15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Temmuz ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Temmuz ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
11.07.2016 226 Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/05/2016 tarih 907 sayılı teskeresi okundu. Bulancak Sahil Kız Öğrenci Yurdu Karşısında yapılan üst geçide yine bu mevkide karşıdan karşıya geçerken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zikrullah DUMAN’ın isminin verilmesi talep edilmektedir. İsim verilmesi teklifi Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 227 Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/06/2016 tarih 1133 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 731 ada 1 nolu parsellnde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince 10 yıllığına kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 228 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/06/2016 tarih 1234 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 126 ada, 15 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında Heyelan Alanında kalan parsel ilave Konut Alanı olarak değiştirilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 229 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/06/2016 tarih 1235 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 126 ada, 16 ve 17 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile imar planında Heyelan Alanında kalan parseller ilave Konut Alanı olarak değiştirilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 230 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/06/2016 tarih 1233 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 269 ada, 25 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında bir kısmı Konut Alanında bir kısmı Ticari Alanda kalan parselin tamamının Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 231 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/06/2016 tarih 1232 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 579 ada, 5, 6 ve 17 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 232 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/06/2016 tarih 1252 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 868 ada, 21 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-3 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 233 İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde Gıcıklı Camiinin arkasından başlayan, Mustafa Şardağ Caddesinin doğusunda kalan ve Şifa Sokak ile kesişen 450 metrelik isimsiz caddeye İbrahim TÜRKMEN Caddesi isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 234 Yazı İşleri Müdürlüğünün 11/07/2016 tarih 1158 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 13 pafta, 32 ada 3 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasında kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesince 60.000.-TL şartlı bağış alınması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 235 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2016 tarih 1300 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 817 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-3 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 236 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2016 tarih 1314 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 637 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 yapı nizamında kalan parselin arka bahçe çekme mesafesinin 7,75 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 237 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2016 tarih 1305 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 119 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile İlköğretim Alanı, Konut Adası ve Park Alanı içersinde kalan parselde İlköğretim Alanı daraltılmış, Parklar parselin güney kısmına taşınmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 238 Belediye Meclis Üyesi Eyüp TELLİ’nin 11/07/2016 tarihli dilekçesi okundu. Bulancak Sahil Kız Öğrenci Yurdu Karşısında yapılan üst geçide hemşerimiz Şehit Yakup ÖZGEN’in isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 239 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/07/2016 tarih 1315 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde (Ucarlı) tapunun 91 ada, 104 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Mustafa ŞARDAĞ Caddesine tecavüzlü ruhsatlı yapının tecavüzünün giderilmesi ve yapı nizamının blok nizamdan bitişik nizama dönüştürülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 240 Giresun Rehber İnş.Tic.San.Ltd.Şti.’nin 30/06/2016 tarih 482 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 823 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile kütle yapısı zemin için 6,50m iken Yençokzemin:9,50m olarak değiştirilmiş, üzerindeki blok yükseklikleri korunmuş, Yençok:40,00m’dir. Teklif İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Necmi SIBIÇ ve Hüseyin DEMİREL’in kabul, Hasan TURAN’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
11.07.2016 241 Ali YİĞİT’in 31/05/2016 tarih 495 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 781 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Necmi SIBIÇ ve Hüseyin DEMİREL’in kabul, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ ve Hasan TURAN’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
11.07.2016 242 BBS Taşhan İnş.Tic.San.Ltd.Şti.’nin 26/06/2016 tarih 477 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 898 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-8 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 243 Erol ŞARDAĞ’ın 31/05/2016 tarih 491 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 794 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 244 İsmail DİKGÖZ’ün 01/06/2016 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 297 ada, 135 nolu parsel maliki Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak blok yapıların bulunduğu yerlerin de otoparka yasaklı hale getirilmesini talep etmektedir. Teklif İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
11.07.2016 245 Şemsettin Mahallesi Muhtarlığının 26/06/2016 tarih 479 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde yerleşik alan sınırlarında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Değişiklik teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
12.07.2016 246 Celalettin PEKDEMİR’in 02/05/2016 tarih 406 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 668 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Dilara TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Hasan TURAN, Necmi SIBIÇ ve Hüseyin DEMİREL’in red, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
12.07.2016 247 Mustafa TÜVÜR’ün 01/06/2016 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 889 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği parselde bulunan 2 adet yapı kütlesi kaldırılmış, HMax korunarak E:2,40 yapılmıştır. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca E:2,00 olması şartıyla uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
12.07.2016 248 Nurdemir İnş.Tic.San.Ltd.Şti.’nin 29/04/2016 tarih 402 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 552 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca oy çokluğu uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak reddine Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ahmet ORAK, Necmi SIBIÇ ve Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL’in red, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Dilara TELLİ’nin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
12.07.2016 249 Ali PATAR’ın 31/05/2016 tarih 490 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 121 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-2 (0,30) olan yapı nizamının A-3 (0,40) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
12.07.2016 250 Neslihan KADAYIFÇI ve hissedarlarının 23/05/2016 tarih 464 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 113 ada, 24 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin imar planında park alanında kalan kısmı konut alanına dahil edilmiştir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
12.07.2016 251 Temizlik İşleri Müdürlüğünün 31/05/2016 tarih 908 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin belirlenmesi talep edilmektedir. Hazırlanan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi, Tarife Komisyonunca uygun bulunmuştur. Tarife komisyondan geldiği şekliyle oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL’in kabul, Ahmet ORAK’ın çekimser oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
12.07.2016 252 Belediyemizce ihtiyaç duyulan asfalt yol yapımı ve beton yol yapım işinde kullanmak üzere İlbank A.Ş.’den 4.000.000.-(dörtmilyon).-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İlbank A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İlbank A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İlbank A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İlbank A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İlbank A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İlbank A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İlbank A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İlbank A.Ş.’ye rehin vermeye, İlbank A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yetkili kılınması oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi
12.07.2016 253 Yazı İşleri Müdürlüğünün 11/07/2016 tarihli teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Duacıoğlu Mahallesinde tapunun 900 ada, 47 ve 48 nolu parsellerinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların ihale suretiyle satışı veya kamu kuruluşlarına bedeli mukabil satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın kabul, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.