15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2017 yılı Haziran Ayı Meclis Kararları

- +
2017 yılı Haziran Ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.06.2017 240 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 954 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 241 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 955 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde (Arifli Mahallesi) tapunun 132 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin ortasından geçen 12 metrelik imar yolunun kuzey yönde parsel sınırına kaydırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 242 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 956 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde (Arifli Mahallesi) tapunun 259 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerinde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Değişik teklifi ile parseller aynı yapı adası içerisindeki diğer parsellerden yapı adası ayırma çizgisi ile ayrılarak mevcut plandaki ticaret ve konut kullanımlarına uygun olacak şekilde Ticaret+Konut Alanı olarak teklif edilmiş olup tüm yol cepheleri ve diğer parsellerden 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmış, 20 metre genişliğindeki diğer yapı adalarındaki yapılaşma kriterlerine uyacak şekilde emsal ve yapılaşma yüksekliği teklif edilmiş(E:2,00, Yençok:40,00m), zeminde 2 kat ticari kat yapılaşabilmesi amacıyla ticari kat yüksekliği 10 metre ve 2 kat öneri plan hazırlanmış, yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde ticaret katları için parseller toplamı alanın tamamının kullanılması, ticaret katları üzerinde 10 kat (30 metre) konut kullanımı yapılabilmesi amacıyla toplam Yençok:40 metre olacak şekilde teklif plan hazırlanmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 243 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 957 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde (Arifli Mahallesi) tapunun 853 ada, 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında yapı nizamı E:1,50 Yençok:18,50m iken aynı yapı adası içersindeki diğer parsellerden yapı adası ayırma çizgisi ile ayrılarak E:2,00 Yençok:18,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 244 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 960 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 42 nolu parselinin maliki Ucarlı Mahallesi Fikret Üstündağ Caddesinin otoparka yasaklı hale getirilmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 245 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 961 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 869 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında emsal değeri değiştirilmeden 24,50 olan Yençok değerinin 26,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 246 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 962 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 285 ada, 142 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesindeki 5 metre olan çekme mesafesinin 3,50 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 247 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 963 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 889 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 248 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 964 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 847 ada, 1 nolu parselin maliki Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanan ve askı ilanına çıkarılarak kesinleşen Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon imar planlarına itiraz etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 249 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 965 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 503 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 250 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 966 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 91 ada, 233 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının E:2,00 Yençok:30,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 251 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 967 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 123 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu ve 124 ada, 1, 975 ve 976 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 124 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde ve doğusunda bulunan 1.200m2’lik kamusal alan (Park ve Yol) kaldırılarak yapı nizamı A-3 (Taks:0,40, Kaks:1,20) olarak değiştirilmiş, imar planı haricinde kalan 124 ada, 976 nolu parsel 1.000m2 park alanı olarak düzenlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 252 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 968 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 91 ada, 116 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında E:2,00 Yençok:30,50m yapı nizamı talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 253 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih 970 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 394 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 254 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2017 tarih 976 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 868 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parsele isabet eden 1.500m2’lik park alanı 750m2 olarak parselin doğusunda düzenlenmiş, parseldeki 12 metrelik imar yolu 10 metre olarak değiştirilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 255 Ercan YILMAZ ve hissedarlarının dilekçeleri okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmıştır. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 870 ada, 14 nolu parselinde imar planının yeniden düzenlenmesi ve 15 metrelik imar yolun kaldırılması talep edilmektedir. Parsel hakkında Devlet Su İşleri 22.Bölge Müdürlüğünden alınan görüş sonucunda 07/04/2016 tarih 234419 sayılı görüş yazısında arazinin Akifer Alanda kalması nedeniyle konut amaçlı ilave revizyon yapılmasının uygun olmadığı bildirilmiştir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 256 Osman Nuri TÜYSÜZ’ün 08/02/2017 tarih 158 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmıştır. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 38 ve 41 nolu parsellere imar planında Konut Alanı, Park ve Yol isabet etmektedir. Yasal kesinti %40’ın üzerindedir. Değişiklik teklifi ile imar planında büyük bölümü park ve yol olarak ayrılan taşınmazın imar planının yeniden düzenlenmesi talep edilmiş ancak değişiklik önerisi sunulmamıştır. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 257 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 769 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmıştır. Pazarsuyu Köyü Düz Mahalle (Arifli Mahallesi) sakinlerinden gelen itirazlar nedeniyle plan bütünlüğü içinde yapılan iyileştirmelere dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Hazırlanan planlar imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisine sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının onanması oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 258 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 764 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmıştır. