15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Basın Açıklamaları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri’ne Esas Bilgilendirme

- +
2016 yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri’ne Esas Bilgilendirme

2016 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ’NE ESAS BİLGİLENDİRME

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde; “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ”Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince; evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; Bulancak ilçesi sınırları içinde evsel katı atıkların transfer toplama ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımızın ve söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre belirlenmiş olup, bu maliyetlerden Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) gelirleri düşülmüş ve BULASKİ Müdürlüğü hane bazında abone sayıları dikkate alınarak “2016 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu” hazırlanmıştır.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe istinaden düzenlenen ve Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza göre hazırlanan Bulancak Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Bulancak Belediye Meclisi’nin 12.07.2016 tarih ve 251 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Bulancak ilçemiz sınırları içinde evsel katı atıkların transfer ve bertaraf edilmesi hizmetlerinden yararlananlar, konutlar ve konut dışı alanlardır. Bulancak İlçesi sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların % 65’inin konutlardan, % 35’inin ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan tarifeler, Bulancak Belediye Meclisimizce kabul edildikten sonra 2016 yılı Ekim ayı itibariyle geçerli olacaktır.

Hemşehrilerimizin bilgisine sunulur.

Recep YAKAR
Bulancak Belediye Başkanı

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.