15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2017 Mayıs ayı Meclis Kararları

- +
2017 Mayıs ayı Meclis Kararları

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
02.05.2017 202 Belediyemiz 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri tetkik olundu. Konunun müzakeresinden sonra 2016 yılı kesin hesap cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın kabul, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2017 203 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 753 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 646 ada, 12 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 Taks:0,30/Kaks:1,50 olan yapı nizamının A-6 Taks:0,30/Kaks:1,80 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 204 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 757 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 108 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile turizm alanında bulunan parsellerin bulunduğu adanın yapı nizamının Kaks:1,80 Konut Alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 205 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 758 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 462 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesinde mevcut çekme mesafesinin arka bahçeye bitişik olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 206 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 759 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmıştır. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 38 ve 41 nolu parsellerinde imar planının yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 207 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 760 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Arifli Mahallesinde tapunun 163 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-3 Taks:0,30/Kaks:0,90 olan yapı nizamının A-5 Taks:0,30/Kaks:1,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 208 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 761 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 544 ada, 1, 2 ve 154 nolu ve 298 ada, 7, 50, 51 ve 52 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 544 ada 154 nolu parseldeki 14,50 metrelik yol taşınmazın doğusuna kaydırılmış, 298 ada 7 nolu ve 544 ada 154 nolu parsellerin kuzeyindeki 7 metrelik yol plandan kaldırılmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 209 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 762 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesindeki çekme mesafesinin 7,75 yerine 4,00 metre olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 210 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 763 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemiz mevcut imar planlarının sayısallaştırılması için hazırlanan Sanayi, Saraçlı(Kısmen), Bahçelievler, Ballıca, İhsaniye, Şemsettin(Kısmen), Kızılot(Kısmen), Bulancak, İsmet Paşa, Toprakdeğirmeni Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarının belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 211 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 764 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmıştır. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada 16 nolu parseli onaylı imar planında Otogar, Park ve Konut Alanı olarak ayrılmıştır. Plan bölgesinde belediyemizce yapılan değerlendirme neticesinde otogar alanı yerine Pazar Yeri ve Oto Galeri Sitesi olarak kullanılması uygun bulunmuştur. Buna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarının belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 212 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 765 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmıştır. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 14 nolu parselinde, imar planının yeniden düzenlenmesi ve yolun kaldırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 213 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 766 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 152 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin doğusunda, sahil şeridinde bulunan ve imar uygulaması ile kamuya dop’tan bırakılan şev alanlarının rekreasyon alanı olarak ayrılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 214 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 767 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 79 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin 4,50m olan arka bahçe çekme mesafesinin 3,00m olarak plana işlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 215 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih 769 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmıştır. Pazarsuyu Köyü Düz Mahalle sakinlerinden gelen itirazlar nedeniyle plan bütünlüğü içinde yapılan iyileştirmelere dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının belediye meclisinde görüşülerek onanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 216 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2017 tarih 772 sayılı tezkeresi okundu. 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programı belediye meclisinin 03/11/2014 tarih ve 534 sayılı kararı ile onanmıştır. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış olup planın uygulanabilmesi için Güzelyalı Mahallesinde düzenlenen 8 adet imar düzenleme bölgesinin imar programına ilave edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 217 Haluk YEŞİLTEPE’nin 21/03/2017 tarih 300 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkiine ait İlave ve Revizyon İmar Planları Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih 334 sayılı kararı ile onanmış ve askı ilanına çıkarılmıştır. Haluk YEŞİLTEPE onanan imar planının Pazarsuyu Köyü 291 ada, 40 ve Güzelyalı Mahallesi 865 ada 9 nolu parsellere ait bölümüne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesince itiraz etmektedir. Yapılan itiraz askı ilanı tamamlanarak kesinleştikten sonra yapıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/5 maddesince talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 218 Yusuf ÇULFAZ’ın 23/03/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 320 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Konut Alanında kalan parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanına dönüştürülmesi, her yönden 10 