15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

- +
2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

meclis

2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
05.01.2015 3 Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/01/2015 Tarih ve 3 Sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemiz beton giderlerinin fazla olması nedeniyle belediyemizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince bütçe içi işletme olarak beton istasyonu kurulması ve işletilmesi talep edilmektedir. Teskerenin gündemin 26. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 1 Meclisinin 05.01.2015 günlü Ocak ayı olağan oturumunu açıyorum dedi.
Gündemin birinci maddesine geçilmeden önce Belediye Başkanı Recep YAKAR söz alarak Belediye Meclisine havale edilen evraklar olduğunu, bu evrakların Belediye Meclis gündemine dahil edilmesini teklif ediyorum dedi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2014 Tarih ve 2086 Sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz İhsaniye Mahallesi 318 Ada, 28 nolu parseldeki Sahil Mevlana Camii bitişiğinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 185,99m2’lik taşınmazın Diyanet Vakfına tahsis edilmesi istenilmektedir. Teskerenin gündemin 24. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/01/2015 Tarih ve 1 Sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Ballıca Mahallesi 498 Ada, 2-3-4-5-6-50 nolu parseller ile 543 ada, 2 nolu parselde imar planı değişikliği ile parsellerin güneyinde bulunan 7 metrelik yaya yolunun kaldırılarak konut adalarına ve park adasına dahil edilmesi istenilmektedir. Teskerenin gündemin 25. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 3 Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/01/2015 Tarih ve 3 Sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemiz beton giderlerinin fazla olması nedeniyle belediyemizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince bütçe içi işletme olarak beton istasyonu kurulması ve işletilmesi talep edilmektedir. Teskerenin gündemin 26. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 4 Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2360 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Belediyemiz imar planının günümüz şartlarında ihtiyacı karşılayamadığından planlamaya konu olacak 850 ha alanda ilave revizyon, nazım ve uygulama imar planı yapılmasına ihtiyaç olduğundan belediye meclisinin 01/09/2014 tarih 458 sayılı kararıyla İlbank A.Ş.’ye yetki verildiği, plan ilave revizyon ve uygulama imar planı yapımı için İlbank A.Ş.’den 151.250.-TL kredi kullanılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 5 Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2361 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Bahçelievler Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parsel üzerinde imar planı değişikliği ile yapı nizamı A-4 olan taşınmazın A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 6 Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2362 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Bahçelievler Mahallesinde tapunun 485 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 nolu parseller üzerinde imar planı değişikliği ile A-4, E:1,20 yapı nizamındaki imar adasının E:2,00 Hmax: 30,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 7 Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2363 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesi tapunun 486 ada 21 parselin E: 2,00 Hmax: 21,50m olan imar durumu Ordu Mahkemesinin 2012/907E,2013/1359K sayılı kararı ile iptal edilmiş, yapı nizamı A-4 olmuştur. Belediye Meclisinin 07.02.2014 tarih ve 107 sayılı kararı ile söz konusu parselin yapı nizamı A-6 olmuş, yine Belediye Meclisinin 07.03.2014 tarih ve 210 sayılı kararı ile 486 adanın yapı nizamı A-7 olarak plan değişikliği yapılmıştır. Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile imar planı mahkeme kararı dikkate alınarak A-4 yapılmıştır. Taşınmaz malikinin müraacatı üzerine 03.11.2014 tarih ve 527 sayılı Belediye Meclis kararı ile imar planı A-6 kat yapılmıştır. Teskere ile Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 527 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 8 Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2364 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde 115 ada, 175 nolu parselde imar planı değişikliği ile B-5 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 9 Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2365 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde 486 ada, 21 nolu parselde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının A-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 10 Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2366 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde (Ballıca) 619 ada, 10 nolu parselde bulunan binanın 27,59m2’lik kısmı 7m’lik imar yoluna tecavüzlü olduğundan yolun genişletilmesi için binanın kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 11 Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2367 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Küçüklü Köyünde 159, 217 ve 224 nolu parsellerin kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 12 Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2368 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesi 77 ada, 6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25, 215 ada, 1, 78 ada, 2-3-4 nolu parsellerin bulunduğu alan konut bölgesi iken belediye meclisinin 01/10/2014 tarih ve 487 sayılı kararıyla belediye hizmet alanına dönüştürülmüştür. Mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak 215 ada 1-2-3-4 parseller ile 77 ada 10 nolu parselin yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 13 Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2374 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesi 284 ada, 49 nolu parsel maliki parselinin 467,24m2’lik kısmını mezarlık yapılmak üzere belediyemize bağışlamayı talep etmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/i maddesince 284 ada 49 nolu parselin 467,24m2’lik kısmının mezarlık yeri için bağış (şartlı bağış) olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 14 Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih 2376 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 649 ada, 14 nolu parselin A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 15 Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor okundu.
