15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2016 yılı Aralık ayı Meclis Kararları

- +
2016 yılı Aralık ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.12.2016 376 Sadullah SARIGÜL’ün 10/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 855 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Belediye Meclisinin 06/10/2016 tarih ve 334 sayılı kararı ile onanan Güzelyalı Mahallesi Revizyon+İlave İmar Planı ile imar adası A-6 yapı nizamına getirildiğinden imar komisyonunca karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 377 Yavuz GAYIK’ın 10/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 469 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Aİ-4 olan yapı nizamının Aİ-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 378 Bahtiyar NURDEMİR’in 13/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 481 ada, 1,2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 379 Bulancak İnş.Taah.Yurt Hizm.Gıda Mad.Nak.Yemek Ür.Ltd.Şti’nin 27/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 403 ada, 438 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 380 Murat KESİK’in 06/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 599 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Belediye Meclis Üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in kabul, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Dilara TELLİ’nin red oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.12.2016 381 Murat TURAN’ın 06/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 359 ada, 15 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 382 Bulancak İnş.Taah.Yurt Hizm.Gıda Mad.Nak.Yemek Ür.Ltd.Şti’nin 27/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 462 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile BL-4 olan yapı nizamının BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 383 Zinet GÜÇTAŞ’ın 03/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 431 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının BL-5 olan yapı nizamının BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 384 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2016 tarih 2125 sayılı tezkeresi görüşüldü. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde kalan 15 Temmuz Caddesi üzerinde yapılacak olan yayalaştırma çalışmalarına engel teşkil eden AG-OG havai hattı şebekelerinin yer altına alınması çalışmaları için 15 Temmuz Caddesi üzerinde, Karadere Köprüsü civarında yola cephesi olan Trafo Yeri alanına ihtiyaç duyulmuş olup imar planında 286 ada, 34 nolu parselin güneyinde 10mx10m ölçülerinde Trafo Yeri işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 385 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/10/2016 tarih 2134 sayılı tezkeresi görüşüldü. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 45 ada, 2 nolu parselinde kurulu bulunan Bulancak İskelesini de kapsayan Bulancak İskelesi ve Kıyı Düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının uygun olduğuna dair komisyon raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 386 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/10/2016 tarih 2017 sayılı tezkeresi görüşüldü. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 72 ada, 26 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin ticari alan içersine alınması talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 387 Murat YİRMİBEŞ’in 17/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 38-39-40-41-112-113-114 ve 115 numaralı parsellerin bulunduğu adanın güney kısmı BL-5, kuzey kısmı ise B-5 yapı nizamında kalmakta olup plan değişikliği ile BL-5 olan yapı nizamının BL-6 ve B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi ve kütle işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Kütle işaretlemesi imar komisyonunca uygun bulunmamış, yapı nizamında yapılan değişiklikler uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi
01.12.2016 388 Kahvecioğlu Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 437 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının A-8 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 389 Ömral YAPRAK’ın 20/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 539 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 5 metre olan arka bahçe çekme mesafesinin 1,50 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca arka bahçe çekme mesafesinin 3 metre olması şartıyla oy çokluğu ile uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Belediye Meclis Üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Dilara TELLİ’nin kabul, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red oylarıyla komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.12.2016 390 Emine ÇENGEL’in 25/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 643 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 391 Mustafa KARAKAYA’nın 03/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 648 ada, 9 ve 10 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin bulunduğu imar adasının Aİ-5 (TAKS:0,30, KAKS:1,80) olan yapı nizamının Aİ-6 (TAKS:0,40, KAKS:2,40) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak Belediye Meclis Üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Yener YILMAZ, Osman YILDIRIM, Eyüp TELLİ, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Mustafa YAŞAR, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Hüseyin DEMİREL’in red, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Dilara TELLİ’nin kabul oylarıyla reddine oy çokluğu ile karar verildi.
