9°C
GIRESUN HAVA DURUMU9°C Yağışlı
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2017 yılı Şubat ayı Meclis Kararları

- +
2017 yılı Şubat ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.02.2017 68 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 108 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 14, 866 ada, 1 ve 4, 867 ada 1 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adalarının KAKS(Emsal) değerinin 2,00 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 69 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 112 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 130 ada 17 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselde planlanan park alanı ve yolların kaldırılarak tekrar düzenleme yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 70 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 113 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 481 ada 1, 2, 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 71 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 114 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 368 ada 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 72 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 115 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 102 ada 15 ve 16 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-3 (E=0,90) olan yapı nizamının A-4 (E=1,20) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
01.02.2017 73 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 116 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Nafız YILMAZ onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 4 ve 6 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 74 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 117 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 108 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında KAKS(Emsal) değerinin 1,80 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
01.02.2017 75 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 118 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 102 ada 20, 21, 22, 23 ve 25 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında KAKS(Emsal) değerinin 1,60 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 76 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/01/2017 tarih 135 sayılı tezkeresi okundu İlçemiz muhtelif mahallelerinde yeni açılan ve ismi olmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 77 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 24/01/2017 tarih 48 sayılı tezkeresi okundu 2017 yılı Bulancak Belediyesi Ücret Tarifesinde işyeri açılış ruhsatlarından alınan ücretlerde işyeri ayrımı yapılmadığından marketler için ayrı bir tarife düzenlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 78 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/01/2017 tarihli tezkeresi okundu. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 11170 kodlu 1 (bir) dereceli Temizlik İşleri Müdürü unvanlı kadronun derecesinin 3 (üç) olarak, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4234 kodlu 1 (bir) dereceli Destek Hizmetleri Müdürü unvanlı kadronun derecesinin 3 (üç) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 79 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/01/2017 tarihli tezkeresi görüşüldü. Tezkere ile Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 67 sayılı kararıyla ihdas edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Yönetmelik oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 80 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih 66 sayılı tezkeresi görüşüldü. Belediye Meclis Üyesi Hüseyin DEMİREL’in, bağlı olduğu partiden istifa etmesi nedeniyle Tarife Komisyonu üyeliği Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4.fıkrası gereğince sona ermiştir. Yeni üyelik için Cumhuriyet Halk Partisinden Hasan TURAN aday gösterilmiştir. Hasan TURAN’ın Tarife Komisyonu üyesi olarak seçilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 81 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih 67 sayılı tezkeresi görüşüldü. Belediyemiz bünyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kurulduğundan belediye meclisinin 11/05/2012 tarih 247 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Teşkilat başlıklı 6.maddesinde yer alan “3.İnsan Kaynakları Bürosu” ibaresi ile “İnsan Kaynakları İşlemleri ile İlgili Görevler” başlığı altındaki tüm maddelerin yönetmelikten kaldırılması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 82 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/01/2017 tarih 141 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 127 ada 1 nolu parselinde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 83 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/01/2017 tarih 142 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 611 ada 10, 11, 12 nolu, 612 ada 10, 11, 12, 13, 15 nolu ve 53 ada, 5, 6, 7 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 53 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin kuzey yönünde 3 ve 5 metrelik yaya yolları oluşturularak 586,92m2 park alanı planlanmış, 612 ada, 10, 11, 12 nolu parseller üzerinde bulunan park alanı ve yaya yolu kaldırılmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 84 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/01/2017 tarih 168 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 298 ada 369 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında BL-5 olan yapı nizamının BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 85 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih 190 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 77 ada 17, 19, 21 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile belediye meclisinin 01/10/2014 tarih 487 sayılı kararıyla Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan parsellerin konut alanı olarak karar öncesi imar planına göre düzenlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 86 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih 191 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiinde (Arifli) tapunun 132 ada 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin ortasından geçen 12 metrelik imar yolu