15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

meclis

2016 yılı Şubat Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.02.2016 42 Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 150 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile 2012 yılından itibaren Suriye’deki krizden etkilenen Suriyelilere ve evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere yardım yapılması için İHH Yardım Derneği ile ortak yardım hizmet projesi yapılarak gıda, giyecek ve diğer zaruri ihtiyaç maddelerinin gönderilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 6. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 43 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/01/2016 tarih 177 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 115 ve 652 adaları arasında kalan park alanının imar planında İbadet Yeri olarak işaretlenerek İlçe Müftülüğü adına tahsisi talep edilmektedir. Talebin gündemin 7. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 44 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/01/2016 tarih 178 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 867 ada 4 nolu parselinde 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülerek 4 nolu parselden 3,50 metre terkin olacak şekilde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 8. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 45 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 195 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 531 ada 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 9. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 46 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 196 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 807 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 807 nolu parselin kuzey doğu yönünde bulunan park alanı yol olarak planlanmış, güney yönünde bulunan imar yolu güney yöne kaydırılmış, güney yönünde bulunan park alanının ada kenar çizgisi güney yönde düzenlenmiştir. Talebin gündemin 10. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 47 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 197 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 845 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 11. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 48 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/02/2016 tarih 199 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 841 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 12. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 49 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/02/2016 tarih 204 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 478 ada, 23 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının S-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 13. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 50 Yazı İşleri Müdürlüğünün 11/01/2016 tarihli teskeresi okundu. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında 8500 kodlu (1) dereceli Mühendis unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Teknik Hizmetler Sınıfında 6495 kodlu (1) dereceli Sosyolog unvanlı kadronun ihdası talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 51 Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/01/2016 tarihli teskeresi okundu. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7555 kodlu (9) dereceli Memur unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9881 kodlu (6) dereceli Eğitmen unvanlı kadronun ihdası ve bu kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin tespiti talep edilmektedir. Kadro ihdası ve ücretin 850,00.-TL olarak tespiti oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 52 Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/01/2016 tarihli teskeresi okundu. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca İşçi unvanlı 10820 kodlu 2 adet kadronun kaldırılarak yerine Ustabaşı unvanlı 25700 kodlu 2 adet kadronun ihdası talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 53 Fahri YETKİN’in 02/12/2015 tarih 680 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 773 ada, 3 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile çocuk oyun alanı kaldırılarak konut alanına dahil edilmiştir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 54 Ahmet AKGÜN’ün 15/12/2015 tarih 718 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 728 ada, 2 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-6 yapı ni-zamında bulunan parsel için kütle işaretlemesi yapılmış, imar planında konut ve ticari alan olarak işaretlenmiştir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak ra-porun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 55 Nafız GÖKALİ’nin 14/12/2015 tarih 716 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 56 İbrahim DİKGÖZ’ün 10/12/2015 tarih 708 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 297 ada, 61 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Ahmet ORAK’ın lehte, Hüseyin DEMİREL, Mustafa YAŞAR, Dilara TELLİ MUTLU ve Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi
01.02.2016 57 Sema YILMAZ’ın 15/12/2015 tarih 721 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 30 ada, 15 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile kısmi olarak ticari alanda bulunan parselin tamamının Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Hüseyin DEMİREL, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Dilara TELLİ MUTLU’nun aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Ka-nununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi
01.02.2016 58 Ayhan KAHVECİOĞLU’nun 04/01/2016 tarih 3 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada, 7 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile konut alanında bulunan parselin Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM, Hüseyin DEMİREL, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Hasan TURAN ve Ahmet ORAK’ın aleyhte, Mustafa YAŞAR, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Dilara TELLİ MUTLU’nun lehte oylarıyla komisyon raporunun reddine ve plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
01.02.2016 59 Bilal YILMAZ’ın 28/12/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 27 ada, 10 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile 3 metre olan arka bahçe çekme mesafesinin 1.5 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Arka bahçe çekme mesafesinin 2 metre olması şartıyla talebin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Hüseyin DEMİREL, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi
01.02.2016 60 Yusuf DİK’in 30/12/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 115 ada, 187 nolu parselinin sahibinin talebi üzerine imar planı değişikliği ile imar planında 115 ada 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 nolu parsellerin yapı nizamının B-6, 115 ada 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 nolu parsellerin yapı nizamının B-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Hüseyin DEMİREL, Mustafa YAŞAR ve Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi
01.02.2016 61 Muharrem TANRIVERDİ’nin 28/12/2015 tarih 759 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 813 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-3 yapı nizamında bulunan parsel için alt daire ile bağlantılı dubleks çatı arası olacak şekilde değişiklik yapılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 62 Halil ÇAKIR’ın 15/12/2015 tarih 720 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 128 ada, 6 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-2 olan yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Ahmet ORAK’ın lehte, Hüseyin DEMİREL, Mustafa YAŞAR, Dilara TELLİ MUTLU ve Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi
01.02.2016 63 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/12/2015 tarih 2394 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 114 ada, 28 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın trafo yeri olarak kullanılmak üzere Tedaş Genel Müdürlüğüne bedelsiz devir edilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak İlçemiz Şemsettin Mahallesi 114 ada, 28 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın üzerine trafo yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/b maddesince bedelsiz olarak Tedaş Genel Müdürlüğüne devir edilmesine oy birliği ile karar verildi.
01.02.2016 64 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 11 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 866 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı 558,35m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2016 65 Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 150 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile 2012 yılından itibaren Suriye’deki krizden etkilenen Suriyelilere ve evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere yardım yapılması için Belediye Kanunun 75/a maddesi gereğince İHH Yardım Derneği ile ortak yardım hizmet projesi yapılarak gıda, giyecek ve diğer zaruri ihtiyaç maddelerinin gönderilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2016 66 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/01/2016 tarih 177 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 115 ve 652 adaları arasında kalan park alanının imar planında İbadet Yeri olarak işaretlenerek İlçe Müftülüğü adına tahsisi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2016 67 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/01/2016 tarih 178 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 867 ada 4 nolu parselinde 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülerek 4 nolu parselden 3,50 metre terkin olacak şekilde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2016 68 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 195 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 531 ada 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2016 69 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 196 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 807 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 807 nolu parselin kuzey doğu yönünde bulunan park alanı yol olarak planlanmış, güney yönünde bulu-nan imar yolu güney yöne kaydırılmış, güney yönünde bulunan park alanının ada kenar çizgisi güney yönde düzenlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değer-lendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2016 70 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 197 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 845 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresin-den sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2016 71 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/02/2016 tarih 199 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 841 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresin-den sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2016 72 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/02/2016 tarih 204 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 478 ada, 23 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının S-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.02.2016 73 Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısına son verilmesi, gelecek toplantının 01/03/2016 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.