01.12.2016 392 İlhan AKIN’ın 14/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 128 ada, 16 nolu parselinde imar planı değişikliği ile mevcut taşınmazın güneyinden geçen 15 metrelik yolun güneye kaydırılarak imar parseli oluşturulması talep edilmektedir. Talep ile farklı parseller imar plan değişikliğine konu edildiğinden ve plan değişikliğine konu edilen parsel maliklerinin muvafakatının alınmaması nedeniyle teklifin reddi, parseldeki mağduriyetin önlenmesi bakımından parseldeki düzenlemenin devam eden Bulancak İmar Plan Revizyonunda değerlendirilmesi imar komisyonunca uygun bulunmuştur. Plan değişikliği teklifi oya sunularak reddine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 393 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2016 tarih 2325 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 109 ada, 1, 119 ada 69 ve 70 nolu parsellerinde imar planı değişikliği talep edilmektedir. Değişiklik teklifi ile Sanayi Alanında kalan 69 ve 70 nolu parsellerin güneyinde bulunan yol ve yeşil alan daraltılmış, yapı nizamı A-2 Konut Alanı olarak düzenlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 394 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2016 tarih 2326 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 460 ada, 21 nolu parselinde imar planı değişikliği ile 0,40 olan taban alanı katsayısının 0,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 395 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2016 tarih 2319 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 396 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2016 tarih 2322 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 748 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 396 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2016 tarih 2322 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 748 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 397 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2016 tarih 2321 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 890 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 398 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2016 tarih 2323 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 739 ada, 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 399 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2016 tarih 2320 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 115 ada, 104 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-3 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 400 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih 2342 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde tapunun 162 ada, 30 nolu parselinin 2.188,02m2’lik kısmının yol olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 401 Zabıta Müdürlüğünün 21/11/2016 tarih 127 sayılı tezkeresi görüşüldü. İlçemizde faaliyet gösteren öğrenci servislerinin 2016-2017 öğretim yılında uygulanacak servis ücretleri belediye meclisinin 03/10/2016 tarih 307 sayılı kararıyla belirlenmiş, Bulancak-Şehiriçi servis ücretlerinde 2013-2016 yılları arasında artış yapılmamış 2016 yılında ise 90,00.-TL taşıma ücreti belirlenmiştir. Her yıl diğer tarifelerde değişiklik yapıldığı halde şehiriçi tarifesinde değişiklik yapılmadığından dolayı Bulancak-Şehiriçi taşma ücretinin 100,00.-TL olarak belirlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 402 Yazı İşleri Müdürlüğünün 17/11/2016 tarihli tezkeresi görüşüldü. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 10000 kodlu (1) dereceli Başkan Yardımcısı unvanlı kadronun ihdası oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 403 Ekrem YILDIRIM’ın 18/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. Dilekçe ile Bulancak Sahil Kız Öğrenci Yurdu karşısında yapılan üst geçide hemşerimiz Şehit Piyade Çavuş Tuncay ÖZDEMİR’in isminin verilmesi talep edilmektedir. Talep Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunca uygun bulunmuştur. İsim verilmesi teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 404 Saraçlı Mahalle Muhtarı Halil YEŞİLTEPE’nin 10/10/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde Kirazlık Caddesi üzerinde Merkez Caddesinin kuzey paralelinde bulunan sokağa Topçu Sokak isminin verilmesi talep edilmektedir. Talep Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunca uygun bulunmuştur. İsim verilmesi teklifi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 405 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2016 tarih 2369 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Acısu Mahallesinde (Kızılot) tapunun 145 ada, 12 nolu parselinde imar planı değişikliği ile BL-5 olan yapı nizamının BL-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 406 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih 2350 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 782 ada, 18 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 407 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/11/2016 tarih 2324 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 504 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 408 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2016 tarih 2368 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 325 ada, 339 nolu parselinde imar planı değişikliği ile zemin kat kotunun Sadık Turan Caddesi üzerinden verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 409 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2016 tarih 2373 sayılı tezkeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 119 ada, 29 nolu parselinin maliki Şerif TÜRÜDÜ parseldeki hissesinin 3.000m2’lik kısmını mezarlık olarak kullanılmak üzere şartlı olarak belediyemize bağışlamayı talep etmektedir. Talep oya sunularak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesince şartlı bağışın kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 410 Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/11/2016 tarihli tezkeresi görüşüldü. 22.07.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 11040 kodlu (1) dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü unvanlı kadronun ihdası oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2016 411 2012 yılından itibaren Suriye’deki krizden etkilenen Suriye’nin Halep kentinde insanlık dramı yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara gıda maddesi göndermek üzere Türkiye Vakıflar Bankası Bulancak Şubesinde açılacak bir hesapta para toplanması amacıyla yardım kampanyası başlatılması ve Belediye Kanunun 75/a maddesi gereğince İHH Yardım Derneği ile ortak yardım hizmet projesi yapılarak gıda, giyecek ve diğer zaruri ihtiyaç maddelerinin gönderilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.