15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2017 yılı Ocak ayı Meclis Kararları

- +
2017 yılı Ocak ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
02.01.2017 1 Temizlik İşleri Müdürlüğünün 30/12/2016 tarih 33 sayılı tezkeresi okundu. Tezkere ile 2017 yılında uygulanacak Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin belirlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 2 Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2016 tarihli tezkeresi okundu. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9881 kodlu 7 (yedi) dereceli Eğitmen unvanlı kadronun derecesinin 6 (altı) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 3 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2490 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Ahmet YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 217 ada, 11 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 4 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2491 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Fatih YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 10 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
02.01.2017 5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2492 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. İsmail ve Arif YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 3-4 ve 6 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 6 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2494 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Emine YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 9 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 7 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2495 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Yılmaz DEMİR askı ilanındaki imar planının Güzelyalı Mah. 845 ada, 32 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 8 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2496 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Hicabi ve Mehmet ERTURAN askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 26 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 9 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2497 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Hicabi ve Mehmet ERTURAN askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 40 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 10 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2498 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Hicabi ve Mehmet ERTURAN askı ilanındaki imar planının Güzelyalı Mahallesi 865 ada, 7 ve 9 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 11 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2499 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Ali PEKDEMİR askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 132 ada, 13 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 12 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2501 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Hasan DEMİR askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 101 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 13 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2502 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede 868 ada, 2-5 ve 11 nolu parsellerde 04/08/2000 tarih ve 15 sayılı meclis karar ile onanan imar planı koşullarına uygun parselasyon kararları alındığı, bu kararların 5 ve 11 nolu parsellere ait bölümünün tescil edildiği ancak 2 nolu parselde İmar Kanununun 15 ve 16. maddelerine göre yapılan uygulamanın tescil edilmediği tespit edilmiştir. Güzelyalı Mahallesi 868 ada, 1-2-3-4-5(eski)-6-7-8-9-10-11(eski)-12 parselleri kapsayacak şekilde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 14 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2016 tarih 2540 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Saim YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 25 ve 28 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 15 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2016 tarih 2541 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Kahraman YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 5-7 ve 22 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 16 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2016 tarih 2542 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Avni YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 23 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 17 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih 2554 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 892 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 18 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih 2555 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 666 ada, 12 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 19 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih 2556 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 209 ada, 148 nolu parseli Kadayıf Fabrikası Tesisleri alanında kalmakta olup plan değişikliği ile 148 nolu parsel kadastral sınırına göre ada ayrım çizgisi ile ayrılmış, parsel sanayi kullanımından çıkarılarak B-6 Konut Alanı olarak planlanmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 20 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih 2557 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 203 ve 204 nolu imar adalarında karayolu çekme mesafesi 10 metre olmasına rağmen 8 metre çekme mesafeli ruhsatlı yapılaşmalar olduğu tespit edilmiştir. Kazanılmış hakların korunması amacıyla ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 4.maddesince imar planı değişikliği ile karayolu çekme mesafesinin 8 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 21 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih 2558 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 103 ada, 1 nolu parselinde, belediyemiz mücavir alanında bulunan Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır İlkokulu inşaatına ek ilave yapılması kapsamında vaziyet planında 8 metre olan karayolu çekme mesafesinin imar planı değişikliği ile 10 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 22 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/12/2016 tarih 2459 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine bulunan tapunun 134 ve 218 nolu imar