15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

İhale İlanları

Bulancak Belediye Başkanlığı

28.07.2016 Parsel Satış İlanı

- +
28.07.2016 Parsel Satış İlanı

 

 

BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

ADRES

NİTELİĞİ

ALANI

TEKLİFE ESAS MUHAMMEN BEDELİ

(KDV Hariç)

İHALE GÜNÜ

SAATİ

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

Sanayi Mahallesi 788 ada 2 nolu parsel

Arsa

144

90.000,00 TL

15/08/2016

10:00

2.700,00 TL

Sanayi Mahallesi 788 ada 3 nolu parsel

Arsa

154

96.000,00 TL

15/08/2016

10:20

2.880,00 TL

 

 1. Yukarıdaki listede sayılı taşınmazlar, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereği açık teklif usulü ile Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
 2. İsteklilerin, ihale günü saat 10:00’ dan önce istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. İhale bedeli üzerinden hesap edilecek yasal mevzuattan kaynaklanan arsanın devrinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan kişi tarafından ödenir. Sözleşme giderlerinin tamamı alıcıya aittir.
 4. İstekliler satışa çıkarılan taşınmazı mesai saatleri içerisinde görüp Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden bilgi alabilirler.
 5. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler
 6. İkametgâh belgesi
 7. Nüfus cüzdan örneği
 8. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin imza sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi ve kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi
 9. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli imza sirküsü ve vekâletnamesi
 10. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi
 11. Dosya aldı makbuzu ve Geçici Teminat yatırdı belgesi
 12. Bulancak Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi ve Tüm sayfaları imzalanmış şartname
 13. İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname.
 14. İhaleye ait şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 100.00-TL karşılığında temin edilebilir.
 15. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 28/07/2016

 

 

Recep YAKAR

Belediye Başkanı

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.