9°C
GIRESUN HAVA DURUMU9°C Yağışlı
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2017 yılı Mart ayı Meclis Kararları

- +
2017 yılı Mart ayı Meclis Kararları

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.03.2017 110 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/02/2017 tarih 303 sayılı tezkeresi okundu. İlçemize ait ilave revizyon imar planları 31/07/2000 tarih ve 14 sayılı, 04/08/2000 tarih ve 15 sayılı belediye meclis kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir. Onaylı imar planları ED50 formatında olup grafiktir. Belediyemiz mevcut imar planları 2008 yılında taranarak dijital ortama atılmıştır. Belediyemize ait halihazır haritalar 2008 yılında onanarak yürürlüğe girmiştir. Haritalarda koordinat sistemi farklılığı ile IRTF sisteme geçilmiştir. Tapu-Kadastro Müdürlüğüne ait kadastral veriler IRTF sisteminde olduğundan zaman zaman uygulamalarımızda parsel sınırlarında kaymalar olmaktadır. Belediyemizce uygulamada zorluk çekilen kısımlarda (yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde) Sanayi Mahallesi, Saraçlı Mahallesinin plan kesimi, Bahçelievler Mahallesi, Ballıca Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Kızılot ve Şemsettin Mahallelerinin plan içinde kalan kısımları, Bulancak Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi ve Toprakdeğirmeni Mahallesinde Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında sayısallaştırmak, mevcut meclis kararı ile onanan planların aktarımını yapmak amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu yapmak üzere plan yapım kararı alınması talep edilmektedir. Talep oya sunularak Dilara TELLİ, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Osman YILDIRIM ve Ömral DABAN’ın kabul, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.03.2017 111 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2017 tarih 377 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 402 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 (TAKS:0,30) olan yapı nizamının A-6 (TAKS:0,40) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 112 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2017 tarih 378 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 808 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 113 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2017 tarih 379 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde (Ucarlı) tapunun 531 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 114 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2017 tarih 380 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 794 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 115 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2017 tarih 381 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Mürsel YILMAZ onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 8 ve 31 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 116 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2017 tarih 382 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Canan KARATAŞ ve hissedarları onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 13 ve 14 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 117 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2017 tarih 383 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Osman ŞİMŞEK onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 12 nolu parsele ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 118 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2017 tarih 384 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesi 942 ada, 6 nolu parselin maliki, Şemsettin Mahallesi Damla Sokağın otoparka yasaklı hale getirilmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
01.03.2017 119 Hatice ÇOLAK ve hissedarlarının 14/12/2016 tarih 2338 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 14, 866 ada, 1 ve 4, 867 ada 1 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adalarının KAKS(Emsal) değerinin 2,00 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Değişiklik teklifi yapılan parseller 06/10/2016 tarih ve 333 sayılı meclis kararı ile onanan ilave ve revizyon imar planı kapsamında kaldığından talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 120 Dursun HİMTAŞ’ın 01/12/2016 tarih 1129 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 130 ada 17 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselde planlanan park alanı ve yolların kaldırılarak tekrar düzenleme yapılması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 121 Bahtiyar NURDEMİR’in 09/01/2017 tarih 27 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 481 ada 1, 2, 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 122 Ramis GÜNER’in 10/12/2016 tarih 30 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 368 ada 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi ve parselin kuzeyinden geçen imar yolundan 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 metreye düşürülmesi talep edilmektedir. Yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesine yönelik talebin kabulü, yapı yaklaşma mesafesinde yapılan değişikliğin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 123 Nurhayat AYDENİZ ve hissedarlarının 30/12/2016 tarih 2428 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 102 ada 15 ve 16 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-3 (E=0,90) olan yapı nizamının A-4 (E=1,20) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak Dilara TELLİ, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Osman YILDIRIM ve Ömral DABAN’ın red, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
01.03.2017 124 Nafız YILMAZ’ın 25/12/2016 tarih 2414 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Nafız YILMAZ onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 4 ve 6 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/7 maddesince talebin reddi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 126 Samet TAŞKIN’ın 20/01/2017 tarih 81 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 611 ada 10, 11, 12 nolu, 612 ada 10, 11, 12, 13, 15 nolu ve 53 ada, 5, 6, 7 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 53 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin kuzey yönünde 3 ve 5 metrelik yaya yolları oluşturularak 586,92m2 park alanı planlanmış, 612 ada, 10, 11, 12 nolu parseller üzerinde bulunan park alanı ve yaya yolu kaldırılmıştır. Kamusal alanların kaldırılmasına yönelik talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi
01.03.2017 127 Aziz GÖKTEKİN’in 24/01/2017 tarih 91 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 298 ada 369 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında BL-5 olan yapı nizamının BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliğiile karar verildi.
