15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Eylül ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Eylül ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.09.2016 277 Naime TEMÜR’ün 01/08/2016 tarih 687 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 14 ve 15 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin alan kullanımı değiştirilmiş, konut adası E:2,00 Yençok:24,50m yapılmıştır. İmar Komisyonunca talebin devam eden Bulancak Revizyon İlave İmar Planı kapsamında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 278 Ayşe ÇOLAK’ın 22/07/2016 tarih 669 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 840 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının köşesindeki kırıklığın düzeltilerek parsele katılması talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 279 Ahmet KARAHASAN’ın 28/07/2016 tarih 685 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 726 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 10 metre olan karayolu çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 280 Türkiye Elektrik Dağ.A.Ş.’nin 26/07/2016 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde 919 ada, 6 nolu parselde park alanı içinde, Ballıca Mahallesi 473 ada, 6 nolu parselde park alanı içinde, İhsaniye Mahallesi 4 ada, 19 nolu parselde park alanı içinde, Güzelyalı Mahallesi 829 ada, 1 nolu parselde park alanı içinde, Sanayi Mahallesi 744 ada, 1 nolu parselde park alanı içinde Trafo Yeri işaretlemesi yapılmıştır. Talep İmar Komisyonunca Ballıca Mahallesi 473 ada 6 parseldeki trafo yerinin imar planı teklifinde olduğu gibi, Sanayi Mahallesi 744 ada 1 parseldeki trafo yerinin parselin kuzeyinde kalan park alanının batısında, Güzelyalı Mahallesi 829 ada 1 parseldeki trafo yerinin parselin kuzeyinde kalan park alanının doğusunda, İhsaniye Mahallesi 4 ada 19 nolu parseldeki trafo yerinin parselin kuzeyindeki binaya bitişik düzenlenmesi koşulu ile kabul edilmiştir. Talep oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 281 Pınar KÖSEOĞLU’nun 15/07/2016 tarih 654 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 505 ada, 4 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 282 Nayim GÜNDOĞDU’nun 27/07/2016 tarih 681 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 280 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi ve 26,06m2’lik yolun konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne Belediye Meclis üyeleri Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.09.2016 283 Süleyman KARAKAYA’nın 27/07/2016 tarih 679 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 499 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 284 Ali GÖR ve hissedarlarının 22/07/2016 tarih 668 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 460 ada, 21 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasında TAKS:0,40 yerine TAKS:0,50 uygulanması talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 285 Ferhat PEKDEMİR’in 11/07/2016 tarih 624 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 273 ada, 97 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında Konut Alanında kalan parselin Ticari Alan içersine alınması talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne Belediye Meclis üyeleri Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red, Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
01.09.2016 286 Ali ÖZTÜRK’ün 26/07/2016 tarih 675 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 653 ada, 62 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-3 olan yapı nizamının A-8 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep İmar Komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 287 Ünal ÖNER’in 01/08/2016 tarih 689 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 26,27 ve 28 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-3 yapı nizamındaki parseller için E:2,70 Yençok:27,50m talep edilmektedir. İmar Komisyonunca talebin devam eden Bulancak Revizyon İlave İmar Planı kapsamında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 288 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/07/2016 tarih 1654 sayılı teskeresi okundu. Belediye meclisinin 31/07/2000 tarih ve 14 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 289 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/07/2016 tarih 1664 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesi ve Pazarsuyu Köyü mücavir alanına ait 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 290 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/08/2016 tarih 1590 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 910 ada, 23 nolu parselinde kayıtlı 375,36m2 yüzölçümlü mülkiyeti belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazın satışı için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 291 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2016 tarih 1667 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 633 ada, 446 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 292 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2016 tarih 1669 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 688 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 293 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2016 tarih 1670 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Kuşluhan Köyü 122 ada, 4 nolu parselin yerleşik alan içersine alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 294 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2016 tarih 1665 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 481 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-10 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 295 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2016 tarih 1668 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 647 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Aİ-5 olan yapı nizamının Aİ-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 296 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih 1666 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 670 ada, 13 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 297 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih 1675 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyüne bağlı Emecen Mevkii ile Arifli Köyünün tamamının Bulancak Belediyesine katılımı için plebisit yapılmış ve seçmenlerin yarısından fazlası evet oyu kullanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 8.maddesince Pazarsuyu Köyü Emecen Mevkii ile Arifli Köyünün tamamının Bulancak Belediyesi hudutlarına katılması oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 298 Belediyemizce ihtiyaç duyulan 4 adet iş makinesi alımı işinde kullanmak üzere İlbank A.Ş.’den 400.000.-(dörtyüzbin).-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İlbank A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İlbank A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İlbank A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İlbank A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İlbank A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İlbank A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İlbank A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İlbank A.Ş.’ye rehin vermeye, İlbank A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Recep YAKAR’ın yetkili kılınması oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi
01.09.2016 299 Zabıta Müdürlüğünün 16/08/2016 Tarih 66 Sayılı teskeresi okundu. Teskereyle ilçemizde faaliyet gösteren öğrenci servislerinin servis ücretlerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 300 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2016 tarih 1710 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 206 ada, 7 nolu parselinde plan notu değişikliği talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 301 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2016 tarih 1699 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 898 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin kot alacağı noktanın değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 302 Belediye Meclis Üyesi Eyüp TELLİ’nin 01/09/2016 tarihli dilekçesi okundu. Bulancak Sahil Kız Öğrenci Yurdu karşısında yapılan üst geçide “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Üst Geçidi” isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 303 Belediye Meclis Üyeleri Necmi SIBIÇ, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Dilara TELLİ’nin 12/08/2016 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak ve İhsaniye Mahallelerinde yer alan Cemal Gürsel Caddesinin isminin değiştirilmesi talep edilmektedir. Cemal Gürsel Caddesinin Bulancak Mahallesinde kalan, sınırları Bulancak Deresi ile Şemsettin Caddesi arasındaki kısmına “Millet Caddesi”, İhsaniye Mahallesinde kalan, sınırları İncüvez Deresi ile Şemsettin Caddesi arasındaki kısmına “15 Temmuz Caddesi” isminin verilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2016 304 Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin 31/08/2016 tarih 17 sayılı yazısı okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş. tarafından alınacak olan 1 adet Komatsu Paletli Ekskavatör PC290LC-8 iş makinesi için Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’den 700.000.-TL’ye kadar finansal kiralama işlemi yapılacağından belediyemizden kefalet yetkisi talep edilmektedir. %100 hissesi belediyemize ait Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin mevcut bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendinde yer alan şartları taşıdığından Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ile akdedilecek sözleşme nedeniyle belediye meclisimizce Kefalet yetkisi verilmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.09.2016 305 Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin 31/08/2016 tarih 17 sayılı yazısı okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş. tarafından alınacak olan Konik Kırıcı ve Dik Milli Kırıcı için Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’den 850.000.-TL’ye kadar finansal kiralama işlemi yapılacağından belediyemizden kefalet yetkisi talep edilmektedir. %100 hissesi belediyemize ait Bulancak Beton Enerji Mad.İnş.Taah.San.Tic. A.Ş.’nin mevcut bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendinde yer alan şartları taşıdığından Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ile akdedilecek sözleşme nedeniyle belediye meclisimizce Kefalet yetkisi verilmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ, Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.