kuzey yönde parsel sınırını ortalayacak şekilde kaydırılmış, Emsal=2,00 Yençok=30,50 olacak şekilde değişiklik talep edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 87 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih 192 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 82 ada 12 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 5 metre olan parselin batısında yer alan yoldan çekme mesafesinin 3 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 88 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih 193 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 324 ada 43 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin kuzeyinde ve güneyinde bulunan yollarda değişiklik yapılmadan parselin kuzeyinde bulunan park alanının daraltılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 89 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih 194 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada 24 nolu parselinin %35’lik kısmının DOP olarak düzenlendiği iddia edilerek imar planı değişikliği ile parselin batı cephesinde mevcut çekme mesafesinin kaldırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 90 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih 195 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 107 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile Sanayi Alanı olarak işaretli olan 107 adanın Sosyal ve Teknik Altyapı Tesisi alanlarında daraltmaya gidilmeden Konut Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
01.02.2017 91 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih 196 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada 55 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 12 metrelik imar yolu ve parsel bünyesinde bulunan otopark kaldırılmış, iki konut adası birleştirilerek tek bir Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı düzenlenmiş, 800 m2’lik Eğitim Tesis Alanı kaldırılmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 92 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/02/2017 tarih 199 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde (Arifli) tapunun 259 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parseller aynı yapı adası içersindeki diğer parsellerden yapı adası ayırma çizgisi ile ayrılarak mevcut plandaki ticaret ve konut kullanımlarına uygun olacak şekilde Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmış, tüm yol cepheleri ve diğer parsellerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmış, 20 metre genişliğindeki diğer yapı adalarındaki yapılaşma kriterlerine uygun olacak şekilde Emsal=2,20 Yençok=35,50 metre yapı yüksekliği önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 93 Zabıta Müdürlüğünün 30/01/2017 tarih 23 sayılı tezkeresi okundu. Bulancak İlçe Merkezi ile Ucarlı Mahallesi arasında taşımacılık yapılan belediyemiz Özel Halk Dolmuşlarının yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 94 Zabıta Müdürlüğünün 02/01/2017 tarih 22 sayılı tezkeresi okundu. Bulancak İlçe Merkezi ile Erdoğan Köyü arasında taşımacılık yapılan belediyemiz Özel Halk Dolmuşlarının yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 95 Sarıgöl Day.Tük.Mal.Mob.Ev Teks.İnş.Taah.Sanal Paz.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 26/12/2016 tarih 2393 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 835 ada, 2 nolu parselinin maliki, 06/10/2016 tarih ve 334 sayılı belediye meclis kararı ile onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notuna “3194 Sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 18. maddelerine göre parselasyon işlemi tamamlanmış imar ada ve parsellerinde brüt alan üzerinden emsal hesabı yapılması hususunda ilgili belediye yetkilidir.” ibaresinin eklenmesini talep etmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 96 Ali KILINÇ’ın 30/12/2016 tarih 2427 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 798 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 97 Yusuf KARAOĞLANOĞLU’nun 09/12/2016 tarih 2310 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 203 ve 204 nolu imar adalarında karayolu çekme mesafesi 10 metre olmasına rağmen 8 metre çekme mesafeli ruhsatlı yapılaşmalar olduğu tespit edilmiştir. Kazanılmış hakların korunması amacıyla ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 4.maddesince imar planı değişikliği ile karayolu çekme mesafesinin 8 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 97 Yusuf KARAOĞLANOĞLU’nun 09/12/2016 tarih 2310 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 203 ve 204 nolu imar adalarında karayolu çekme mesafesi 10 metre olmasına rağmen 8 metre çekme mesafeli ruhsatlı yapılaşmalar olduğu tespit edilmiştir. Kazanılmış hakların korunması amacıyla ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 4.maddesince imar planı değişikliği ile karayolu çekme mesafesinin 8 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 98 Erdal KARAKILIÇ’ın 06/12/2016 tarih 2258 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 209 ada, 148 nolu parseli Kadayıf Fabrikası Tesisleri alanında kalmakta olup plan değişikliği ile 148 nolu parsel kadastral sınırına göre ada ayrım çizgisi ile ayrılmış, parsel sanayi kullanımından çıkarılarak B-6 Konut Alanı olarak planlanmıştır. Talep bölgedeki yapılaşma nizamına uygun olması amacıyla B-6 yerine A-6 yapı nizamına dönüştürülmesi şartıyla imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 99 Alaettin ERGÜNER’in 27/12/2016 tarih 2396 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 450 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 100 Mahir YAVUZ’un 02/12/2016 tarih 2249 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 666 ada, 12 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 101 Sıtkı KOYUTÜRK’ün 21/12/2016 tarih 2375 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 892 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 102 Halil ADA’nın 16/12/2016 tarih 2356 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 531 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2017 103 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih ve 2560 sayılı yazısında özetle; yapımı 2011 yılında tamamlanmış olan Karadeniz sahil yolunun ilçemizin deniz ile