15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Kasım ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Kasım ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.11.2016 335 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9.maddesince yeni mahallenin kurulması, adının “Arifli Mahallesi” yapılması ve sınırlarının yukarıdaki şekilde belirlenmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 336 Belediye Encümenince meclise havale edilen 2017 Yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesine geçildi. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 337 Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/10/2016 tarihli tezkeresi okundu. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7555 kodlu (10) dereceli Memur unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9881 kodlu (7) dereceli Eğitmen unvanlı kadronun ihdası oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 338 Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/10/2016 tarihli tezkeresi okundu. Tezkere ile Belediyemizde boş bulunan 1 adet eğitmen ve 1 adet mühendis kadrolarına istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personellere verilecek ücretlerin tespiti talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca 9881 kodlu 7 dereceli Eğitmen unvanlı 1 adet boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.300,00.-TL, 8500 kodlu 7 dereceli Mühendis unvanlı 1 adet boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.300,00.-TL olarak tespiti oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 339

Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin 27/10/2016 tarih 123 sayılı yazısı okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin, katılacağı ihalelerde kullanmak üzere Özel ve Kamu Bankalarından 600.000,00.-TL’lik teminat mektubu alabilmesi için belediyemizden yetki verilmesi talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68/e maddeleri gereğince talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

01.11.2016 340 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2016 tarih 2118 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının A-8 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 341 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2016 tarih 2115 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 403 ada, 438 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 342 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2016 tarih 2117 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 643 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 343 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2016 tarih 2125 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde kalan 15 Temmuz Caddesi üzerinde yapılacak olan yayalaştırma çalışmalarına engel teşkil eden AG-OG havai hattı şebekelerinin yer altına alınması çalışmaları için 15 Temmuz Caddesi üzerinde, Karadere Köprüsü civarında yola cephesi olan Trafo Yeri alanına ihtiyaç duyulmuş olup imar planında 286 ada, 24 nolu parselin güneyinde 10mx10m ölçülerinde Trafo Yeri işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
01.11.2016 344 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2016 tarih 2121 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 539 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 5 metre olan arka bahçe çekme mesafesinin 1,50 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 345 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2016 tarih 2116 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 462 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile BL-4 olan yapı nizamının BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 346 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/10/2016 tarih 2134 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 45 ada, 2 nolu parselinde kurulu bulunan Bulancak İskelesini de kapsayan Bulancak İskelesi ve Kıyı Düzenlemesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 347 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/10/2016 tarih 2134 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 45 ada, 2 nolu parselinde kurulu bulunan Bulancak İskelesini de kapsayan Bulancak İskelesi ve Kıyı Düzenlemesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 348 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2021 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 648 ada, 9 ve 10 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile Aİ-5 olan yapı nizamının Aİ-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 349 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2020 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 469 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Aİ-4 olan yapı nizamının Aİ-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 350 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2019 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 431 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile BL-5 olan yapı nizamının BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 351 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2018 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 481 ada, 1,2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 352 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2017 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 72 ada, 26 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin ticari alan içersine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 353 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2016 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 359 ada, 15 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 354 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2015 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 128 ada, 16 nolu parselinde imar planı değişikliği ile mevcut taşınmazın güneyinden geçen 15 metrelik yolun güneye kaydırılarak imar parseli oluşturulması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 355 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2014 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 855 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 356 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2013 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 599 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 357 Ekrem YILDIRIM’ın 18/10/2016 tarihli dilekçesi okundu. Bulancak Sahil Kız Öğrenci Yurdu karşısında yapılan üst geçide “Şehit Tuncay Özdemir Üst Geçidi” isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 358 Saraçlı Mahalle Muhtarı Halil YEŞİLTEPE’nin 10/10/2016 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde Kirazlık Caddesi üzerindeki isimsiz sokağa “Topçu Sokak” isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