01.03.2017 128 Enver YAŞAR’ın 27/01/2017 tarih 112 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 77 ada 17, 19, 21 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile belediye meclisinin 01/10/2014 tarih 487 sayılı kararıyla Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan parsellerin konut alanı olarak karar öncesi imar planına göre düzenlenmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 129 Mehmet AKIN ve hissedarlarının 27/01/2017 tarih 114 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiinde (Arifli) tapunun 132 ada 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin ortasından geçen 12 metrelik imar yolu kuzey yönde 132 ada 5 parsel ile olan sınırı ortak alan kullanımı ile ortalayacak şekilde kaydırılmış, Emsal=2,00 Yençok=30,50 olacak şekilde değişiklik talep edilmiştir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak Dilara TELLİ, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM ve Ömral DABAN’ın kabul, Ahmet ORAK’ın çekimser oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
01.03.2017 130 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2017 tarih 422 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde (Arifli) tapunun 291 ada, 13 ve 14 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 14 nolu parselin kuzeyinde bulunan 10 metrelik imar yolunun kaldırılması, park alanının parselin batısına taşınması, kaldırılan imar yolu ve park alanının konut alanına dahil edilmesi talep edilmiş, ayrıca ilgili parselin güneyinde bulunan park alanı ve 10 metrelik imar yolunun kaldırılması ve park alanının parselin kuzeyine taşınarak konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 131 Öztürk Fındık Gıda Tur.Nak.Ltd.Şti.’nin 30/01/2017 tarih 121 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 324 ada 43 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin kuzeyinde ve güneyinde bulunan yollarda değişiklik yapılmadan parselin kuzeyinde bulunan park alanının daraltılması talep edilmektedir. Kamusal alanların kaldırılmasına yönelik talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 132 Adem SERDAROĞLU’nun 30/01/2017 tarih 120 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada 24 nolu parselinin %35’lik kısmının DOP olarak düzenlendiği iddia edilerek imar planı değişikliği ile parselin batı cephesinde mevcut çekme mesafesinin kaldırılması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 133 Mehmet BOZBAĞ’ın 30/01/2017 tarih 116 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 107 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile Sanayi Alanı olarak işaretli olan 107 adanın Sosyal ve Teknik Altyapı Tesisi alanlarında daraltmaya gidilmeden Konut Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliğiile karar verildi
01.03.2017 134 Mercan Tarım Ür.San.İnş.Nak. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 31/01/2017 tarih 123 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde (Arifli) tapunun 259 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parseller aynı yapı adası içersindeki diğer parsellerden yapı adası ayırma çizgisi ile ayrılarak mevcut plandaki ticaret ve konut kullanımlarına uygun olacak şekilde Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmış, tüm yol cepheleri ve diğer parsellerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmış, 20 metre genişliğindeki diğer yapı adalarındaki yapılaşma kriterlerine uygun olacak şekilde Emsal=2,20 Yençok=35,50 metre yapı yüksekliği önerilmiştir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 135 Zabıta Müdürlüğünün 30/01/2017 tarih 23 sayılı tezkeresi okundu. Bulancak İlçe Merkezi ile Ucarlı Mahallesi arasında taşımacılık yapılan belediyemiz Özel Halk Dolmuşlarının yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talep edilmektedir. Taşıma ücretlerinin Bulancak-Dikmen: (Sivil:3,75.-TL, Öğrenci:1,75.-TL), Bulancak-Yukarı Ucarlı: (Sivil:3,25.-TL, Öğrenci:1,75.-TL), Bulancak-Aşağı Ucarlı: (Sivil:2,75.-TL, Öğrenci:1,75.-TL) olarak tespiti tarife komisyonunca uygun bulunmuştur. Ücret değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 136 Zabıta Müdürlüğünün 02/01/2017 tarih 22 sayılı tezkeresi okundu. Bulancak İlçe Merkezi ile Erdoğan Köyü arasında taşımacılık yapılan belediyemiz Özel Halk Dolmuşlarının yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talep edilmektedir. Taşıma ücretlerinin Bulancak-İkisu: (Sivil:3,00.-TL, Öğrenci:1,75.-TL), Bulancak-Canali: (Sivil:3,50.-TL, Öğrenci:1,75.-TL), Bulancak-Erdoğan Merkez: (Sivil:4,00.-TL, Öğrenci:1,75.-TL) olarak tespiti tarife komisyonunca uygun bulunmuştur. Ücret değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 137 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2017 tarih 413 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Arifli Mahallesinde tapunun 1026 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 8 ve 9 nolu parseller üzerinde bulunan park alanının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 138 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2017 tarih 414 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Arifli Mahallesinde tapunun 1026 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 10 nolu parsel üzerinde bulunan park alanının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2017 139 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2017 tarih 418 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 84 ada, 15 ve 287 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasının A-5 olan yapı nizamının E:2,00 Yençok:30,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.03.2017 140 Zafer KURDOĞLU’nun 30/12/2016 tarih 2430 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 108 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında KAKS(Emsal) değerinin 1,80 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliğiile karar verildi.
