9°C
GIRESUN HAVA DURUMU9°C Yağışlı
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Haziran ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Haziran ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.06.2016 194 Kazım YILMAZ ve Bahtiyar ERGÜNER’in 27/04/2016 tarih 394 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 766 ada, 20 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 195 Rasim NURDEMİR’in 22/04/2016 tarih 391 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 724 ada, 6 ve 7 nolu parselleri Sanayi Mahallesi giriş kavşağı kenarında kaldığından 04/08/2000 tarih 15 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilave revüzyon imar planı kapsamında yol dönüşleri nedeniyle ada köşesi yuvarlak olarak düzenlenmiş, 2013 yılında yapılan imar planı değişikliği ile kavşak imar planından kaldırılmıştır. Sanayi Mahallesi 724 ada, 6 ve 7 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parselin kuzeydoğu cephesinde kalan ada köşesi düzeltilmiştir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 196 Bulancak Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’nin 21/04/2016 tarihli dilekçesi okundu İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 581 ada, 11 nolu parseli E:2,00 HMax:18,50 yapı nizamında olup imar planı değişikliği ile imar planına Sosyal Tesis Alanı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 197 Mehmet KASAP’ın 29/04/2016 tarih 912 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 213, 214 ve 215 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile konut adasında kalan parsellerin ticari alan içersine alınması talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın kabul, Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2016 198 Fatma DURMUŞ ve hissedarlarının 22/04/2016 tarih 374 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 82 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Talep oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 199 Leyla PEKDEMİR’in 26/04/2016 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 645 ada, 12, 13 ve 14 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-6/0,35-2,10 olan yapı nizamının A-6/0,40-2,40 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın kabul, Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2016 200 Mustafa YILMAZ’ın 19/02/2016 tarih 141 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 84 ada, 15, 16 ve 17 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile park alanı 11 nolu parsele taşınmış, 18 nolu parselin kuzey batısında bulunan imar adasının yapı nizamı A-5 iken E:2.00, HMax:30,50m önerilmiştir. İmar Komisyonunca park alanının taşınması talebi reddedilmiş, konut alanında yapılan plan değişikliği teklifi uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak komisyondan geldiği haliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 201 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/04/2016 tarih 887 sayılı teskeresi okundu. Belediyemiz sınırları içersinde Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 152 sayılı karı ile Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen alan içinde gerçekleştirilmesi düşünülen ”Kentsel Dönüşüm” ” Toplu Konut ve İş merkezi projeleri hakkında, Başkanlığımızla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılan görüşmelere istinaden söz konusu çalışmaların hazırlanması veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü vb. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak protokolleri imzalamaya Belediye Başkanına, arsa-arazi alımları ile satış takas ve benzeri işlemleri yürütmek için de Belediye Encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Teklif İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 202 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/04/2016 tarih 889 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde (Acısu) tapunun G40-a-10-a-3-a pafta, 138 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı 9.696m2 yüzölçümlü taşınmazın 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereği tarım dışı amaçla kullanılması için kamu yararı kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 203 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/04/2016 tarih 888 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun G40-b-7-a-4-a ve G40-b-7-a-4-d pafta, 128 ada, 17 nolu parselinde kayıtlı 1.930m2 yüzölçümlü taşınmazın 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereği tarım dışı amaçla kullanılması için kamu yararı kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 204 Bulancak Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’nin 21/04/2016 tarihli dilekçesi okundu İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 23 nolu parseli imar planında Kuran Kursu Yeri iken imar planı değişikliği ile plana Sosyal Tesis Alanı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Plan değişikliği teklifi İmar Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 205 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 785 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde yeni açılan ve ismi olmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi talep edilmektedir. Kocatepe Sokağın doğu yönünde paralelinde kuzeyden güneye dik çıkan ve Gündoğdu Sokak ile kesişen isimsiz caddeye “Hacı Mustafa Eren Caddesi”, Kocatepe Sokak ile Hacı Mustafa Eren Caddesi arasında kalan paralel sokağa “Doruk Sokak”, Hacı Mustafa Eren Caddesi ile Kadayıfçı Sokak ile kesişen 3 adet sokaktan güneyden kuzeye doğru 1. Sokağa “Meşe Sokak”, 2. Sokağa “Çınar Sokak”, 3. Sokağa “Eren Sokak” isminin verilmesi Cadde ve Sokak İsimleri tespit Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 206 Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünün 27/04/2016 tarih 103 sayılı teskeresi okundu. Belediyemiz ücret tarifesinin 3. maddesinde yer alan “Su Satış Tarifesinde” “Dönem için Meskenlerden atık su dahil beher M3’ü” su bedelinin 2,685.