adalarının malikleri 18/A uygulamasına itiraz ederek bahse konu adaların imar planından çıkarılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 23 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih 2559 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Karadeniz kenarında ve hizmet sorumluluk alanı olarak sahil şeridi boyunca 16 kilometrelik kıyı şeridini kapsamaktadır. Dolgu imar planı ile yapılan ve 2011 yılında tamamlanan Karadeniz Sahil Yolu, ilçemizin Karadeniz ile bağını koparmış, sahil bandında bulunan fındık büfeleri ile ilçemizin sosyokültürel anlamda ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. Bulancak İskelesi ile Karedere Deresi arasında kalan kıyı şeridinde yaklaşık 70.000m2 alanda, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih ve 29988 sayılı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 11/11/2016 tarih ve E.84011 sayılı yazıları ile verilen olumlu görüş doğrultusunda, 3621 Sayılı Kıyı kanununun 7. ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 9. maddeleri uyarınca, hazırlanan dolgu imar planın belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 24 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih 2560 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Karadeniz kenarında ve hizmet sorumluluk alanı olarak sahil şeridi boyunca 16 kilometrelik kıyı şeridini kapsamaktadır. Dolgu imar planı ile yapılan ve 2011 yılında tamamlanan Karadeniz Sahil Yolu, ilçemizin Karadeniz ile bağını koparmış, sahil bandında bulunan fındık büfeleri ile ilçemizin sosyokültürel anlamda ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. Domuz Deresi ile Pazarsuyu Deresi arasında kalan kıyı şeridinde yaklaşık 19.000m2 alanda, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih ve 29988 sayılı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 11/11/2016 tarih ve E.84011 sayılı yazıları ile verilen olumlu görüş doğrultusunda, 3621 Sayılı Kıyı kanununun 7. ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 9. maddeleri uyarınca, hazırlanan dolgu imar planın belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 25 Sultan AYGÜN’ün 02/11/2016 tarih 999 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 739 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 26 Ferat YİĞİT’in 21/11/2016 tarih 1071 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 748 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 27 Ayşe KORKMAZ’ın 22/11/2016 tarih 1082 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 504 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 28 Tandır Koç Kardeşler Nak.Giy.Hay.Em.Mob.Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin 28/11/2016 tarih 1108 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 782 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 29 Hüseyin ÇELEBİ’nin 29/11/2016 tarih 1114 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 339 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin, cephe aldığı 12 metrelik imar yolunun kotu yüksek olan noktasından kotlandırılması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM, Ömral DABAN ve Dilara TELLİ’nin kabul, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.01.2017 30 Avni BEŞİKÇİ’nin 29/11/2016 tarih 1116 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Acısu Mahallesinde (Kızılot) tapunun 145 ada, 12 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında BL-5 olan yapı nizamının BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM, Ömral DABAN ve Dilara TELLİ’nin kabul, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.01.2017 31 İbrahim ERGÜNER’in 26/10/2016 tarih 973 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 460 ada, 21 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 0,40 olan taban alanı katsayısının 0,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. İmar komisyonunca talebin belediye meclisinde karar bağlanması uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM, Ömral DABAN ve Dilara TELLİ’nin kabul, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.01.2017 32 Alaettin ERGÜNER’in 11/11/2016 tarih 1039 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 115 ada, 104 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-3 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca imar adasında yapılaşmaların 5 kat olması nedeniyle yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi şartıyla uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 33 Birol AKTAY’ın 11/11/2016 tarih 1042 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 890 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Dilara TELLİ, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in kabul, Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM ve Ömral DABAN’ın red oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
02.01.2017 34 Mehmet ve Şahap BOZBAĞ Fındık San.Ltd.Şti.’nin 21/11/2016 tarih 1070 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 119 ada 69 ve 70 nolu parsellerinde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Değişiklik teklifi ile Sanayi kullanımına sahip parseller A-2 Konut Alanı olarak önerilmiş ve taşınmazın güneyinde bulunan yol ve refüj alanı daraltılmıştır. Talep imar komisyonunca fındık fabrikasının faal olması nedeniyle, fabrikanın bulunduğu parselin Sanayi Alanı olarak korunması, kalan kısmının yapı nizamının A-2 Konut Alanı olarak değiştirilmesi ve yol daraltması yapılmadan refüj alanında daraltma yapılarak parsellerin batısındaki imar yolunun 7 metreye çıkarılması şartıyla oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM, Ömral DABAN ve Dilara TELLİ’nin kabul, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.01.2017 35 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılabilmesi amacıyla üçten az beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle Belediyemizde (5) kişiden müteşekkil Denetim Komisyonunun oluşturulması için (5) beş Belediye Meclis Üyesinin isimlerinin gizli olarak tespitine geçildi. Denetim Komisyonunun oluşturulması için yapılan gizli oylama sonucu ilişik oy sayım tutanağında görüldüğü üzere Belediye Meclis üyelerinden Hüseyin ÖZTÜRK’ün (13) onüç oy, Mikdat AYDIN’ın (13) onüç oy, Osman YILDIRIM’ın (13) onüç oy, Dilara Telli MUTLU’nun (13) onüç oy, Necmi SIBIÇ’ın (13) onüç oy aldıkları anlaşıldığından Denetim Komisyonuna seçilmişlerdir.