01.11.2016 359 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih 1697 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 731 ada, 1 nolu parselin doğusunda ve batısında kalan, imar planında park alanı olarak ayrılan alanın, kullanım alanı olarak %3’ünü geçmemek şartıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince 10 yıllığına kiralanması ve 2886 Sayılı Kanun esasları dahilinde yapılacak kiralama işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 360 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih 1700 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 733 ada, 3 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince 10 yıllığına kiralanması ve 2886 Sayılı Kanun esasları dahilinde yapılacak kiralama işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 361 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih 1699 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 755 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince 10 yıllığına kiralanması ve 2886 Sayılı Kanun esasları dahilinde yapılacak kiralama işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 362 Hatice ÇOLAK’ın 01/08/2016 tarih 691 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 559 ada 1,2,3 nolu parseller ve 558 ada 9,10,11,12,13 ve 14 nolu parsellerin maliği 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği talep etmektedir. 559 ada 1,2,3 nolu parseller ve 558 ada 9,10,11,12,13 ve 14 nolu parsellerin arasında bulunan 5 metrelik yol kaldırılmış, 559 ada 1,2,3 nolu parseller ve 558 ada 9,10,11,12,13 ve 14 nolu parseller mevcutta konut adası iken Akaryakıt ve Lpg İkmal İstasyonu alanı olarak, emsal değeri 0,50 Hmax: 9,50m olarak planlanmış, Akaryakıt ve Lpg İkmal İstasyonuna her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmış, 559 ada 1 parselin güney yönünde bulunan 5 metrelik yaya yolu 558 ada 9 parsel üzerinde devam ettirilerek 5 metrelik yaya yolu olarak planlanmıştır. Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı olarak hazırlanmıştır. Talep İmar Komisyonunca Akaryakıt ve Lpg İkmal İstasyonu olarak planlanan alan üzerinde TEİAŞ’a ait 154kV enerji iletim hattı bulunduğundan TEİAŞ’ın olumlu görüşü alınmak şartıyla uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 363 Nurdemir İnş.Tic.San.Ltd.Şti.’nin 21/07/2016 tarih 664 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 552 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasının A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.11.2016 364 Abdullah YILDIRIM ve Akif DİK’in 19/09/2016 tarih 812 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 860 ada, 10 ve 12 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasının A-3 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
01.11.2016 365 Durmuş ÇELEBİ’nin 25/08/2016 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 578 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.11.2016 366 Fatma TÜRÜDÜ’nün 27/09/2016 tarih 844 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 128 ada, 17 ve 16 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin arasından geçen 7 metrelik yolun kaldırılması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi
01.11.2016 367 Tandır Koç Kardeşler Nak.Gıda Hay.Em.Mob.Orm. Ür.San.Ltd.Şti.’nin 29/09/2016 tarih 854 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 782 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile ön bahçeden 1 metre, yan bahçeden 3 metre, arka bahçeden 5 metre çekme mesafeli olarak planda kütle işaretlemesi yapılmıştır. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.11.2016 368 Mustafa YILMAZ ve hissedarlarının 30/09/2016 tarih 857 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 84 ada, 15-17 ve 27 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin sınırında bulunan park alanının yüzölçümü aynı miktarda kalacak şekilde 17 nolu parsele taşınması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 369 Çoruh Elek.Dağ.A.Ş.’nin 07/09/2016 tarih 2016/1518 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Ballıca ve Bahçelievler Mahellelerinden geçen Latife Hanım ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddeleri üzerinde yapılacak yayalaştırma çalışmalarına engel teşkil eden AG-OG havai hattı şebekelerinin yer altına alınması için Latife Hanım Caddesi üzerinde trafo yeri alanına ihtiyaç duyulmuştur. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 243 ada, 1 nolu parselinde yer alan okulun (Bahçelievler Anadolu Lisesi) kuzey batı cephesinde 10mx4m ölçülerinde Trafo Yeri işaretlemesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.11.2016 370 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2016 tarih 1867 sayılı tezkeresi okundu. Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalar 5 yıllık imar programı dahilinde 03/11/2014 tarih ve 534 sayılı belediye meclis kararı ile onanmıştır. 04/08/2000 tarih ve 15 sayılı belediye meclis kararı ile onanan imar planına uygun, Hükümet Caddesi yol genişletme çalışması ve Orta Cami avlusunda bulunan otopark alanının cami alanına katılması kapsamında ihtiyaç duyulan kamulaştırmalara ait ek programın 5 Yıllık İmar Programı 1 Sıra Numaralı Ek:1 Tablosuna ilave edilmesi hususunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 10 ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/u maddesi gereğince belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Talep Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 371 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2016 tarih 1838 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 527 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince satılması ve 2886 Sayılı Kanun esasları dahilinde yapılacak satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur. Tekli oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 372 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1547 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 755 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince satılması ve 2886 Sayılı Kanun esasları dahilinde yapılacak satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep Bütçe Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.11.2016 373 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1548 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz sahil karayolunda Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulması, Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Recep YAKAR’a yetki verilmesi ve bahse konu işin 2886 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep Bütçe Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Teklif oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
04.11.2016 374 2017 yılı Bütçe Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde kabulü oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.11.2016 375 Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor tetkik olundu. 2017 yılı Bütçe Kararnamesi ve Bütçe madde madde müzakere edilerek oylanmasına geçildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.