15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları

meclis

2016 yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
02.05.2016 157 İlçemiz muhtelif mahallelerinde yeni açılan ve ismi olmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 158 Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünün 27/04/2016 tarih 102 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz sınırları içersindeki Giresun 2.Organize Sanayi Bölgesine iletilecek olan içme suyunun m3 bedelinin tespiti talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 159 Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünün 27/04/2016 tarih 103 sayılı teskeresi okundu. Belediyemiz 2016 yılı ücret tarifesinde yer alan meskenlerde uygulanan su bedelinin küsüratlı olması nedeniyle abonelerden olumsuz dönüşler olduğundan meskenlerde içme suyu m3 bedelinin küsürat oluşturmayacak bir bedel olarak düzenlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 161 Kahvecioğlu Gıda Mad. İnş.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 21/03/2016 tarih 273 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada 7 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM ve Ahmet ORAK’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2016 162 Murat TURAN’ın 21/03/2016 tarih 274 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 359 ada 15 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 163 Gökhan ÇAKMAK’ın 21/03/2016 tarih 271 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 503 ada 6 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile kotlandırma parselin batı cephesinin en üst noktasından verilmiştir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 164 Barbaros ŞAHİN’in 23/03/2016 tarih 280 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 958 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM ve Ahmet ORAK’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2016 165 Mustafa YALÇIN’ın 25/03/2016 tarih 291 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 660 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak reddine Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK ve Mustafa YAŞAR’ın red, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2016 166 Salih KISA’nın 25/03/2016 tarih 292 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 360 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 167 Ergun AKÇAY’ın 23/03/2016 tarih 285 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 645 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 168 Ali PATAR’ın 30/03/2016 tarih 303 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 121 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-2 olan yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak reddine Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK ve Hüseyin DEMİREL’in red, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2016 169 Ahmet KILIÇ’ın 30/03/2016 tarih 304 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 817 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın red, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2016 170 Salih ve Kadir DENİZ’in 30/03/2016 tarih 305 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 106 ada, 3 ve 107 ada, 1 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 7 metrelik imar yolu kaldırılarak konut alanına dahil edilmiştir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 171 Doğan ERİŞ ve hissedarlarının 30/03/2016 tarih 302 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 651 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının Aİ-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Değişiklik teklifine konu imar adasındaki parsellerin kot aldığı noktaya göre yüksek olması nedeniyle inşaat kazısı sonrası zeminde oluşabilecek heyelan risklerinin önlenmesi bakımından taşınmazların taban alanının %40 ‘ı aşmaması koşuluyla, Aİ-6 kat yapı nizamı teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak şartlı olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 172 Nayim GÜNDOĞDU’nun 29/03/2016 tarih 298 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 280 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-4 olan yapı nizamının B-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM ve Ahmet ORAK’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2016 173 Murat YİRMİBEŞ’in 30/03/2016 tarih 301 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 38 ve 118 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile kütle işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 174 Ali YİĞİT’in 21/03/2016 tarih 274 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 781 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 175 Hayret YİRMİBEŞ’in 01/04/2016 tarih 314 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 680 ada 1 nolu parseli ve 681 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parselleri üzerinde imar planı değişikliği ile düzenleme alanının doğusunda bulunan park alanı dere yatağının geçtiği batı kısma alınmış, mevcutta park alanı olarak planlanan imar adası A-4 konut adası olarak yeniden planlanmıştır. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 176 Hasan YILMAZ’ın 23/03/2016 tarih 284 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 112 ada, 23 nolu parselinde imar planı değişikliği ile konut adası içersinde bulunan parselin konut ve ticaret alanına alınması ve taban alanının %40 iken %60 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak reddine Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın red, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Dilara TELLİ’nin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
02.05.2016 177 Aydın YÜCEL’in 01/04/2016 tarih 315 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 743 ada 5 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının S-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 178 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 627 sayılı teskeresi okundu. Belediyemize ait Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak “6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılan binalardan üzerinde 1,2 ve 3. grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki parseller hariç, otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır, 6306 sayılı kanun kapsamındaki arsalar Otopark Yönetmeliğinin 4. maddesindeki otopark yasaklı parsellerden sayılmazlar” ibaresinin Geçici 3.madde olarak eklenmesi talep edilmektedir. İmar Komisyonunca talebin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşü doğrultusunda değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