-TL olarak belirlenmesi Tarife Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın kabul, Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2016 207 Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünün 27/04/2016 tarih 102 sayılı teskeresi okundu. Belediyemiz ücret tarifesinin 3. maddesinde yer alan “Su Satış Tarifesine” ek madde olarak “Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden” ibaresinin eklenerek su m3 bedelinin 4,60.-TL olarak belirlenmesi Tarife Komisyonunca uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın kabul, Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2016 208 Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28/04/2016 tarih 742 sayılı teskeresi görüşüldü. Teskere ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Belediye Meclisinin 03/05/2016 tarih 181 sayılı kararıyla oluşturulan yönetmelik inceleme komisyonunca yönetmelik uygun bulunmuştur. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 209 Yazı İşleri Müdürlüğünün 06/05/2016 tarihli teskeresi okundu. Teskere ile 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (3) dereceli 1 adet Zabıta Komiseri unvanlı kadronun yeniden ihdası talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 210 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/05/2016 tarih 1037 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 113 ada, 24 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin imar planında park alanında kalan kısmı konut alanına dahil edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 211 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/05/2016 tarih 1038 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 668 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 212 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/05/2016 tarih 1039 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 552 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 213 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/05/2016 tarih 1079 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde yerleşik alan sınırlarında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 214 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/05/2016 tarih 1080 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 898 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-8 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 215 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/05/2016 tarih 1082 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 823 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile kütle yapısı zemin için 6,50m iken Yençokzemin:9,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 216 Temizlik İşleri Müdürlüğünün 31/05/2016 tarih 908 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin belirlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 217 Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/05/2016 tarih 907 sayılı teskeresi okundu. Bulancak Sahil Kız Öğrenci Yurdu Karşısında yapılan üst geçide yine bu mevkide karşıdan karşıya geçerken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zikrullah DUMAN’ın isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 218 İlçemiz Bulancak Mahallesi Fatih Caddesi kenarında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği karşısında yer alan Karadeniz Sahil Yolu ile Şehiriçi geçiş yolu arasında kalan otoparkın ihale suretiyle 10 yıllığına kiralanması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 219 Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/06/2016 tarih 915 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 788 ada 2 ve 3 nolu parsellerinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince satışı için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ, Ömral DABAN, Osman YILDIRIM, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın kabul, Necmi SIBIÇ’ın red oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2016 220 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2016 tarih 1109 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 297 ada, 135 nolu parsel maliki Bulancak Belediyesi Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak blok yapıların bulunduğu yerlerin de otoparka yasaklı hale getirilmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 221 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/05/2016 tarih 1104 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 121 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-2 (0,30) olan yapı nizamının A-3 (0,40) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 222 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/05/2016 tarih 1103 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 794 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
01.06.2016 223 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 3105/2016 tarih 1105 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 781 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 224 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2016 tarih 1116 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 889 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile kütleden zemin katlardan sonra 1.5 metreyi geçmeyen çıkma yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2016 225 Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/06/2016 tarih 976 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 13 pafta, 32 ada 3 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasında kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesince 50.000.-TL şartlı bağış alınması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.