bağlantısını koparmasından bahisle, Pazarsuyu Köyü mücavir alanlarımız dahilindeki Domuz Deresi ile Pazarsuyu Deresi arasında kalan 19.000 m² alanda Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü’nün 16.12.2016 tarih ve 29988 sayılı; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) 11.11.2016 tarih ve E,84011 sayılı yazıları ile vermiş oldukları olumlu görüş doğrultusunda 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 1/5000 ölçekli G40-A-09-A pafta no’lu Nazım Dolgu İmar Planı ve 1/1000 ölçekli G40-A-09-A-2-A, G40-A-09-A-2-B pafta no’lu Uygulama Dolgu İmar Planlarının Kıyı Kenar Çizgisinin güneyinde kalan kısmının belediye meclisinde onaylanarak; kuzeyinde kalan kısmının ise uygun görüşle onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesi talep edilmektedir.Talebin İmar Komisyonunun yapılan değerlendirme neticesinde oy çokluğuyla kabul edildiği görülmüş olup; hazırlanan 1/5000 ölçekli G40-A-09-A, pafta no’lu Nazım Dolgu İmar Planı ve 1/1000 ölçekli G40-A-09-A-2-A, G40-A-09-A-2-B pafta no’lu Uygulama Dolgu İmar Planlarının Kıyı Kenar Çizgisinin güneyinde kalan kısmının belediye meclisinde onaylanması; kuzeyinde kalan kısmının ise uygun görüşle onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesi oya sunularak Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla belediye meclisimizce 3194 sayılı imar kanununun 9.maddesi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.02.2017 104 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih ve 2559 sayılı yazısında özetle; yapımı 2011 yılında tamamlanmış olan Karadeniz sahil yolunun ilçemizin deniz ile bağlantısını koparmasından bahisle, Bulancak İskelesi ile Karadere Deresi arasında kalan 70.000 m² alanda Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü’nün 16.12.2016 tarih ve 29988 sayılı; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) 11.11.2016 tarih ve E,84011 sayılı yazıları ile vermiş oldukları olumlu görüş doğrultusunda 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 1/5000 ölçekli G40-A-10-A, G40-A-10-B pafta no’lu Nazım Dolgu İmar Planları ve 1/1000 ölçekli G40-A-10-A-2-C, G40-A-10-B-1-D pafta no’lu Uygulama Dolgu İmar Planlarının Kıyı Kenar Çizgisinin güneyinde kalan kısmının belediye meclisinde onaylanarak; kuzeyinde kalan kısmının ise uygun görüşle onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesi talep edilmektedir.Talebin İmar Komisyonunun yapılan değerlendirme neticesinde oy çokluğuyla kabul edildiği görülmüş olup; 1/5000 ölçekli G40-A-10-A, G40-A-10-B pafta no’lu nazım dolgu imar planları ve 1/1000 ölçekli G40-A-10-A-2-C, G40-A-10-B-1-D pafta no’lu Uygulama Dolgu İmar Planlarının Kıyı Kenar Çizgisinin güneyinde kalan kısmının belediye meclisinde onaylanması; kuzeyinde kalan kısmının ise uygun görüşle onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesi oya sunularak Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla belediye meclisimizce 3194 sayılı imar kanununun 9.maddesi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.02.2017 105 Suna ERİŞ’in 29/12/2016 tarih 2419 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde (Ucarlı) tapunun 82 ada, 12, 13 ve 224 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde yapılan imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih 192 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Suna ERİŞ imar planı değişikliğine itiraz ederek eski haline getirilmesini talep etmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN’ın red, Osman YILDIRIM’ın çekimser, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
02.02.2017 106 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 24/01/2017 tarih 48 sayılı tezkeresi okundu. 2017 yılı Bulancak Belediyesi Ücret Tarifesinde işyeri açılış ruhsatlarından alınan ücretlerde işyeri ayrımı yapılmadığından marketler için ayrı bir tarife düzenlenmesi talep edilmektedir. Değişiklik Tarife Komisyonunca uygun bulunmuştur. 2017 Yılı Belediye Ücret Tarifesinde bulunan “1.1.Basılı Evrak Satış Bedeli İşyeri Açılışından (%18 K.D.V Hariç)” maddesi altındaki “1.1.6.Bankalardan m²’sine Bakılmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “1.1.7.Marketlerden” ibaresi ile “1.1.7.1. 0-100 m² Arası 400,00.-TL”, “1.1.7.2. 101-250 m² Arası 1.000,00.-TL”, “1.1.7.3. 251-500 m² Arası 2.000,00.-TL”, “1.1.7.4. 501-1.000 m² Arası 5.000,00.-TL”, “1.1.7.5. 1001 m² ve Üstü 7.000,00.-TL” maddelerinin eklenmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2017 107 Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 30/01/2017 tarih 3 sayılı tezkeresi görüşüldü. Tezkere ile Belediye Meclisinin 04/05/2015 tarih ve 194 sayılı kararıyla ihdas edilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Yönetmelik oya sunularak Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM’ın kabul, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.02.2017 108 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih 20 sayılı tezkeresi görüşüldü. Tezkere ile Belediye Meclisinin 01/12/2016 tarih ve 410 sayılı kararıyla ihdas edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Yönetmelik oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2017 109 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2017 tarihli tezkeresi görüşüldü. Tezkere ile Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesinde bulunan personel giderlerine ait ödeneklerin Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 67 sayılı kararıyla ihdas edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine aktarılması talep edilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 31 Kurumsal Sınıf Kodunda yer alan “01.01.01.00.05.01-Personel Giderleri” ödeneği altındaki “01-Memurlar”, “02-Sözleşmeli Personel”, “03-İşçiler”, “04-Geçici Personel” ödenekleri, “01.01.01.00.05.02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ödeneği altındaki “01-Memurlar”, “02-Sözleşmeli Personel”, “03-İşçiler”, “05-Diğer Personel” ödenekleri ile “01.01.01.00.05.03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ödeneği altındaki “03-Yolluklar” ödeneklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 55 Kurumsal Sınıf Kodu altına aynı kod numaraları ile aktarılması oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.