06.03.2017 141 Zafer KURDOĞLU’nun 18/01/2017 tarih 70 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 102 ada 20, 21, 22, 23 ve 25 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında KAKS(Emsal) değerinin 1,60 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Ahmet ORAK, Osman YILDIRIM, Hasan TURAN, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ ve Ömral DABAN’ın red, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
06.03.2017 142 Necmi KILIÇ’ın 27/01/2017 tarih 113 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 82 ada 12 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 5 metre olan parselin batısında yer alan yoldan çekme mesafesinin 3 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Değişikliği teklifi oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Ahmet ORAK, Osman YILDIRIM, Hasan TURAN, Necmi SIBIÇ ve Ömral DABAN’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Dilara TELLİ ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
06.03.2017 143 Hekim Süt Endüstrisi Gıda ve Yapı Sanayi Tic.A.Ş.’nin 30/01/2017 tarih 122 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada 55 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 12 metrelik imar yolu ve parsel bünyesinde bulunan otopark kaldırılmış, iki konut adası birleştirilerek tek bir Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı düzenlenmiş, 800 m2’lik Eğitim Tesis Alanı kaldırılmıştır. İmar Komisyonunca talebin belediye meclisinde karara bağlanması uygun bulunmuştur. Değişiklik teklifinin revizyon imar planı ile yapılmasına, talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
06.03.2017 144 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/01/2017 tarih 135 sayılı tezkeresi okundu İlçemiz muhtelif mahallelerinde yeni açılan ve ismi olmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi talep edilmektedir. Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunca talebin belediye meclisinde karara bağlanması uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Dilara TELLİ, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Ömral DABAN’ın red, Ahmet ORAK, Hasan TURAN, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
06.03.2017 145 Bel.Meclis Üyesi Orhan GÜNGÖR’ün 20/02/2017 tarihli dilekçesi okundu İlçemiz İhsaniye Mahallesinde İncivez Sokak ile Karabekir Caddesi arasında kalan ve Abasız Sokağın güney yönünde paralelinde bulunan isimsiz sokağa, belediyemizde çalışırken vefat eden belediye personeli Erhan ÇİMEN’in isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.03.2017 146 Bel.Meclis Üyesi Orhan GÜNGÖR’ün 20/02/2017 tarihli dilekçesi okundu İlçemiz İhsaniye Mahallesinde Şehit Enver Erdoğan Caddesi ile Ümit Sokak arasında kalan ve Raşit İmam Sokağın kuzey yönünde paralelinde bulunan isimsiz sokağa belediyemiz personellerinden rahmetli Birol GÜNGÖR’ün isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.03.2017 147 Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/02/2017 tarih 122 sayılı tezkeresi okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesince Belediyemizin, üyesi olduğu Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği üyeliğinden ayrılması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.03.2017 148 Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/02/2017 tarih 121 sayılı tezkeresi okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesince Belediyemizin, üyesi olduğu Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.03.2017 149 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/02/2017 tarih 116 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemize ait 2007-16 plakalı Massey Ferguson Beko Loder’in 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince 20 yıllığına Piraziz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.03.2017 150 Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/03/2017 tarih 124 sayılı tezkeresi okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesince Belediyemiz ile Bulancak Belediyesi Mehter Takımı Derneği arasında ilçemizde kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklerde bulunmak ve civar belde ve şehirlerde hemşeri hukukunun geliştirilmesi amacıyla ortak hizmet projesi yapılması talep edilmektedir. Talep oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Ahmet ORAK, Osman YILDIRIM, Mustafa YAŞAR, Dilara TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Ömral DABAN’ın kabul, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
06.03.2017 151 Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünün 01/03/2017 tarihli tezkeresi okundu. Tezkere ile ilçemizde kullanılacak ön ödemeli su sayaçlarının ihale suretiyle alımının yapıldığı, su sayaçlarının abonelere satışı için ücret tarifesinde ön ödemeli su sayacı satış bedeli olmadığından sayaç bedelinin tespit edilerek 2017 Yılı Belediye Ücret Tarifesine ek madde ile Sayaç Bedeli olarak eklenmesi talep edilmektedir. Ön ödemeli su sayacı satış bedelinin %18 KDV dahil 210,00.-TL olarak tespiti ve 2017 Yılı Belediye Ücret Tarifesine ek madde ile eklenmesi oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Ahmet ORAK, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın kabul, Mustafa YAŞAR’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
07.03.2017 199 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih 608 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde bulunan 118.741m2 yüzölçümlü Güzelyalı Balıkçı Barınağı, Bulancak Mal Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan 22/03/2017 tarih ve 343 yevmiye nolu sözleşme ile 10 yıllığına belediyemize kiralanmıştır. Balıkçı barınağı yapısının tamamında onaylı kıyı yapısının bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna göre Güzelyalı Balıkçı Barınağının kıyı yapısının imar planına işlenmesi için “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” esasları dahilinde imar planı yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. Buna göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Güzelyalı Balıkçı Barınağında tali mendireğin bulunduğu alanın balıkçı barınağından faydalanan balıkçılara hizmet sunmak üzere Balıkçı Barınağı olarak, ana mendireğin bulunduğu alanın ise Yat Limanı olarak kıyı yapısının imar planına işlenmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.