15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2015 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları

- +
2015 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları

meclis

2015 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
04.05.2015 184 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2015 tarih 905 sayılı teskeresi okundu. Bulancak Mahallesinde 1 pafta, 45 ada, 2 nolu parselde bulunan Bulancak İskelesi karayolu geçiş protokolü kapsamında uzatılmış ancak şehir iman planına işlenmemiştir. Bulancak İskelesinin uzatılan 29 metrelik kısmı ile yatırım programına alınması planlanan kısımlarının şehir imar planına işlenmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 21. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 185 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2015 tarih 906 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İhsaniye Mahallesinde tapunun 527 ada, 8 nolu parselinde bulunan taşınmaz üzerindeki trafo binası emniyet açısından riskli olması nedeniyle İhsaniye Mahallesi Giriş Sokakta bulunan refüj üzerinde düzenlenmiş ayrıca Şemsettin Mahallesi 244 ada, 21 nolu parseldeki trafo binası 3x5m ebatlarında plana işlenmiştir. Talebin gündemin 22. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 186 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2015 tarih 914 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İhsaniye Mahallesinde tapunun 256 ada, 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile taşınmazın batısından geçen 12 metrelik imar yolu 12 metre batıya kaydırılmış, parselin kuzeyinde 350m2’lik refüj park alanı düzenlenmiş ve A-5 olan imar adası h:30,50 E:2,00 önerilmiştir. Talebin gündemin 23. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 187 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/05/2015 tarih 915 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 832 ada, 1 nolu parselinde Karayolları tarafından kamulaştırma yapılmış, taşınmazın ilave kamulaştırma sınırından itibaren 2 metrelik kısmının refüj alanı olarak ayrılması ve yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre olarak uygulanması talep edilmektedir. Talebin gündemin 24. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 188 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/05/2015 tarih 916 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Belediyemiz imar planının günümüz şartlarında ihtiyacı karşılamadığından yeni hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 25. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 190 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2015 tarih 903 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 32 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 27. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 191 Belediyemiz 2014 yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri tetkik olundu. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 192 Erhan Şansal DİKMEN’in 13/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçe ile Ucarlı Mahallesinde bulunan ve evlerinin önünden geçen caddeye belediye meclisince dedesi Mehmet Şefik’in isminin verildiğini fakat cadde isminin “Şehit Mehmet Şefik Caddesi” olması gerekirken yanlışlık sonucu “Şehit Şefik Dikmen Caddesi” olarak verildiğinden cadde isminin “Şehit Mehmet Şefik Caddesi” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 193 Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletmesinin 22/04/2015 tarihli teskeresi okundu. Teskere ile ilçemizde kullanılacak ön ödemeli su sayaçlarının ihale suretiyle alımının yapıldığı, su sayaçlarının abonelere satışı için ücret tarifesinde ön ödemeli su sayacı satış bedeli olmadığından sayaç bedelinin tespit edilerek 2015 yılı ücret tarifesine ek madde ile sayaç bedelinin eklenmesi talep edilmektedir. Ön ödemeli su sayacı satış bedelinin %18 KDV dahil 180,00.-TL olarak tespiti ve 2015 yılı ücret tarifesine ek madde ile eklenmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın lehte, Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
04.05.2015 194 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/04/2015 tarihli teskeresi okundu. Konunun müzakeresinden sonra İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (1) dereceli 757 kod nolu 1 adet Muhtarlık İşleri Müdürü unvanlı kadronun yeniden ihdas edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 195 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/04/2015 tarihli teskeresi okundu. Konunun müzakeresinden sonra Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (1) dereceli 11160 kod nolu 1 adet Su ve Kanalizasyon Müdürü unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (1) dereceli 3970 kod nolu İşletme Müdürü unvanlı kadronun ihdası oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 196 Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/04/2015 tarihli teskeresi okundu. Konunun müzakeresinden sonra Teknik Hizmetler Sınıfında (5) dereceli Tekniker unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Teknik Hizmetler Sınıfında (1) dereceli Tekniker unvanlı kadronun ihdası oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın lehte, Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
04.05.2015 197 Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/04/2015 tarih 896 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemize hibesi yapılan 34 GMK 94 plakalı 1 adet Dodge marka kamyonun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/i maddesince bağış olarak kabul edilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 198 Bel.Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/04/2015 tarih 897 sayılı teskeresi okundu. Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Güzelyalı Mahallesi G40-a-9-b-4-b pafta, 858 ada, 11 nolu parselde kayıtlı taşınmazın belediyemize ait 4.655,29m2’lik kısmının tamamının Belediyemiz Bulancak Beton Enerji Maden İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ayni sermaye olarak aktarılması ve belediye başkanına bu konuda yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ MUTLU, Hasan TURAN, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Hüseyin DEMİREL ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