02.01.2017 36 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih 2574 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 835 ada, 2 nolu parselinin maliki, 06/10/2016 tarih ve 334 sayılı belediye meclis kararı ile onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notuna “3194 Sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 18. maddelerine göre parselasyon işlemi tamamlanmış imar ada ve parsellerinde brüt alan üzerinden emsal hesabı yapılması hususunda ilgili belediye yetkilidir.” ibaresinin eklenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 37 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih 2575 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 450 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 38 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih 2576 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 531 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 39 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2016 tarih 2594 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 798 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 40 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih 2588 sayılı tezkeresi okundu. Tezkere ile 2017 Yılı Belediye Ücret Tarifesinde bulunan “7.4.İnşaat Yeri Temizleme Ücreti” ibaresinin “7.4.Yapı Kullanma İzin Belgesi İnceleme ve Onay Ücreti”, “7.4.1.İşyeri inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatı verilirken temizleme ücreti olarak m2’sinden” ibaresinin “7.4.1.İşyeri inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatı verilirken yapı kullanma izin belgesi inceleme ve onay ücreti olarak m2’sinden”, “7.4.2.Mesken inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatı verilirken temizleme ücreti olarak m2’sinden” ibaresinin “7.4.2.Mesken inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatı verilirken yapı kullanma izin belgesi inceleme ve onay ücreti olarak m2’sinden” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 41 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2016 tarih 2592 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde (Ucarlı) tapunun 82 ada, 12, 13 ve 224 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde yapılan imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih 192 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Suna ERİŞ imar planı değişikliğine itiraz ederek eski haline getirilmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 42 Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih 1891 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemize bağlı olarak çalışmakta olan S.S.21 Nolu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı dolmuşların taşıma ücretlerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.01.2017 43 Zabıta Müdürlüğünün 02/01/2017 tarih 1 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemize bağlı olarak çalışmakta olan S.S.106 Nolu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı dolmuşların taşıma ücretlerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 44 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/12/2016 tarih 2459 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiinde bulunan tapunun 134 ada 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43 nolu parselleri ile 218 ada 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerinin malikleri tarım faaliyeti ile uğraştıkları ve geçimlerini tarım ürünlerinden sağladıklarından dolayı 18/A uygulamasına itiraz ederek bahse konu parsellerin imar planından çıkarılmasını talep etmektedir. Talep imar komisyonunca kamuya açık yolların korunması şartıyla uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Dilara TELLİ, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM ve Ömral DABAN’ın kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
06.01.2017 45 Ahmet YILMAZ’ın 09/12/2016 tarih 2313 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Ahmet YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 217 ada, 11 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan incelemede 217 ada 11 nolu parselin güneyinde tertiplenen 12 metrelik imar yolunun 2002 yılında onanan imar planında 7 metre olduğu tespit edilmiş olup, kazanılmış hakların korunması bakımından 12 metrelik yolun 7 metre olarak tertiplenmesi yerine parselin kuzeyinde bulunan park alanının daraltılması imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Dilara TELLİ, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM ve Ömral DABAN’ın kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
06.01.2017 46 Fatih YILMAZ’ın 13/12/2016 tarih 2230 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Fatih YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 10 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/7 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi
