15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

meclis

2016 yılı Ocak Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
04.01.2016 1 Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 1 sayılı teskeresi okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Madencilik A.Ş. tarafından alınacak olan 1 adet Komatsu/WA320-6 iş makinesi için Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’den finansal kiralama işlemi yapılacağından belediyemizden kefalet yetkisi talep edilmektedir. Talebin gündemin 15. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 8 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 813 nolu parselinde imar planı değişikliği ile mevcut yapının çatı arasına alt daire ile bağlantılı dubleks çatı arası oda yapılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 16. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 3 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 9 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 115 nolu adasında imar planı değişikliği ile ada içersinde bulunan parsellere ilave kat verilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 17. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 4 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 10 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 27 ada, 10 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile arka bahçe çekme mesafesinin kaldırılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 18. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi
04.01.2016 5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 11 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 866 ada, 8 nolu parselinde bulunan 558,35m2’lik taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 19. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 6 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 12 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 309 ada, 142 nolu parselinde bulunan 50m2’lik alanın İçmesuyu Projesi kapsamında Kuyu Yeri olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 20. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 7 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 23 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada, 7 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile konut adasında kalan parselin ticari alana alınması talep edilmektedir. Talebin gündemin 21. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 8 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2015 tarih 2354 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 728 ada, 2 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-6 yapı nizamında bulunan parsel kadastral sınıra göre ada ayrım çizgisi ile ayrılarak 8,94mx23,85m, 9,60mx23,97m ölçülerinde blok oluşturulmuş, konut ticaret olarak tadil edil-miştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 9 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2015 tarih 2348 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 773 ada, 3 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile parsel içersindeki çocuk oyun alanı kaldırılmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 10 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2015 tarih 2347 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 297 ada, 61 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 11 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2015 tarih 2346 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 12 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2015 tarih 2355 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 128 ada, 6 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-2 olan yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 13 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/12/2015 tarih 2395 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 30 ada, 15 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile parselin tamamının Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 14 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/12/2015 tarih 2394 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 114 ada, 28 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince trafo yeri olarak kullanılmak üzere Tedaş Genel Müdürlüğüne bedelsiz devir edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 15 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2222 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 309 ada 142 nolu parselinde kayıtlı 2.500,37m2’lik alanın tamamının İçme Suyu Kuyu Yeri ve Belediye Hizmet Alanı olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 16 Zabıta Müdürlüğünün 19/11/2015 tarih 565 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2016 yılında ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti talep edilmektedir. 2016 yılı Merkezi Bütçe Kanununa göre, söz konusu personele 2016 yılında ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 245,00.-TL olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 17 Yazı İşleri Müdürlüğünün 16/12/2015 tarihli teskeresi okundu. Teskere ile Belediyemizde boş bulunan 3 adet eğitmen, 1 adet tekniker, 1 adet mimar ve 1 adet avukat(kısmi zamanlı) kadrolarına istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personellere verilecek ücretlerin tespiti talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca 8750 kodlu 9.dereceli Tekniker unvanlı boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.855,00.-TL, 8505 kodlu 7.dereceli Mimar unvanlı boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.475,00.-TL, 9880 kodlu 7.dereceli Eğitmen unvanlı 3 adet boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.875,00.-TL, 5935 kodlu 1.dereceli kısmi zamanlı sözleşmeli avukata verilecek aylık net ücretin 1.100,00.-TL olarak tespitine oy birliği ile karar verildi
04.01.2016 18 Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/12/2015 tarih 2200 sayılı teskeresi okundu. Bulancak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmelikte “Çeşitli ve Son Hükümler” başlıklı 16.maddesine 5. Fıkra olarak “Belediyemiz sınırlarında şehir merkezinde faaliyet gösteren saman v.b. gibi ürünlerin satışını yapan işyerlerinin çevre kirliliğine sebebiyet vermesi, malzeme indirme bindirme sırasında trafik akışına engel olarak acil müdahale ve kurtarma yapması gereken ambulans, itfaiye gibi araçların ulaşımına engel olması ayrıca muhtemel yangınlara sebebiyet verebileceğinden dolayı 2016 yılı sonuna kadar belediyemizin uygun gördüğü şehir dışındaki mahallere taşınması zorunluluğu getirilmiş olup 2016 yılında şehir içinde faaliyet gösteren saman v.b. gibi ürünlerin satışını yapan işyerlerinin şehir dışına taşınması yönünde çalışmalar yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır” ibaresinin eklenmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 19 Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/12/2015 tarih 2201 sayılı teskeresi okundu. Belediyemizin de üyesi olduğu Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme suları Birliği vasıtasıyla yapılacak bertaraf tesisinin arıtma ünitesinin devamı niteliğinde bulunan kanalizasyon hattı için ihale yapılmış, yapım işi için birliğin nakit durumu bu miktarı karşılayamadığından Birlik Meclisince İlbank A.Ş.’den 2.128.257,35.-TL kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Giresun ili ve ilçeleri Katı-Sıvı Atık Bertaraf Tesisi Kanalizasyon hattı işinde kullanılmak üzere Tüik verilerine istinaden kredi miktarından nüfus sayısına göre belediyemiz payına düşen 442.039,05.-TL için İlbank A.Ş.’den kredi kullanılması ve krediye ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamak, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı Recep YAKAR’a yetki verilmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
