarihli teskeresi okundu. Teskere ile İlçenin İmam Hatip Lisesi sahasının 264 ve 121 nolu parseller tarafına yurt binası yapılmak üzere büyütülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra imar planı değişiklik talebinin imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 02.05.2011 tarihli teskeresi okundu. Teskerede İlçemiz Pazarsuyu köyünde tapunun 197 ada, 11 nolu parselin önündeki tek katlı binanın kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra kamulaştırma talebinin imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2011 tarih bila sayılı teskeresi okundu. Teskerede İlçemiz Pazarsuyu köyünde tapunun 197 ada, 10 nolu parselin

önündeki 2 katlı binanın kamulaştırılması istenilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra kamulaştırma talebinin imar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Bulancak Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni’nin 25.04.2011 tarih 100/32 sayılı yazısı okundu. Yazı ile İlçemizde Belediye tiyatro işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Bulancak Belediyesi Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri’nin 12. sinin bu yılda düzenlenmesini istemektedir. Konunun müzakeresinden sonra Belediye Meclisinin gelecek toplantısında görüşülmesi oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.

                     Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Gezmişler İnşaat ve Makine San.Tic.Ltd.Şti. adına Serkan GEZMİŞ’in 02.05.2011 günlü dilekçesi okundu. Dilekçe ile İlçenin Burunucu köyünde tapunun 129 ada, 4 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra imar planı değişiklik talebinin gerekli inceleme ve değerlendirmesinde bulunulmak üzere İmar

komisyonuna havale edilmesi oya sunularak oy birliği ile imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

                     Gündemin onyedinci maddesine geçildi. Hasan FAT ve hissedarlarının 02.05.2011 günlü dilekçeleri okundu. Dilekçiler İlçenin Yalıköy köyünde tapunun G40-b-7-a-4-a pafta, 108/1,2,3,4 nolu parseller üzerinde imar planı değişikliği yapılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra imar planı değişiklik talebinin gerekli inceleme ve değerlendirmesinde bulunulmak üzere İmar komisyonuna havale edilmesi oya sunularak imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

                     Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Belediye Meclisinin 02.05.2011 günlü Mayıs ayı olağan 1.oturumuna son verilmesi, gelecek toplantının 06.05.2011 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılması oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

                    

 

Veysel MEMİŞ                                  Niyazi KARAİBRAHİM                  Esat SAKALLIOĞLU

Meclis 1.Başkan V.                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

Duyurular

En Çok Okunan Haberler


Yeni Sayfa 1


BULANCAK KAYMAKAMLIĞI

GİRESUN VALİLİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ

GİRESUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Yazar Girişi