06.01.2017 47 İsmail ve Arif YILMAZ’ın 13/12/2016 tarih 2231 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. İsmail ve Arif YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 3-4 ve 6 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/7 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 48 Emine YILMAZ’ın 13/12/2016 tarih 2230 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Emine YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 9 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/7 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 49 Yılmaz DEMİR’in 06/12/2016 tarih 2265 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Yılmaz DEMİR askı ilanındaki imar planının Güzelyalı Mah. 845 ada, 32 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Düzenleme bölgesinde DOPO oranları yasal sınırın altında olduğundan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 50 Hicabi ve Mehmet ERTURAN’ın 09/12/2016 tarih 2315 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Hicabi ve Mehmet ERTURAN askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 26 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Plan müellifince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları incelenmiş, Sosyal ve teknik Altyapı Alanlarında daraltmaya gidilmeden kısmi plan değişikliği yapıldığı anlaşılmış olup teklif imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 51 Hicabi ve Mehmet ERTURAN’ın 09/12/2016 tarih 2318 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Hicabi ve Mehmet ERTURAN askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 40 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Plan müellifince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları incelenmiş, Sosyal ve teknik Altyapı Alanlarında daraltmaya gidilmeden kısmi plan değişikliği yapıldığı anlaşılmış olup teklif imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Dilara TELLİ, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM ve Ömral DABAN’ın kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
06.01.2017 52 Hicabi ve Mehmet ERTURAN’ın 09/12/2016 tarih 2316 ve 2317 sayılı dilekçeleri okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Hicabi ve Mehmet ERTURAN askı ilanındaki imar planının Güzelyalı Mahallesi 865 ada, 7 ve 9 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Plan müellifince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları incelenmiş, Sosyal ve teknik Altyapı Alanlarında daraltmaya gidilmeden kısmi plan değişikliği yapıldığı anlaşılmış olup teklif imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Dilara TELLİ, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM ve Ömral DABAN’ın kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
06.01.2017 53 Ali PEKDEMİR’in 09/12/2016 tarih 2314 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Ali PEKDEMİR askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 132 ada, 13 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan incelemede 132 ada 13 nolu parselin güneyinde tertiplenen 10 metrelik imar yolunun 2014 yılında onanan imar planında 7 metre olduğu tespit edilmiş olup, kazanılmış hakların korunması bakımından 10 metrelik yolun korunarak mülkiyet sınırları esas alınarak güneye doğru kaydırılması imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 54 Hasan DEMİR’in 13/12/2016 tarih 2227 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Hasan DEMİR askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 101 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/7 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 55 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/12/2016 tarih 2502 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede Güzelyalı Mahallesi 868 ada, 2-5 ve 11 nolu parsellerde 04/08/2000 tarih ve 15 sayılı meclis karar ile onanan imar planı koşullarına uygun parselasyon kararları alındığı, bu kararların 5 ve 11 nolu parsellere ait bölümünün tescil edildiği ancak 2 nolu parselde İmar Kanununun 15 ve 16. maddelerine göre yapılan uygulamanın tescil edilmediği tespit edilmiştir. Güzelyalı Mahallesi 868 ada, 1-2-3-4-5(eski)-6-7-8-9-10-11(eski)-12 parselleri kapsayacak şekilde kazanılmış haklar korunarak hazırlanan imar planı değişikliği teklifi imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 56 Saim YILMAZ’ın 21/12/2016 tarih 2372 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Saim YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 25 ve 28 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/7 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 57 Kahraman YILMAZ’ın 21/12/2016 tarih 2373 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Kahraman YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 5-7 ve 22 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/7 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 58 Avni YILMAZ’ın 20/12/2016 tarih 2365 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Avni YILMAZ askı ilanındaki imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 23 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/7 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 59 Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2016 tarihli tezkeresi okundu. Tezkere ile Belediyemizde boş bulunan 5 adet eğitmen, 1 adet tekniker, 1 adet mühendis, 1 adet mimar ve 1 adet avukat kadrolarına istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personellere 2017 yılında verilecek ücretlerin tespiti talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca, 8750 kodlu 9 dereceli Tekniker unvanlı boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 2.190,00.