15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

İhale İlanları

Bulancak Belediye Başkanlığı

26.09.2016 Araç Satışı İlanı

- +
26.09.2016 Araç Satışı İlanı

BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İş Makinasının Cinsi Modeli İhale Saati Muhammen Bedel

KDV Dahil

Geçici Teminat

(% 3 Üzerinden)

Komatsu PC 200 2010 10:00 165.000,00-TL 4.650,00-TL
 1. Belediyemiz hizmet araçlarından faal durumda bulunun 1 (bir) adet iş makinasının 2886 sayılı kanunun 45.Maddesi gereğince açık teklif usulü ile Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır.
 2. İhale 10.2016 günü yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
 3. İş Makinalarının muhammen bedeli, geçici teminatı, yukarıda belirtilmiş olup, satış bedeli sözleşme imzalamadan önce peşin olarak alınacaktır.
 4. İsteklilerin, ihale günü saat 10:00’ dan önce istenen belgeleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. İhale bedeli üzerinden hesap edilecek yasal mevzuattan kaynaklanan aracın devrinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan kişi tarafından ödenir. Sözleşme giderlerinin tamamı alıcıya aittir.
 6. İstekliler İş Makinalarını mesai saatleri içerisinde Belediye araç parkında görüp araçlarla ilgili Belediyemizden bilgi alabilirler.
 7. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler
  1. İkametgah belgesi.
  2. Nüfus cüzdan örneği.
  3. Tüzel kişi olması halinde Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge ve İmza beyannamesi veya imza sirküleri
  4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortak girişim beyannamesi ve (b),(c)bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
  5. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyorsa istekliler adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
  6. İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname
  7. Dosya aldı makbuzu ve Geçici Teminat yatırdı belgesi.
  8. Bulancak Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi ve Tüm sayfaları imzalanmış şartname.
 8. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100.00-TL karşılığında temin edilebilir.
 9. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 23/09/2016

Recep YAKAR

Belediye Başkanı

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.