15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2017 Temmuz Ayı Meclis Kararları

- +
2017 Temmuz Ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
03.07.2017 282 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2017 tarih 1154 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 20K-IV pafta, 491 ada, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 283 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2017 tarih 1155 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 653 ada, 73 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında yapı nizamı Kaks(Emsal):0,40 Y.ençok:1,60 iken Kaks(Emsal):2,00 Y.ençok:21,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 284 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2017 tarih 1157 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun G40-a-9-b-3-b pafta, 368 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 285 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2017 tarih 1158 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun G40-a-9-b-3-b pafta, 783 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 286 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/06/2017 tarih 1161 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun G40-a-10-b-4-c pafta, 115 ada, 241 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin içinden 12 metrelik araç yolu geçirilmiş, bu yolun batısında Ticaret+Konut Alanı, doğusunda Konut Alanı oluşturulmuştur. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 287 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/06/2017 tarih 1168 sayılı tezkeresi okundu. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ile mimari projelerin elektronik ortama alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol yapılması planlanmıştır. Protokol sonrasında mimari (kat irtifakı-kat mülkiyeti) projeleri onay sonrasında CD ortamında ilgili tapu müdürlüğüne gönderilecektir. Buna göre belediyemiz ücret tarifesinin 9.2.9 maddesinden sonra gelmek üzere “9.2.10-Mimari proje tarama ücreti bağımsız bölüm başına 10.-TL”, “9.2.11-Kat irtifakı projesi tarama ücreti bağımsız bölüm başına 10.-TL”, “9.2.12-Kat mülkiyeti projesi tarama ücreti bağımsız bölüm başına 10.-TL” maddelerinin ücret tarifesine eklenmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 288 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2017 tarih 1175 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesindeki çekme mesafesinin 7,59/6,90m yerine 4,00m olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 289 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2017 tarih 1177 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 102 ada, 20, 21, 22, 23 ve 25 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında yapı nizamı Kaks(Emsal):1,20 Y.ençok:9,50 iken A-4 Kaks(Emsal):1,60 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 290 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2017 tarih 1178 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 119 ada, 66 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-2 olan yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 291 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2017 tarih 1178 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 119 ada, 66 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-2 olan yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 292 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2017 tarih 1179 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) tapunun 868 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Ağaçlandırılacak Alanın (Pasif Yeşil Alan) 8.731 m2’lik kısmı A-4 yapı nizamında planlanmış, 3.620 m2’lik kısmı ise Yol ve Yeşil Alan olarak planlanmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 293 Mehmet AKIN’ın 03/05/2017 tarih 486 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde (Arifli Mahallesi) tapunun 132 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin ortasından geçen 12 metrelik imar yolunun kuzey yönde parsel sınırına kaydırılması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL’in kabul, Yener YILMAZ’ın çekimser, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
03.07.2017 294 Karabulut Fındık Gıda Mad.En.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 23/05/2017 tarih 562 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 869 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında emsal değeri değiştirilmeden 24,50 olan Yençok değerinin 26,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Değişiklik teklifi ile yoğunluk artışına gidilmeden kat yüksekliği değişikliği yapılması nedeniyle talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 295 Mercan Tarım Ür.San.İnş.Nak. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 12/05/2017 tarih 510 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde (Arifli Mahallesi) tapunun 259 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerinde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Değişik teklifi ile parseller aynı yapı adası içerisindeki diğer parsellerden yapı adası ayırma çizgisi ile ayrılarak mevcut plandaki ticaret ve konut kullanımlarına uygun olacak şekilde Ticaret+Konut Alanı olarak teklif edilmiş olup tüm yol cepheleri ve diğer parsellerden 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmış, 20 metre genişliğindeki diğer yapı adalarındaki yapılaşma kriterlerine uyacak şekilde emsal ve yapılaşma yüksekliği teklif edilmiş(E:2,00, Yençok:40,00m), zeminde 2 kat ticari kat yapılaşabilmesi amacıyla ticari kat yüksekliği 10 metre ve 2 kat öneri plan hazırlanmış, yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde ticaret katları için parseller toplamı alanın tamamının kullanılması, ticaret katları üzerinde 10 kat (30 metre) konut kullanımı yapılabilmesi amacıyla toplam Yençok:40 metre olacak şekilde teklif plan hazırlanmıştır. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL’in kabul, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
03.07.2017 296 Alaattin KILIÇ’ın 08/05/2017 tarih 494 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 853 ada, 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında yapı nizamı E:1,40 Yençok:15,50m iken aynı yapı adası içersindeki diğer parsellerden yapı adası ayırma çizgisi ile ayrılarak E:1,50 Yençok:18,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 297 Ruhniyaz ÖZKARPATLAR’ın 24/05/2017 tarih 458 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 847 ada, 1 nolu parselin maliki Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanan ve askı ilanına çıkarılarak kesinleşen Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon imar planlarına itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/5 maddesince talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 298 Nafız GÖKALİ’nin 24/04/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 299 Rüyam Eğitim San. ve Tic.’nin 15/05/2017 tarih 519 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 503 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 300 Hasan YILDIRIM’ın 01/06/2017 tarih 629 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 462 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin zemin katında asma kat uygulanması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 301 Kerim AYDIN’ın 24/04/2017 tarih 450 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 285 ada, 142 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesindeki 5 metre olan çekme mesafesinin 3,50 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 302 Mehmet YİĞİT’in 24/05/2017 tarih 566 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 394 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 303 Mualla GÜRSOY’un 17/05/2017 tarih 536 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 889 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 304 Cüneyt ÜSTÜNDAĞ’ın 01/06/2017 tarih 627 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 554 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin 7,75 metre olan arka bahçe çekme mesafesinin 5,00 metre olarak, 5,00 metre olan ön bahçe çekme mesafesinin 2,50 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 305 Kahvecioğlu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 29/05/2017 tarih 588 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Mikdat AYDIN, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın red, Ömral DABAN, Yener YILMAZ ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