-TL, 8505 kodlu 7 dereceli Mimar unvanlı boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.475,00.-TL, 9880 kodlu 7 dereceli Eğitmen unvanlı 3 adet boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.875,00.-TL, 9881 kodlu 6 dereceli Eğitmen unvanlı 2 adet boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.425,00.-TL, 8500 kodlu 7 dereceli Mühendis unvanlı 1 adet boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.425,00.-TL, 5935 kodlu 1 dereceli Avukat unvanlı 1 adet boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.270,00.-TL olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 60 Zabıta Müdürlüğünün 26/12/2016 Tarih 568 sayılı tezkeresi okundu. Tezkere ile Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerinde fiilen çalışan personele 2017 yılında ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti talep edilmektedir. 2017 yılı Merkezi Bütçe Kanununa göre, söz konusu personellere 2017 yılında ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 262,00.-TL olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 61 Zabıta Müdürlüğünün 21/11/2016 tarih 127 sayılı tezkeresi görüşüldü. İlçemizde faaliyet gösteren öğrenci servislerinin 2016-2017 öğretim yılında uygulanacak servis ücretleri belediye meclisinin 03/10/2016 tarih 307 sayılı kararıyla belirlenmiş, Bulancak-Şehiriçi servis ücretlerinde 2013-2016 yılları arasında artış yapılmamış 2016 yılında ise 90,00.-TL taşıma ücreti belirlenmiştir. Her yıl diğer tarifelerde değişiklik yapıldığı halde şehiriçi tarifesinde değişiklik yapılmadığından dolayı Bulancak-Şehiriçi taşma ücretinin 100,00.-TL olarak belirlenmesi talep edilmektedir. Talep tarife komisyonunca uygun bulunmuştur. Ücret değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
06.01.2017 62 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih 2342 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde tapunun 162 ada, 30 nolu parselinin 2.188,02m2’lik kısmının yol olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Talep bütçe komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 63 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih 2588 sayılı tezkeresi okundu. Tezkere ile 2017 Yılı Belediye Ücret Tarifesinde bulunan “7.4.İnşaat Yeri Temizleme Ücreti” ibaresinin “7.4.Yapı Kullanma İzin Belgesi İnceleme ve Onay Ücreti”, “7.4.1.İşyeri inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatı verilirken temizleme ücreti olarak m2’sinden” ibaresinin “7.4.1.İşyeri inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatı verilirken yapı kullanma izin belgesi inceleme ve onay ücreti olarak m2’sinden”, “7.4.2.Mesken inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatı verilirken temizleme ücreti olarak m2’sinden” ibaresinin “7.4.2.Mesken inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatı verilirken yapı kullanma izin belgesi inceleme ve onay ücreti olarak m2’sinden”olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep tarife komisyonunca uygun bulunmuştur. Değişiklik teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 64 Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih 1891 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemize bağlı olarak çalışmakta olan S.S.21 Nolu Güzelyalı Sanayi Bahçelievler Ballıca Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı dolmuşların taşıma ücretlerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Şehiriçi taşıma ücretlerinin Sivil:2,00.-TL, Öğrenci:1,50.-TL olarak tespiti tarife komisyonunca uygun bulunmuştur. Ücret değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 65 Zabıta Müdürlüğünün 02/01/2017 tarih 1 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemize bağlı olarak çalışmakta olan S.S.106 Nolu Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı dolmuşların taşıma ücretlerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Taşıma ücretlerinin Bulancak-Şemsettin: (Sivil:2,00.-TL, Öğrenci:1,50.-TL), Bulancak-Kuşluhan: (Sivil:3,00.-TL, Öğrenci:2,00.-TL), Bulancak-Karşı Kuşluhan, Eğübağa Mah. ve Ağdere Mevkii: (Sivil:3,50.-TL, Öğrenci:3,00.-TL) olarak tespiti tarife komisyonunca uygun bulunmuştur. Ücret değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2017 66 Temizlik İşleri Müdürlüğünün 30/12/2016 Tarih 33 Sayılı tezkeresi okundu. Tezkere ile 2017 yılında uygulanacak Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin belirlenmesi talep edilmektedir. Hazırlanan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi, Tarife Komisyonunca uygun bulunmuştur. Tarife, komisyondan geldiği şekliyle oya sunularak Dilara TELLİ, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM ve Ömral DABAN’ın kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
06.01.2017 67 Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2016 tarihli tezkeresi okundu. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 11135 kodlu (1) dereceli Park ve Bahçeler Müdürü unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 11085 kodlu (3) dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü unvanlı kadronun ihdası oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.