15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2017 yılı Ekim ayı Meclis Kararları

- +
2017 yılı Ekim ayı Meclis Kararları

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
02.10.2017 394 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1674 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış olup planın uygulanabilmesi için Güzelyalı Mahallesinde 8 adet imar düzenleme bölgesi oluşturulmuştur. 2 Nolu düzenleme bölgesinde kısmi revizyon yapılmasına ihtiyaç bulunduğundan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılan revizyon imar planının belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 395 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1675 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 537 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 396 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1677 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 889 ada, 3 ve 4 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında yapı nizamının E:2,00 Yençok:30,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 397 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1678 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 127 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 2 ve 3 nolu parseller üzerinde bulunan 558,28 m2’lik alan park alanından çıkarılarak A-3 yapı nizamında konut alanı olarak düzenlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 398 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1679 sayılı yazısı okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 285 ada, 142 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu alanda güney ve doğu yönlerinde 3’er metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak kütle işaretlemesi yapılmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 399 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1680 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 723 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parsel ada ayrım çizgisi ile ayrılarak güney ve doğu yönlerinde 3’er metre, batı yönünde 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak kütle işaretlemesi yapılmış, parselin güneybatı yönünde 179,81m2’lik yol alanı daraltılarak konut alanına dahil edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 400 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1681 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin park alanında kalan kısmı park alanından çıkarılarak A-6 konut adası olarak düzenlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 401 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1682 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 845 ada, 22 ve 23 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında E:1,00 Yençok:12,50 olan yapı nizamının A-6 E:2,40 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 402 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1683 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 748 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 403 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2017 tarih 1684 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 77 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında otopark yeri olarak ayrılan alanın Kamu Kurum Alanı, yine Bulancak Mahallesinde tapunun 57 ada 18 nolu parselinde belediye binası alanı ve yol-park olarak ayrılan alanın Belediye Hizmet Alanı ve Otopark alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 404 Atılım Medikal Gıda İnş.Taah.Ltd.Şti.’nin 31/07/2017 tarih 907 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 102 ada, 15, 16 ve 17 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında yapı nizamı A-3 TAKS:0,30, KAKS:0,90 iken A-4 olarak değiştirilmiş, TAKS kaldırılarak parselin kot aldığı noktanın güneydeki yoldan verilmesi talep edilmiştir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 405 Bulancak İnş.Taah.Yurt.Hiz.Gıda Mad.Nak.Yem.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 31/07/2017 tarih 909 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 540 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında kuzey yönde 2 metre, güney ve doğu yönlerinde 5’er metre, batı yönünde ise 3 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 406 BBS Taşhan İnş.Taah. ve Gıda Tem. Paz.San.Tic. Ltd.Şti.’nin 31/07/2017 tarih 910 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 898 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-8 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 407 S.S.Bulancak Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 01/08/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 752 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselde bulunan 55 m2’lik yol alanının daraltılarak Sosyal Tesis Alanına ilave edilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 408 Şükrü Kaya ERKOÇ’un 17/08/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 360 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 TAKS:0,30, KAKS:1,20 olan yapı nizamının A-5 TAKS:0,40, KAKS:2,00 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 409 Naime DİK’in 18/08/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 783 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 410 Fatma Cevahir KARAİBRAHİM CANİK’in 16/08/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 868 ada, 21 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında E:1,50, Yençok:21,50m olan yapı nizamının E:2,00, Yençok:30,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 411 Neslihan KADAYIFÇI’nın 03/08/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 102 ada, 24 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu park alanının kaldırılarak yapı nizamının A-4 Konut Alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 412 İsmet Paşa Mahalle Muhtarı İdris ŞEN’in 06/09/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde Fikret Üstündağ Caddesinin güney istikametine yeni açılan sokağa Hayret Yirmibeş Sokak isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 413 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 382 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ile Nigar ÇOLAK ve Müştereklerine ait 29.001,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesince kamulaştırılması talep edilmektedir. Talep 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK ve Hüseyin DEMİREL’in kabul, Necmi SIBIÇ’ın ret oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.10.2017 414 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih 1698 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 102 ada, 20, 21, 22, 23 ve 25 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 E:1,60 olan yapı nizamının E:1,80 Yençok:serbest olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 415 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih 1695 sayılı yazısı okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde (Ucarlı) tapunun 224 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında park alanında kalan parselde 1.000m2 ibadet alanı önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.10.2017 416 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/10/2017 tarih 1714 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 206 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile yapı nizamı A-3 olan parselde 22,50m zemin kat taban kotu önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.