04.01.2016 20 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılabilmesi amacıyla üçten az beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle Belediyemizde (5) kişiden müteşekkil Denetim Komisyonunun oluşturulması için (5) beş Belediye Meclis Üyesinin isimlerinin gizli olarak tespitine geçildi. Denetim Komisyonunun oluşturulması için yapılan gizli oylama sonucu ilişik oy sayım tutanağında görüldüğü üzere Belediye Meclis üyelerinden Hüseyin ÖZTÜRK’ün (13) onüç oy, Mikdat AYDIN’ın (13) onüç oy, Osman YILDIRIM’ın (13) onüç oy, Dilara Telli MUTLU’nun (13) onüç oy, Hüseyin DEMİREL’in (13) onüç oy aldıkları anlaşıldığından Denetim Komisyonuna seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 21 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih 2213 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 46 ve 54 nolu parselleri ile 870 ada, 2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parseller Sanayi Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Teknik Altyapı Tesis Alanı olarak işaretlenmiş, gerekli ulaşım yolları planlanmıştır. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 22 Ayşe ÇOLAK’ın 22/10/2015 tarih 570 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 845 ada, 37 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının köşesindeki kırıklığın düzeltilerek parsele katılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 23 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/11/2015 tarih 2139 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde Sanayi Sitesi içinde bulunan 733, 755, 788 ve 769 nolu sanayi adalarına ilave parseller oluşturulmuştur. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 24 Yüksel GÜLMEZ ve Ahmet KILIÇ’ın 27/11/2015 tarih 666 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 142 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 25 Bulancak Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin 30/11/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde 325 ada, 333 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında yapı nizamı E:2,00 HMax:9,50 olan parselin Sosyal Tesis Alanı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 26 Mehmet YİĞİT’in 27/11/2015 tarih 667 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 394 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 yapı nizamında bulunan parsellerin 10 metrelik yoldan cephe alanlarının yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 27 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/11/2015 tarih 2138 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 281 ada, 1 nolu parseli ve devamında bulunan Hazineye ait araziyi kapsayan alan imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretlenmiştir. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 28 Kurtoğlu Müteahhitlik Tic.Ltd.Şti.’nin 27/10/2015 tarih 587 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 256 ada, 11 nolu parselinde imar planında Yençok:30,50m ve kütle işaretlemesi bulunurken imar planı değişikliği ile kütle kaldırılmış, Emsal:2,00 Yençok:30,50m ve yol kotu işaretlemesi olacak şekilde değişiklik talep edilmiştir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Ahmet ORAK ve Hüseyin DEMİREL’in lehte, Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi
04.01.2016 29 Mustafa YILMAZ’ın 01/11/2015 tarih 611 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 84 ada 15-17 ve 18 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin 2.300m2’lik kısmı park alanında kalmakta iken park alanı 11 nolu parsele taşınmıştır. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Eyüp TELLİ, Hasan TURAN, Ahmet ORAK ve Hüseyin DEMİREL’in lehte, Ömral DABAN’ın aleyhte oylarıyla raporun kabulüne talebin reddine oy çokluğu ile karar verildi.
04.01.2016 30 Adem SERDAROĞLU’nun 09/11/2015 tarih 613 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 637 ada, 24 nolu parselinde imar planı değişikliği ile ön bahçeden 5 metre, yan bahçeden 3 metre çekilerek kütle işaretlemesi yapılmıştır. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 31 Adım İnş.Tic.Ltd.Şti.’nin 01/12/2015 tarih 676 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 1022 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-2 olan yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, ve Ahmet ORAK’ın aleyhte, Dilara TELLİ MUTLU, Hüseyin DEMİREL ve Hasan TURAN’ın lehte oylarıyla komisyon raporunun reddine ve plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
04.01.2016 32 Bulancak İlçe Müftülüğü’nün 27/11/2015 tarih 549 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde bulunan Küçüklü Köyü Yalı Caminin küçük olması, ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle, yıkılarak yerine yeni ve daha büyük cami yapılması amacıyla mülkiyeti belediyemize ait bitişik arsanın cami alanına katılarak İlçe Müftülüğü adına tahsisinin yapılması talep edilmektedir. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.01.2016 33 Salih YOĞUNALİ’nin 18/11/2015 tarih 636 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde tapunun 177 ada, 13 nolu parselinin yerleşik alana alınması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
05.01.2016 34 Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 1 sayılı teskeresi okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Madencilik A.Ş. tarafından alınacak olan 1 adet Komatsu/WA320-6 iş makinesi için Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’den 615.000.-TL’ye kadar finansal kiralama işlemi yapılacağından belediyemizden kefalet yetkisi talep edilmektedir. %100 hissesi belediyemize ait Bulancak Beton Enerji Madencilik A.Ş.’nin mevcut bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendinde yer alan şartları taşıdığından Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ile akdedilecek sözleşme nedeniyle belediye meclisimizce Kefalet yetkisi verilmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
05.01.2016 35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 8 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 813 nolu parselinde imar planı değişikliği ile mevcut yapının çatı arasına alt daire ile bağlantılı dubleks çatı arası oda yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2016 36 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 9 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 115 nolu adasında imar planı değişikliği ile ada içersinde bulunan parsellere ilave kat verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2016 37 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 10 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 27 ada, 10 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile arka bahçe çekme mesafesinin kaldırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2016 38 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 11 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 866 ada, 8 nolu parselinde bulunan 558,35m2’lik taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2016 39 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 12 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 309 ada, 142 nolu parselinde bulunan 50m2’lik alanın İçmesuyu Projesi kapsamında Kuyu Yeri olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2016 40 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 23 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada, 7 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile konut adasında kalan parselin ticari alana alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2016 41 Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısına son verilmesi, gelecek toplantının 01/02/2016 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.