15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Mart Ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Mart Ayı Meclis Kararları

meclis

2016 yılı Mart Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.03.2016 74 Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/02/2016 tarih 322 sayılı teskeresi okundu. Bulancak Belediyesi Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğinde “Temsil Giderleri” başlıklı 5. Maddesine e fıkrası olarak “Belediye sınırlarımız içersinde yeni çocuk sahibi olan ailelere bebek elbiseleri, bebek eşyaları ve diğer bebek ürünlerinin ilçemiz örf, adet ve geleneklerimize uygun olarak hediye edilmesi” ibaresinin ek-lenmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 75 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih 319 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 206 ada 73 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında A-6 yapı nizamında kalan parselin Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 76 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih 320 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada 286 nolu parselinde imar planı değişikliği ile yapı nizamı A-4 olan parselin A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 77 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih 321 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 473 ada 9 nolu parsel malikinin talebi üzerine imar planı değişikliği ile 186 nolu parselin yol olarak düzenlenmesi veya belediye meclisinin 13/07/2009 tarih ve 186 sayılı kararının iptal edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 78 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih 322 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 84 ada 15,17 ve 18 nolu parsel malikinin talebi üzerine imar planı değişikliği ile 83 ada 18, 7 ve 11 nolu parsellerin yaklaşık 2.300m2’lik kısmı park alanında kalmakta iken park alanı 11 nolu parsele taşınmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 79 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih 323 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 104 ada 8 ve 9 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 9 nolu parsel Akaryakıt İstasyonu Alanında 8 nolu parsel Konut Alanında kalmakta iken 8 nolu parselin bir kısmı Akaryakıt İstasyonu Alanına dahil edilerek Akaryakıt İstasyonu Alanı genişletilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 80 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih 324 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 758 ada 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin içinden geçen 12 metrelik taşıt yolunun 7 metreye düşürülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 81 Perihan PEKDEMİR’in 01/02/2016 tarih 70 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 841 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
01.03.2016 82 Ali ARTUL’un 28/01/2016 tarih 80 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 807 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 807 nolu parselin kuzey doğu yönünde bulunan park alanı yol olarak planlanmış, güney yönünde bulunan imar yolu güney yöne kaydırılmış, güney yönünde bulunan park alanının ada kenar çizgisi güney yönde düzen-lenmiştir. Plan değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
01.03.2016 83 Ali ELİKARA’nın 23/01/2016 tarih 73 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 867 ada 2 ve 4 nolu parselleri arasında kalan 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülerek 2 nolu ve 4 nolu parsellerden 3,50 metre terkin olacak şekilde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda 10 metrelik yol daraltılmadan 867 ada 2 ve 4 nolu parsellerden 5 metre terkin olacak şekilde plan değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
01.03.2016 84 Abdurrahim KAYMAK’ın 29/01/2016 tarih 70 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 845 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
01.03.2016 85 Halil ADA’nın 29/01/2016 tarih 87 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 531 ada 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı ni-zamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin reddine Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Hasan TURAN, Ahmet ORAK, Ömral DABAN, Necmi SIBIÇ ve Hüseyin DEMİREL’in red, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.03.2016 86 İsminaz KARAKILIÇ’ın 01/02/2016 tarih 90 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 478 ada, 23 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının S-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
01.03.2016 87 İlçe Müftülüğünün 06/01/2016 tarih 6 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 652 ada 7 parselin doğusunda, 649 ada 14 nolu parselin batısında kalan park alanının imar planında İbadet Alanı olarak işaretlenerek İlçe Müftülüğü adına tahsisi talep edilmektedir. Talebin kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Hasan TURAN, Ahmet ORAK, Ömral DABAN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Necmi SIBIÇ ve Hüseyin DEMİREL’in kabul, Osman YILDIRIM’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.03.2016 88 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2016 tarih 343 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 435 ada 24 nolu parselinin doğusundaki 160m2’lik alanın imar planı değişikliği ile imar planına Engelli Eğitim ve Dayanışma Merkezi olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Plan değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
01.03.2016 89 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2016 tarih 344 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde 11 ada 1 nolu parselde kayıtlı Çarşı İşhanının tamamının satışı için belediye meclisinin 02/10/2014 tarih 501 sayılı kararıyla belediye encümenine yetki ve-rilmiştir. İhsaniye Mahallesinde 11 ada 1 nolu parselde yapılan ayırma birleştirme işlemi so-nucunda parsel numarası değişerek 11 ada 3 parsel olmuştur. Belediye Meclisinin 02/10/2014 tarih 501 sayılı kararının yenilenerek İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 11 ada 3 nolu parselinde kayıtlı Çarşı İşhanı Binasının satışı için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talebin kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Ömral DABAN, Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Hasan TURAN, Necmi SIBIÇ ve Hüseyin DE-MİREL’in red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.03.2016 90 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih 356 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 478 ada, 1 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun mü-zakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komis-yonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 91 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih 357 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 835 ada, 3 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile 835 ada 3 parselden 156 m2, 834 ada 1 parselden 156 m2 terkin olacak şekilde parselin doğusundan geçen 7 metrelik yol 10 metre olarak genişletilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 92 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih 359 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 328 ada, 20 ve 21 nolu parselleri üzerinde imar planı değişikliği ile B-6 imar adasında bulunan taşınmazın Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.03.2016 93 Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/03/2016 tarih 332 sayılı teskeresi okundu. Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 tarih ve 2005/62 Sayılı Genelgesi doğrultusunda, harcırah ve yol giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılamak üzere 15-22 Nisan 2016 tarihleri arasında yurt dışında gö-revlendirilmesi talep edilmektedir. Talebin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.03.2016 94 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2016 tarih 371 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyü 128 ada, 17 nolu parselde kayıtlı 1.930m2 alanın 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereği tarım dışı amaçla kullanılması için kamu yararı kararı alınmasına Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Mustafa YAŞAR ve Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
02.03.2016 95 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2016 tarih 372 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde (Acısu) 138 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereği tarım dışı amaçla kullanılması için kamu yararı kararı alınmasına Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Ömral DABAN ve Hayri Uğur ÖZDEMİR’in kabul, Mustafa YAŞAR ve Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
02.03.2016 96 Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/03/2016 tarihli teskeresi okundu. Yazı İşleri Mü-dürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin “Teşkilat” başlıklı 6. Maddesi ile “Mü-dürlüğün Görevleri” başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi talep edilmektedir. Yönetmelik de-ğişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
02.03.2016 97 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2016 tarih 383 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 858 ada 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parsel içine kütle işaretlemesi yapılarak A-8 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.03.2016 98 İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 59 ada 1 nolu parselinde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabu-lüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.