Salih BEŞİKÇİ’nin 18/11/2014 tarihli dilekçesi görüşüldü. Dilekçe ile ilçemiz Bulancak Mahallesinde 2 adet sokağa Harun BEŞİKÇİ ve İrfan BEŞİKÇİ isimlerinin verilmesi talep edilmektedir. Bulancak Mahallesinde Ucarlı Caddesi ile Ömer Üstündağ Caddesi arasında kalan ve Sabiha Raşit Özdemir Anaokulunun yanından geçen sokağa İrfan BEŞİKÇİ Sokak, yine Bulancak Mahallesinde Ucarlı Caddesi ile Ömer Üstündağ Caddesi arasında kalan ve Beşikçi Caminin yanından açılan Sokağa Harun BEŞİKÇİ Sokak isminin verilmesinin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 16 Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılabilmesi amacıyla üçten az beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonu oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle Belediyemizde (4) kişiden müteşekkil Denetim Komisyonunun oluşturulması için (4) dört Belediye Meclis Üyesinin isimlerinin gizli olarak tespitine geçildi. Denetim Komisyonunun oluşturulması için yapılan gizli oylama sonucu ilişik oy sayım tutanağında görüldüğü üzere Belediye Meclis üyelerinden Hüseyin ÖZTÜRK’ün (16) onaltı oy, Mikdat AYDIN’ın (16) onaltı oy, Osman YILDIRIM’ın (16) onaltı oy, Dilara Telli MUTLU’nun (16) onaltı oy, Mustafa YAŞAR’ın (16) onaltı oy aldıkları anlaşıldığından Denetim Komisyonuna seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 17 Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Murat YILMAZ’ın 23/12/2014 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçe ile İlçemiz Bulancak Mahallesinde Kanarya Sokak No:10-12 adresinde yapılan inşaatın sokak adresinin yanlış işlem gördüğü, 11 nolu binanın iki ayrı sokaktan numara alması nedeniyle yeni sokak ismi verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 18 Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/12/2014 tarih 2346 sayılı teskeresi okundu. Nilüfer (KARACA) KANBUROĞLU 29/08/2013 tarihli dilekçesi ile İlçemizde devlet baştabipliği görevi ve özel doktor olarak hizmet vermiş olan Dr.Bünyamin KARACA’nın Bulancak Mahallesinde bir sokağa isminin verilmesini talep etmiş, belediye meclisinin 01/11/2013 tarih ve 504 sayılı kararıyla söz konusu sokağın küçük bir sokak olması ve ad vermeye müsait olmaması, talebin daha uygun bir sokak bulunduğunda değerlendirilmesi gerekçesiyle talep reddedilmiştir. Teskere ile konunun tekrar görüşülerek sokak ismi verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.01.2015 19 Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/12/2014 Tarih 2345 Sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet hafriyat kamyonu, 4 adet kamyonet, 1 adet pick-up, 1 adet vinç teçhizatlı kamyon ve 1 adet vidanjör alınması talep edilmekte olup, talep oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
05.01.2015 20 Gündemin yirmbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/12/2014 Tarih 2344 Sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemize bağışı yapılacak 4 adet aracın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/i maddesince bağış olarak kabul edilmesi talep edilmekte olup, talep oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
05.01.2015 21 Gündemin yirmikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/12/2014 Tarih 2347 Sayılı teskeresi okundu. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 28m’lik itfaiye aracı ihale yolu ile 421.000,00.-TL bedelle satın alınmış, belediyemiz maddi imkansızlıkları nedeniyle ödemenin bir kısmını imalatçı firmaya gönderilememiştir. 221.000.-TL’lik borç bakiyesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/i maddesince Esenbey Otomotiv İnş.Tur.Taş.Tem.Gıda San.Dış Tic.Ltd.Şti’nden şartlı bağış olarak kabul edilmesi talep edilmekte olup, talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Şenol ÜSTÜNDAĞ, Ömral DABAN, Ahmet ORAK’ın lehte, Mustafa YAŞAR, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın aleyhte oylarıyla talebin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
06.01.2015 22 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/11/2014 tarih 2068 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Acısu Mahallesinde (Kızılot) 138 ada 11-12, 892 ada 1, 893 ve 894 adadaki parsellerde imar planı değişikliği ile 896 ada 4 nolu parselin bulunduğu A-4 katlı alanın kuzeyinde 750 m2’lik alan park alanından konut alanına dönüştürülmüş, buna karşılık 896 adanın kuzeyindeki 750 m2’lik konut alanı park olarak planlanmıştır. Değişiklik ile park alanları miktarları eşdeğer miktarda bırakıldığından talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 23 Bayram KANDİŞ’in 17/11/2014 Tarih 525 Sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde Belediye Mücavir alanında 856 nolu parsel üzerinde imar plan değişikliği ile imar planında umumi hizmetlere ayrılan (park ve yol) 100 m2’lik alan A-2 konut alanı olarak planlanmıştır. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 24 Naim GÜNDOĞDU’nun 17/11/2014 tarih 527 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde 208 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği ile yapı nizamı A-4 olan imar adası, B-4 olarak önerilmiştir Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Şenol ÜSTÜNDAĞ, Ömral DABAN, Ahmet ORAK’ın lehte, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