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada 16 nolu parseli onaylı imar planında Otogar, Park ve Konut Alanı olarak ayrılmıştır. Plan bölgesinde belediyemizce yapılan değerlendirme neticesinde otogar alanı yerine Pazar Yeri ve Park olarak kullanılması uygun bulunmuştur. Buna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarının belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Hazırlanan planlar imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisine sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının onanması oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 259 Orhan ve Mustafa TAN’ın 18/04/2017 tarih 426 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Arifli Mahallesinde tapunun 163 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-3 Taks:0,30/Kaks:0,90 olan yapı nizamının A-5 Taks:0,30/Kaks:1,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 260 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2017 tarih 772 sayılı tezkeresi okundu. 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programı belediye meclisinin 03/11/2014 tarih ve 534 sayılı kararı ile onanmıştır. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış olup planın uygulanabilmesi için Güzelyalı Mahallesinde düzenlenen 8 adet imar düzenleme bölgesinin imar programına ilave edilmesi talep edilmektedir. 1 Nolu Düzenleme Bölgesi; 822 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 55, 56 ve 57 nolu parseller, 2 Nolu Düzenleme Bölgesi; 822 ada, 16, 17, 18, 19, 32 ve 33 nolu parseller, 3 Nolu Düzenleme Bölgesi; 822 ada, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60 ve 61 nolu parseller ile 866 ada, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 4 Nolu Düzenleme Bölgesi; 822 ada, 44, 45, 46, 53 ve 54 nolu parseller , 866 ada, 8 ile 870 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller, 5 Nolu Düzenleme Bölgesi; 865 ada, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 nolu parseller, 867 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 868 ada, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 ve 41 nolu parseller, 6 Nolu Düzenleme Bölgesi; 868 ada, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 nolu, 869 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 870 ada, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 7 Nolu Düzenleme Bölgesi; 865 ada, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33 ve 36 nolu parseller, 8 Nolu Düzenleme Bölgesi; 829 ada 4 ve 5 nolu parsellerdir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 261 Mürsel SARIGÜL’ün 06/03/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 544 ada, 1, 2 ve 154 nolu ve 298 ada, 7, 50, 51 ve 52 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 544 ada 154 nolu parseldeki 14,50 metrelik yol taşınmazın doğusuna kaydırılmış, 298 ada 7 nolu ve 544 ada 154 nolu parsellerin kuzeyindeki 7 metrelik yol plandan kaldırılmıştır. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Recep YAKAR, Dilara TELLİ, Mikdat AYDIN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red, Yener YILMAZ ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Orhan GÜNGÖR ve Hüseyin ÖZTÜRK’ün çekimser oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2017 262 Hasan YILDIRIM’ın 30/03/2017 tarih 362 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 462 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesinde mevcut çekme mesafesinin arka bahçeye bitişik olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 263 Ayşe TOPALOĞLU’nun 06/04/2017 tarih 401 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 79 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin 4,50m olan arka bahçe çekme mesafesinin 3,00m olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 264 Mehmet ÖZTAŞ’ın 29/03/2017 tarih 423 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesindeki çekme mesafesinin 7,75 yerine 4,00 metre olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Talep 637 ada içersinde bulunan 6 ve 8 nolu parsellerin arka bahçe çekme mesafelerinin belediye meclis kararı ile 4 metre olarak düzenlenmesi nedeniyle oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Mikdat AYDIN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN, Yener YILMAZ ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2017 265 Mehmet ÖZTAŞ’ın 29/03/2017 tarih 423 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesindeki çekme mesafesinin 7,75 yerine 4,00 metre olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Talep 637 ada içersinde bulunan 6 ve 8 nolu parsellerin arka bahçe çekme mesafelerinin belediye meclis kararı ile 4 metre olarak düzenlenmesi nedeniyle oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Mikdat AYDIN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN, Yener YILMAZ ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2017 265 Zeki DİKMEN’in 05/04/2017 tarih 383 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 646 ada, 12 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 Taks:0,30/Kaks:1,50 olan yapı nizamının A-6 Taks:0,30/Kaks:1,80 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 266 Ayvasıl Yakamoz Rezidans Yöneticiliği’nin 16/03/2017 tarih 289 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 152 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin doğusunda, sahil şeridinde bulunan ve imar uygulaması ile kamuya dop’tan bırakılan şev alanlarının rekreasyon alanı olarak ayrılması talep edilmektedir. Teklife konu yer imar uygulaması ile kamunun eline geçen yerlerden olduğundan ve talep sahibinin plan alanı ile bir bağının olmadığı tespit edildiğinden talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 267 Turan KURDOĞLU’nun 12/04/2017 tarih 414 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 108 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile turizm alanında bulunan parsellerin bulunduğu adanın yapı nizamının Kaks:1,80 Konut Alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Değişiklik teklifi ile yoğunluk artışına gidilmeden kullanım değişikliği yapılması nedeniyle talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 267 Turan KURDOĞLU’nun 12/04/2017 tarih 414 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 108 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile turizm alanında bulunan parsellerin bulunduğu adanın yapı nizamının Kaks:1,80 Konut Alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Değişiklik teklifi ile yoğunluk artışına gidilmeden kullanım değişikliği yapılması nedeniyle talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 268 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 763 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemiz mevcut imar planlarının sayısallaştırılması için hazırlanan Sanayi, Saraçlı(Kısmen), Bahçelievler, Ballıca, İhsaniye, Şemsettin(Kısmen), Kızılot(Kısmen), Bulancak, İsmet Paşa, Toprakdeğirmeni Mahallelerini kapsayan G40-a-9-b, G40-a-10-a, G40-a-10-b, G40-b-10-a, G40-b-10-b, G40-a-6-a nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarının belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Hazırlanan planlar imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisine sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının onanması oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 269 Şenel DUMAN’ın 20/04/2017 tarih 440 sayılı dilekçesi okundu Şenel DUMAN dilekçesinde 22/06/2015 tarihinde Başoğlu Otel karşısında karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden oğlu Zikrullah DUMAN’ın isminin o bölgede yapılan üst geçide verilmesini talep etmektedir. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 270 AKSA Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 11/05/2017 tarih 987 sayılı yazısı okundu. Konunun müzakeresinden sonra 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 4. maddesinin 4. fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70.maddesi uyarınca; 1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen AKSA Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin dahil edilmesine, 2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer Belediyeler ile müşterek hareket edilmesine, 3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin; a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Bulancak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin, b) Bulancak Belediyesi sınırları içersinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz göreve ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke beton v.b.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının, c) Bulancak ilçesinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin, d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine; Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 271 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/05/2017 tarih 192 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Cumhuriyet Meydanına ve Sanayi Mahallesi Sanayi Kavşağına belediyemizin yapmış olduğu çalışmaların tanıtımı için Led Ekran yerleştirilmiştir. Özel reklam vermek isteyenlerin de talepleri olabileceği göz önünde bulundurularak Belediyemiz Ücret Tarifesinde Led Ekran için belirlenmiş fiyat olmadığından reklam ücretinin belirlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 272 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/05/2017 tarih 993 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 273 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/05/2017 tarih 995 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 38 ve 118 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin batısından geçen imar yolundan çekme mesafesinin kaldırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 274 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih 1014 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 554 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin 7,75 metre olan arka bahçe çekme mesafesinin 5,00 metre olarak, 5,00 metre olan ön bahçe çekme mesafesinin 2,50 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2017 275 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih 1015 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 462 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin zemin katında asma kat uygulanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.06.2017 276 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih 563 sayılı tezkeresi okundu. Bahçelievler Mahallesinde, Serin Sokağın güney yönünde paralelinde bulunan ve Kadayıfçı Sokak ile kesişen sokağa isim verilmesi talep etmektedir. Sokağa “Dursun Patar” isminin verilmesi teklif edilmiştir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.06.2017 277 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih 562 sayılı tezkeresi okundu. Duacıoğlu Mahallesinde bulunan Duacı Caddesinin mahalle halkı tarafından Duacıoğlu Caddesi olarak bilinmesi nedeniyle Duacıoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi talep etmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.06.2017 278 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/05/2017 tarih 192 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Cumhuriyet Meydanına ve Sanayi Mahallesi Sanayi Kavşağına belediyemizin yapmış olduğu çalışmaların tanıtımı için Led Ekran yerleştirilmiştir. Özel reklam vermek isteyenlerin de talepleri olabileceği göz önünde bulundurularak Belediyemiz Ücret Tarifesinde Led Ekran için belirlenmiş fiyat olmadığından reklam ücretinin belirlenmesi talep edilmektedir. Reklam saniye ücretinin 0,75.-TL olarak belirlenmesi tarife komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.06.2017 279 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 212 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemiz kamulaştırma iş ve işlemleri yeni kurulan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütüleceğinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine konan “38.06.01.00.00.05.06.04” “Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması” tertibinden 2.000.000,00.-TL ödeneğin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait “54.01.01.01.00.05.06.04” tertibine aktarılması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.06.2017 280 Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin 30/05/2017 tarih 46 sayılı yazısı okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş. tarafından alınacak olan 1 adet Demir Bandajlı Asfalt Silindiri, 1 adet Lastikli Asfalt Silindiri ve 1 adet Finisher (Asfalt Düzenleyici) için Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’den 2.000.000.-TL’ye kadar finansal kiralama işlemi yapılacağından belediyemizden kefalet yetkisi talep edilmektedir. %100 hissesi belediyemize ait Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin mevcut bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendinde yer alan şartları taşıdığından Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ile akdedilecek sözleşme nedeniyle belediye meclisimizce Kefalet Yetkisi verilmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Dilara TELLİ, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Ahmet ORAK’ın kabul, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Mustafa YAŞAR’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.06.2017 281 Belediyemiz gelişen ve büyüyen ilçemizin bir takım ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bünyemizde bulunan araç sayısının yetersiz olması nedeniyle hizmetlerimizi aksatmadan yürütmek için acilen kullanılmak üzere 1 adet binek otomobile ihtiyaç bulunmaktadır. 13.07.2006 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilmiş, yapılan değişiklikle İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü getirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan 34 MIZ 86 plakalı Opel Vectra marka 1997 model 1 adet binek aracın 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesince 1.000.-TL bedelle satın alınması oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.