03.07.2017 306 Hasan KARATAŞ’ın 17/05/2017 tarih 529 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 42 nolu parselinin maliki Ucarlı Mahallesi Fikret Üstündağ Caddesinin otoparka yasaklı hale getirilmesini talep etmektedir. Bulancak Belediyesi İmar Plan Notunun 49.maddesinin “Bir imar adası içindeki aynı yoldan yüz alan parsellerin %50’sinin yürürlükteki plana uygun olarak otoparka yasaklı yapılaşmış olması halinde kalan parseller otoparka yasaklı olarak değerlendirilir.” şeklinde değiştirilmesi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 307 Der-Kar İnş.Mal.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 24/05/2017 tarih 557 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 91 ada, 116 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında E:2,00 Yençok:30,50m yapı nizamı talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 308 Yadigar Salih-Yüksel-Mehmet PATAR’ın 04/05/2017 tarih 487 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 91 ada, 233 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının E:2,00 Yençok:30,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 309 Ali TEMUR’un 28/04/2017 tarih 477 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 123 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu ve 124 ada, 1, 975 ve 976 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 124 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde ve doğusunda bulunan 1.200m2’lik kamusal alan (Park ve Yol) kaldırılarak yapı nizamı A-3 (Taks:0,40, Kaks:1,20) olarak değiştirilmiş, imar planı haricinde kalan 124 ada, 976 nolu parsel 1.000m2 park alanı olarak düzenlenmiştir. Talep park alanının 1.200 m2 olarak düzenlenmesi şartıyla imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 310 Mustafa COŞ’un 25/05/2017 tarih 580 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 868 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parsele isabet eden 1.500m2’lik park alanı 750m2 olarak parselin doğusunda düzenlenmiş, parseldeki 12 metrelik imar yolu 10 metre olarak değiştirilmiştir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 311 Murat YİRMİBEŞ’in 26/05/2017 tarih 583 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 38 ve 118 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin batısından geçen imar yolundan çekme mesafesinin kaldırılması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 312 Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/06/2017 tarih 392 sayılı tezkeresi okundu. Giresun Üniversitesi Rektörlüğünün 30/06/2017 tarih 692-5534 sayılı yazısı ile belediyemize iletilen üniversite binası tahsisi talebine istinaden ilçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 51 ada, 13 nolu parselinde kayıtlı Üniversite niteliğindeki binanın tamamının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesince 25 (yirmibeş) yıllığına Giresun Üniversitesine bedelsiz olarak tahsisi için aynı kanunun 34/g maddesince belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.07.2017 313 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2017 tarih 1219 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde belediyemiz mücavir alanında Pazarsuyu Deresinin mansabının batı kesiminde imar planının G40-a-9-a-2-b nolu paftasında kalan 3.700 m2’lik alanın imar planında Belediye Halk Plajı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.07.2017 314 Zabıta Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih 145 sayılı tezkeresi okundu. Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 419 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Bulancak Belediyesi T Plakalı Ticari Taksi Ve Taksi Durağı Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (b) bendinin “Taksi durakları açmak isteyenlerin her yılın Ocak ayı içersinde Zabıta Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir. Zabıta Müdürlüğünce varsa uygun durak yerleri tespit edilir ve 2886 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ihale usulü ile gerçekleştirilir.” şekliyle değiştirilmesi talep edilmektedir. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
05.07.2017 315 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/06/2017 tarih 280 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Arifli Mahallesi Emecen Mevkiinde tapunun 1026 ada 113 nolu parselinde kayıtlı 1.916,16 m2 yüzölçümlü mülkiyeti belediyemize ait arsa nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince satılması ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu esasları dahilinde yapılacak satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Teklif oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Mikdat AYDIN, Dilara TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Ömral DABAN, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Hüseyin DEMİREL ve Hüseyin ÖZTÜRK’ün çekimser oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
05.07.2017 316 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20/06/2017 tarih 279 sayılı tezkeresi okundu. Giresun Orman İşletme Müdürlüğü ile belediyemiz arasında düzenlenen kira sözleşmesi ile Bektaş Yaylası Çamalan A Tipi Mesire Yeri 29 yıllığına 31.12.2043 yılına kadar belediyemizce kiralanmıştır. Mesire yerinin işletme hakkının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e, 300 Sayılı Mesire Yerleri Uygulama Tebliği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesince 25 yıllığına kiraya verilebilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.07.2017 317 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2017 tarih 1188 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde tapunun 39 pafta, 138 ada, 4 nolu parselinde ilave imar planı yapılarak parselin 5.000 m2’sinin B-4 yapı nizamında konut alanı, 2.000 m2’sinin yol olarak planlanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.07.2017 318 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/06/2017 tarihli tezkeresi okundu. Belediyemiz tarafından açılması planlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlanacağından, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Teşkilat başlıklı 6.maddesinin 2. Fıkrasına “f) Kreş ve Gündüz Bakımevi” ibaresinin eklenmesi ve hazırlanmış olan Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.07.2017 319 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2017 tarih 1191 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada, 24 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin batı cephesinde mevcut çekme mesafesinin kaldırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.07.2017 320 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2017 tarih 1219 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde belediyemiz mücavir alanında Pazarsuyu Deresinin mansabının batı kesiminde imar planının G40-a-9-a-2-b nolu paftasında kalan 3.700 m2’lik alanın imar planında Belediye Halk Plajı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Buna yönelik olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. İmar planları oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.