15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Ekim ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Ekim ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
03.10.2016 306 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/08/2016 tarih 1590 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 910 ada, 23 nolu parselinde kayıtlı 375,36m2 yüzölçümlü mülkiyeti belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazın satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hüseyin ÖZTÜRK, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
03.10.2016 307 Zabıta Müdürlüğünün 16/08/2016 Tarih 66 Sayılı teskeresi okundu. Teskereyle ilçemizde faaliyet gösteren öğrenci servislerinin servis ücretlerinin belirlenmesi talep edilmektedir. İlçemizde öğrenci servisi taşıma ücretlerinin aşağıdaki şekilde kabulü oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 308 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1547 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 755 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 309 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1548 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz sahil karayolunda Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulması, Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Recep YAKAR’a yetki verilmesi ve bahse konu işin 2886 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hüseyin ÖZTÜRK, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
03.10.2016 310 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1558 sayılı teskeresi görüşüldü. Belediyemiz iş makinelerinin bir kısmının satılması, bunların yerine alınan/kiralanan yeni iş makinelerinin kiralama ücretlerine ait kalemlerin belediyemiz ücret tarifesinde yer almaması nedeniyle belediyemiz ücret tarifesinin “İŞ MAKİNESİ –KAMYONLAR – VİDANJÖR VE CANKURTARAN’DAN ALINAN ÜCRETLER:” başlıklı 12.maddesinin (b) fıkrasının ücreti aynı kalmak üzere “Lastik tekerlekli yükleyici ve ekskavatör” olarak değiştirilmesi, (ı) fıkrasının ücreti aynı kalmak üzere “Kazıcı-Yükleyici ve Hidrolik Kırıcılı Kazıcı-Yükleyici İş Makineleri” olarak değiştirilmesi, (n) fıkrasının ücreti aynı kalmak üzere “Silindir İş Makineleri” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 311 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/07/2016 tarih 1421 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 552 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 312 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2016 tarih 1843 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 460 ada, 21 nolu parselinde imar planı değişikliği ile TAKS:0,40 yerine TAKS:0,50 olarak uygulanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 312 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2016 tarih 1843 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 460 ada, 21 nolu parselinde imar planı değişikliği ile TAKS:0,40 yerine TAKS:0,50 olarak uygulanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 313 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1845 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 128 ada, 17 ve 16 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin arasından geçen 7 metrelik yolun kaldırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 314 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1839 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 860 ada, 10 ve 12 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-3 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 315 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1840 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 578 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 316 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1841 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 559 ada, 1, 2, 3 ile 558 ada, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin arasında bulunan 5 metrelik yol kaldırılmış, parseller konut alanında iken Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak işaretlenmiş, Emsal değer 0,50 Hmax:9,50 olarak planlanmış, planlanan istasyona her yönden 5 metrelik yapı yaklaşma mesafeleri bırakılmış, 559 ada 1 parselin güney yönünde bulunan 5 metrelik yaya yolu 558 ada 9 nolu parsel üzerinde devam ettirilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 317 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih 1856 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca ve Bahçelievler Mahellelerinden geçen Latife Hanım ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddeleri üzerinde yapılacak yayalaştırma çalışmalarına engel teşkil eden AG-OG havai hattı şebekelerinin yer altına alınması için Latife Hanım Caddesi üzerinde trafo yeri alanına ihtiyaç duyulmuştur. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 243 ada, 1 nolu parselinde 10mx10m ölçülerinde Trafo Yeri işaretlemesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 318 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2016 tarih 1838 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 527 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 319 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1842 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 119 ada, 29 nolu parselinin maliki parselinin 3.000m2’lik kısmını mezarlık olarak kullanılmak üzere şartlı olarak belediyemize bağışlamayı talep etmektedir. Talep oya sunularak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesince şartlı bağışın kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 319 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1842 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 119 ada, 29 nolu parselinin maliki parselinin 3.000m2’lik kısmını mezarlık olarak kullanılmak üzere şartlı olarak belediyemize bağışlamayı talep etmektedir. Talep oya sunularak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesince şartlı bağışın kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 320 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/09/2016 tarih 1894 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 84 ada, 15-17 ve 27 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin sınırında bulunan park alanının 17 nolu parsele taşınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 321 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2016 tarih 1895 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 782 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile ön bahçeden 1 metre, yan bahçeden 3 metre, arka bahçeden 5 metre olarak planda kütle işaretlemesi yapılmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.10.2016 322 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2016 tarih 1867 sayılı teskeresi okundu. Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalar 5 yıllık imar programı dahilinde 03/11/2014 tarih ve 534 sayılı belediye meclis kararı ile onanmıştır. 04/08/2000 tarih ve 15 sayılı belediye meclis kararı ile onanan imar planına uygun, Hükümet Caddesi yol genişletme çalışması kapsamında ihtiyaç duyulan kamulaştırmalara ait ek programın 3194 Sayılı İmar Kanununun 10 ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/u maddesi gereğince belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 323 Belediye Encümenince meclise havale edilen 2017 Yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesine geçildi. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 324 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2016 tarih 1562 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile 2017 Yılı Belediye Ücret Tarifesi belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere havale edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 325 Adım İnş.Tic.San.Ltd.Şti.’nin 29/08/2016 tarih 776 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 206 ada, 7 nolu parselinde plan değişikliği ile emsalin 1,20 olarak uygulanması ve bodrum katların emsal hesabına dahil edilmemesine dair plan notu değişikliği talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 326 BBS Taşhan İnş.Tic.San.Ltd.Şti.’nin 29/08/2016 tarih 780 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 898 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin kot alacağı noktanın 17 metrelik imar yolundan olacak şekilde işaretlenmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in kabul, Dilara TELLİ’nin red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
06.10.2016 327 Bahtiyar NURDEMİR’in 18/08/2016 tarih 746 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 481 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 327 Bahtiyar NURDEMİR’in 18/08/2016 tarih 746 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 481 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 328 Celalettin PEKDEMİR’in 24/08/2016 tarih 763 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 668 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 329 Gülsen KUBAL’ın 16/08/2016 tarih 743 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 647 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Aİ-5 olan yapı nizamının Aİ-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 330 Hatice AYDIN’ın 18/08/2016 tarih 748 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Kuşluhan Köyü 122 ada, 4 nolu parselin yerleşik alan içersine alınması talep edilmektedir. Değişiklik teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 331 Mesut ÇAKIR’ın 25/08/2016 tarih 769 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 670 ada, 13 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 331 Saim KORKMAZ’ın 22/08/2016 tarih 751 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 633 ada, 446 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 333 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/07/2016 tarih 1664 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve mücavir alanda kalan Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 17 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.10.2016 334 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/07/2016 tarih 1654 sayılı teskeresi okundu. Belediye meclisinin 31/07/2000 tarih ve 14 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Bulancak Belediyesi İlave+Revizyon İmar Planı belediye meclisinin 04/08/2000 tarih ve 15 sayılı kararı ile onanmıştır. Bu planların ayrılmaz parçası olan Lejant Paftası (Plan Notu) G40-a-10-a-3d nolu paftada gösterilmiştir. 01/06/2013 ve 08/09/2013 tarihlerinde değişikliğe uğrayan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin onama tarihinden sonra ortaya çıkan uygulama aşamasındaki zorlukların aşılması için plan notlarının yeniden düzenlenmesi içerikli plan değişikliği hazırlanmıştır. Uygulama İmar planı Notları ve yapılaşmaya ilişkin hükümlerden oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Notlarının yeniden düzenlenmesi talebi İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.