06.01.2015 25 Osman AYDIN’ın 07/11/2014 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca mahallesinde 325 ada 251 nolu parselde imar plan değişikliği ile imar planında umumi hizmetlere ayrılan (park) 200 m2’lik alan A-6 kat konut alanına ilave edilmiştir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne ve talebin reddine oy birliği ile karar verildi
06.01.2015 26 Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunluluğu getirilmiştir. 2000-2014 yılları arasında belediye meclis kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarımız üzerinde ilave-değişiklik imar planları yapılmış ama nazım plan değişikliği gerektiren planlamalarda nazım plan değişikliğine gidilmemiştir. Belediyemizce 31/07/2000 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarımız üzerinden uygulama yapılmaktadır. Bu nedenle; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarımı yenilenen yönetmelikler çerçevesinde güncelliğinin sağlanabilmesi ve uygulama imar planlarımız ile çelişkilerin yaşanmaması amacıyla 1/5000 ölçekli ilave-revizyon Nazım İmar Planı yapılmasına 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 27 27.11.2008 tarihli müracaat üzerine ada içindeki parselde imar planının A-4 kattan E : 2.00, hmax :30,50 ye çıkarıldığı ve bu plana dayalı olarak 31.10.2009 tarih ve 2/9 ruhsat no ile yapı ruhsatı verildiği, şikayete konu taşınmazlar içinse Hayret YİRMİBEŞOĞLU ve Arif DİKGÖZ’ ün 27.03.2012 tarihli müracaatı üzerine 678 ada 1-2-5-6-7-8-9-10 ve 13 nolu parsellerde A-4 kattan E: 2.00, hmax :30,50 m’ye çıkarılması talebinin belediye meclisinin 06.04.2012 tarih ve 190 sayılı kararı ile onandığı tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede iki adet 10 katlı blok bulunduğu, şikayete konu 2 adet 10 katlı bloğun ise kaba inşaatının devam ettiği tespit edilmiştir. Bölgede yapılan konutların plan koşullarına uygun yapılaşmış olması nedeniyle, 678 ada 14 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin iptal edilmesine yönelik talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 28 Mehmet GÜNDOĞDU’nun 19/11/2014 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 358 ada 11 nolu parselde imar planı değişikliği ile yapı nizamı A-4 olan imar adasının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne ve talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 29 Salih KISA ve müştereklerinin 27/11/2014 tarih 548 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 298 ada 260 nolu parselde imar planı değişikliği ile yapı nizamı A-5 olan imar adasının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne ve talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 30 Aytekin BEKDEMİR’in 27/11/2014 tarih 545 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde Belediye mücavir alanında 105 ada 7 nolu parsel üzerinde imar plan değişikliği ile imar planında 105 ada 70 nolu parselin plan açıklama raporunda parsel içinden geçen 8 m’lik yaya yolu güney yönde kaydırılarak, 7 m olarak planlanmıştır. Mevcut durumda var olan 1750m2 lik park alanı planlanan 7 m’lik yaya yolunun doğu yönünde 1500 m2 ve Küçüklü Yalı Camiinin güneybatısında 250 m2 olarak önerilmiştir Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak 7m’lik yolun 8m olarak düzenlenmesi şartıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 31 Cevdet YILMAZ’ın 27/11/2014 tarih 546 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde Belediye Mücavir alanında 273 ada 1-2 nolu parseller üzerinde imar plan değişikliği teklifi ile imar planında spor alanında kalan 273 ada 1 nolu parsel spor alanı iken A-3 kat konut alanına dönüştürülmüş (1480m2), 273 ada 2 nolu parsel sosyal tesis alanından çıkarılarak park alanına dönüştürülmüştür. (2845 m2). Talebin uygun bulunduğuna dair plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi
06.01.2015 32 Mehmet KÜTÜK’ün 27/11/2014 tarih 547 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde Belediye Mücavir alanında 962 nolu parsel üzerinde imar plan değişikliği teklifi ile 962 nolu parsel imar planında toplam konut alanı 6795,78 m2, park alanı 3271,35 m2 yol alanı 3.317,65m2 iken konut alanı 8771,14 m2, park alanı 1339,13 m2, yol alanı 3.773,78 m2 önerilmiştir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne ve talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 33 Mediha DÜNDAR’ın 27/11/2014 tarih 549 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 657 ada 6 nolu parselde imar planı değişikliği teklifi ile A-5 olan imar adasının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 34 Giresun İl Özel İdaresinin 26/11/2014 tarih 2511 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde belediye mücavir alanında 135-136-137 ve 143 nolu parseller üzerinde imar planı değişikliği teklifi ile imar planında Turistik Tesis olarak ayrılan imar adası Resmi Kurum Alanı olarak önerilmiştir Talebin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının 24/11/2014 tarih 4170 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde stadyum yanında bulunan kömür deposunun Kaymakamlık Makamına tahsisi talep edilmektedir. Taşınmazın hisseli olması nedeniyle talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne ve talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 36 Giresun ili ve ilçeleri Katı-Sıvı Atık Bertaraf Tesisi Aktarma İstasyonu İnşaatı işinde kullanılmak üzere Tüik verilerine istinaden kredi miktarından nüfus sayısına göre belediyemiz payına düşen 703.705,20.