9°C
GIRESUN HAVA DURUMU9°C Yağışlı
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

Belediyemiz etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Belediyemiz bünyesinde Başkanlık Makamının 18/01/2017 tarihli Olur’u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etik Komisyon Üyeleri

Etik Komisyonu Üyeleri

 

Konumu                              Adı Soyadı                          Ünvanı

Başkan                                 Bahtiyar HÜSEM              Belediye Başkan Yardımcısı

Üye                                       Bilal TAŞKIN                      İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. V.

Üye                                       Mürsel AKDENİZ              Çözümleyici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etik Komisyonu Mevzuatı

Etik İlkeler

Etik İlkeler;

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

 

 

 

 

 

 

 

 

Etik Komisyonu Görevi

Etik Komisyonunun Görevi;

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.