02.05.2016 178 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih 627 sayılı teskeresi okundu. Belediyemize ait Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak “6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılan binalardan üzerinde 1,2 ve 3. grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki parseller hariç, otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır, 6306 sayılı kanun kapsamındaki arsalar Otopark Yönetmeliğinin 4. maddesindeki otopark yasaklı parsellerden sayılmazlar” ibaresinin Geçici 3.madde olarak eklenmesi talep edilmektedir. İmar Komisyonunca talebin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşü doğrultusunda değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 179 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/03/2016 tarih 495 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Bulancak Mahallesinde yeni açılan ve ismi olmayan sokaklara isim verilmesi talep edilmektedir. Bulancak Mahallesi Çingen Tepesi Mevkiinde Şemsettin Caddesinden doğu istikametinde ayrılan ve belediyemize ait su deposuna çıkan sokağa Depo Sokak, yine aynı mevkide Şemsettin Caddesine doğu yönünde paralel ve Depo Sokakla kesişen 1.sokağa Orkide Sokak, 2.sokağa Polen Sokak, 3.sokağa Petek Sokak isminin verilmesi Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 180 Belediyemiz 2015 yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri tetkik olundu. Konunun müzakeresinden sonra 2015 yılı kesin hesap cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM ve Ahmet ORAK’ın kabul, Mustafa YAŞAR, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
03.05.2016 181 Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28/04/2016 tarih 742 sayılı teskeresi görüşüldü. Teskere ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra yönetmelik için ön inceleme ve değerlendirmesinin yapılması maksadıyla bir komisyon oluşturulması, Yönetmelik İnceleme Komisyonuna Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin DEMİREL, Hamdi ALPARSLAN ve Dilara TELLİ’nin seçilmeleri, yönetmeliğin Yönetmelik İnceleme Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 182 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/04/2016 tarih 887 sayılı teskeresi okundu. Belediyemiz sınırları içerisinde Belediye Meclisinin 07/04/2016 tarih ve 152 sayılı kararı ile kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen alan içinde gerçekleştirilmesi düşünülen “Kentsel Dönüşüm”, “Toplu Konut” ve “İş Merkezi” projeleri hakkında; Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü vb. kamu kurumu ve kuruluşları ile yapılacak protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Recep YAKAR’a, arsa, arazi alımları ile satış, takas ve benzeri işlemleri yürütmek için de Belediye Encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 183 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/04/2016 tarih 888 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyü 128 ada, 17 nolu parselde kayıtlı 1.930m2 alanın 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereği tarım dışı amaçla kullanılması için kamu yararı kararı alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 184 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/04/2016 tarih 889 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesi (Acısu) 138 ada, 4 nolu parselde kayıtlı 9.696m2 alanın 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereği tarım dışı amaçla kullanılması için kamu yararı kararı alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 185 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih 904 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 84 ada, 15, 17 ve 18 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile park alanı 11 nolu parsele taşınmış, 18 nolu parselin kuzey batısında bulunan imar adasının yapı nizamı A-5 iken E:2.00, HMax:30,50m önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 186 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih 905 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 766 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 187 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih 905 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 766 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 188 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih 907 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 82 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 189 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih 908 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 645 ada, 12, 13 ve 14 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-6/0,35-2,10 olan yapı nizamının A-6/0,40-2,40 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 190 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih 910 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 86 ada, 23 nolu parseli E:2,00 HMax:18,50 yapı nizamında olup imar planı değişikliği ile plana Sosyal Tesis Alanı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 191 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih 911 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 192 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih 909 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 581 ada, 11 nolu parseli E:2,00 HMax:18,50 yapı nizamında olup imar planı değişikliği ile plana Sosyal Tesis Alanı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.05.2016 193 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih 912 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 213, 214 ve 215 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile konut adasında kalan parsellerin ticari alan içersine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.