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması ve emsal değerinin 1,00, Y.ençok serbest olarak planlanması talep edilmektedir. Talep Karayolları Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 219 Ahmet KACAR’ın 29/03/2017 tarih 349 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 865 ada, 52 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin batısındaki 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak ticari konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 220 Zeliha VURAL’ın 10/03/2017 tarih 270 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 865 ada, 25 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-3 olan yapı nizamının TAKS(0.35), KAKS(1.05) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 221 Sultan AYGÜN’ün 02/03/2017 tarih 316 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 739 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın red, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2017 222 Yılmaz, Ali ve Abdullah YETKİN’in 17/03/2017 tarih 303 sayılı dilekçeleri okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 897 ada, 1, 11 ve 13 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-6 olan yapı nizamının Aİ-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 223 Gökhan ÇAKMAK’ın 15/03/2017 tarih 293 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 503 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin zemin kat kotunun parselin batısından geçen 7 metrelik imar yolunun üst noktasından verilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Osman YILDIRIM, Mikdat AYDIN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın red, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2017 224 Şinasi GEDİK’in 20/03/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 20K-I pafta, 538 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın red, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2017 225 Salih YOĞUNALİ’nin 21/03/2017 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 206 ada, 39, 40 ve 42 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-6 Konut Alanı olan yapı nizamının A-6 Ticari Alan olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 226 Hamit KARAOĞLANOĞLU’nun 29/03/2017 tarih 350 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 485 ada, 16 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında 2,00 olan emsal değerinin 2.20 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Osman YILDIRIM, Mikdat AYDIN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2017 227 Selim Sırrı SÖNMEZ’in 29/03/2017 tarih 351 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 506 ve 511 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin Besihane Alanından Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 228 Halil ÖZTAŞ’ın 01/03/2017 tarih 227 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 577 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 229 Süleyman KARAKAYA’nın 29/03/2017 tarih 352 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 499 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında İ-4 olan yapı nizamının İ-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 230 Kahvecioğlu Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti’nin 06/03/2017 tarih 248 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Mikdat AYDIN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın red, Recep YAKAR, Ömral DABAN, Orhan GÜNGÖR ve Yener YILMAZ’ın kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2017 231 İmdat KONYA’nın 02/03/2017 tarih 316 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 418 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında B-4 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. İmar Komisyonunca yapı nizamının civardaki yapılaşmalar da dikkate alınarak B-5 olarak değiştirilmesi uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 232 Halil SAKALLIOĞLU ve hissedarlarının 27/03/2017 tarih 333 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasında A-6 olan yapı nizamının E:2,00 Y.ençok:30,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 233 Adem TUTKUN’un 29/03/2017 tarih 347 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 637 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin arka cephesinde 6,30 metre olan çekme mesafesinin 4,00 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Osman YILDIRIM, Mikdat AYDIN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2017 234 Safiye ERDEM ve müştereklerinin 24/03/2017 tarih 328 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 119 ada, 66 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında A-2 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 235 Rüyam Eğitim San. ve Tic.’nin 13/03/2017 tarih 292 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 121 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin zemin kat kotunun parselin batısında kalan 12 metrelik imar yolunun en üst noktasından verilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Teklif oya sunularak Recep YAKAR, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Ömral DABAN, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın red, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2017 236 Uğur ŞENGÜL’ün 27/03/2017 tarih 338 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 118 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasının Turizm Alanından çıkarılarak A-2 Konut Alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 237 Şenel DUMAN’ın 20/04/2017 tarih 440 sayılı dilekçesi okundu Şenel DUMAN dilekçesinde 22/06/2015 tarihinde Başoğlu Otel karşısında karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden oğlu Zikrullah DUMAN’ın isminin o bölgede yapılan üst geçide verilmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 238 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih 563 sayılı tezkeresi okundu. Bahçelievler Mahallesinde Serin Sokağın güney yönünde paralelinde bulunan ve Kadayıfçı Sokak ile kesişen sokağa isim verilmesi talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2017 239 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih 562 sayılı tezkeresi okundu. Duacıoğlu Mahallesinde bulunan Duacı Caddesinin mahalle halkı tarafından Duacıoğlu Caddesi olarak bilinmesi nedeniyle Duacıoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.