-TL için İlbank A.Ş.’den kredi kullanılması ve krediye ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamak, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı Recep YAKAR’a yetki verilmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Şenol ÜSTÜNDAĞ, Ömral DABAN, Ahmet ORAK’ın lehte, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Necmi SIBIÇ’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
06.01.2015 37 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2014 Tarih ve 2086 Sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz İhsaniye Mahallesi 318 Ada, 28 nolu parseldeki Sahil Mevlana Camii bitişiğinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 185,99m2’lik taşınmazın Diyanet Vakfına tahsis edilmesi istenilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.01.2015 38 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/01/2015 Tarih ve 1 Sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Ballıca Mahallesi 498 Ada, 2-3-4-5-6-50 nolu parseller ile 543 ada, 2 nolu parselde imar planı değişikliği ile parsellerin güneyinde bulunan 7 metrelik yaya yolunun kaldırılarak konut adalarına ve park adasına dahil edilmesi istenilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
06.01.2015 39 Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/01/2015 Tarih ve 3 Sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemiz beton giderlerinin fazla olması nedeniyle belediyemizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince bütçe içi işletme olarak beton istasyonu kurulması ve işletilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
08.01.2015 40 Aykut GEZMİŞ’in 22/10/2014 tarih 479 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde Belediye Mücavir alanında 129 ada 5 nolu parsele ait imar plan değişikliği komisyonca incelenmiştir. Değişiklik teklifinin belediye meclisinin 06/01/2015 tarih 26 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte eş zamanlı yapılmasının uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL, Mustafa YAŞAR ve Necmi SIBIÇ’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
08.01.2015 41 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2014 tarih 2104 sayılı teskeresi görüşüldü. Belediye meclisinin almış olduğu 21/05/2014 tarih 38 sayılı kararla belediyemiz bünyesinde Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletmesi (Bulaski) kurulmasına karar verilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 71.maddesince bütçe içi işletme olarak kurulması için gerekli izin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 05/06/2014 tarih 85373441-12037 sayılı yazısı ile alınmıştır. Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletmesinin (Bulaski) kurum faaliyetlerinin devam edebilmesi için gerekli yönetmelikler hazırlanmış, hazırlanan yönetmeliklerin incelenmesi için komisyon kurulmuştur. Konunun müzakeresinden sonra yönetmeliklerin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak yönetmeliklerin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
08.01.2015 42 Personel İşlerinin 26/12/2014 tarih 2330 sayılı teskeresi görüşüldü. Teskere ile Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2015 yılında ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti talep edilmektedir. 2015 yılı Merkezi Bütçe Kanununa göre, söz konusu personele 2015 yılında ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 230,00.-TL olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.
08.01.2015 43

Personel İşlerinin 26/12/2014 tarihli teskeresi görüşüldü. Teskere ile Belediyemizde boş bulunan 2 adet eğitmen, 1 adet tekniker, 1 adet mimar ve 1 adet avukat(kısmi zamanlı) kadrolarına istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personellere verilecek ücretlerin tespiti talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca 8750 kodlu 9.dereceli Tekniker unvanlı boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.864,00.-TL, 8505 kodlu 7.dereceli Mimar unvanlı boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.350,00.-TL, 9880 kodlu 7.dereceli Eğitmen unvanlı 2 adet boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.600,00.-TL, 5935 kodlu 1.dereceli kısmi zamanlı sözleşmeli avukata verilecek aylık net ücretin 1.050,00.-TL olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

08.01.2015 44 Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Belediye Meclisinin 08/01/2015 günlü Ocak ayı olağan oturumunun 3.birleşimine son verilmesi, gelecek toplantının 02/02/2015 Pazartesi günü saat 15.00’da Belediye Meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.