04.05.2015 199 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2015 tarih 880 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 358 ada, 1-2-3-4-5-6-7-14 ve 15 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 200 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2015 tarih 881 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 321 ada, 29 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının serbest nizam koşullarına getirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 201 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2015 tarih 882 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde belediye mücavir alan dahilinde 103 ada, 2 nolu parselde imar planı değişikliği ile plan koşulları değiştirilmeden plan notu ile “Parselin tabi zemini cephe aldığı yol kotunun üzerinde ise binanın arsaya oturduğu tabi zemin köşe kotlarının aritmetik ortalamasından kot verilir ancak birden fazla bodrum yapılamaz” şeklinde plan notu önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 202 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2015 tarih 883 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde (Ucarlı) tapunun 216 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin yola olan yaklaşma mesafelerinin kaldırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 203 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2015 tarih 884 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 20K-I pafta, 538 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 204 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2015 tarih 885 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 14 ve 15 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parselin doğusundaki 7 metrelik imar yolu 12 metre önerilmiş, batı cephesinde 10 metrelik yol tertiplenmiş, güneyde 950m2 park alanı önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 205 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2015 tarih 886 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 33 pafta, 599 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile kamuya bırakılacak 5 metrelik imar yolu karşılığında parselin ön bahçe mesafesinin 5 metre yerine 3 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 206 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2015 tarih 887 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 889 ada 2-5-6 ve 7 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile imar planında A-5 yapı nizamında bulunan taşınmazlar için 2 adet 28×14 yapı kitlesi ve hMax:30,50m yapı yüksekliği önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 207 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2015 tarih 888 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 462 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 207 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2015 tarih 888 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 462 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 208 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2015 tarih 889 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 91 ada, 116 nolu parselinde ilave imar planı yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 209 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2015 tarih 897 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 263 ada, 23 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 210 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2015 tarih 898 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 485 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-4 E:1,20 olan yapı nizamının E:2,00 Hmax:24,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 211 İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun görüşülmesine geçildi.
Engin-İsmet AYDIN’ın 16/03/2015 tarih 139 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 725 ada 8-9 ve 10 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının S-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 212 Azmi TANIŞ’ın 16/03/2015 tarih 137 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 504 ada 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-3 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 213 Mürsel GENÇ’in 10/03/2015 tarih bila sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 402 ada 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 214 Ferhat AYVAZ’ın 18/03/2015 tarih bila sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 592 ada 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile Cami alanının batısından geçen 10 metrelik imar yolu konut adasının bitişiğinde tertiplenmiş, imar planında park olarak ayrılan 1.200m2’lik kısım cami alanına dahil edilmiştir. Talep oya sunularak parktan kazanılan alanların kamu hizmetinde kullanılması şartıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 215 Hasan ÖZMEN’in 30/03/2015 tarih bila sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Acısu Mahallesinde (Kızılot) tapunun 145 ada 8 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında yol ve yeşil alan olarak ayrılan 200m2’lik alan BL-5 yapı nizamındaki imar adasına dahil edilmiştir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 216 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2015 tarih 725 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz içme suyu projesi kapsamında TM7 terfi istasyonu DM7 deposunun zemin kotundan 2 metre yüksekte olduğundan TM7 terfi istasyonunun yerinin yeniden tespiti ile İhsaniye Mahallesi 554 ada 9 nolu parselin güneyindeki 200m2’lik park alanı İçme Suyu Terfi Merkezi Alanı olarak ayrılmıştır. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 217 Azmi AYDIN’ın 26/03/2015 tarih bila sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Toprakdeğirmeni Mahallesinde tapunun 643 ada 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-3 yapı nizamındaki taşınmaz üzerinde bulunan ve yapı yaklaşma mesafesine aykırı olarak yapılan binanın imar planında korunması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Mustafa YAŞAR, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın lehte, Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi
04.05.2015 218 Halil ÇAKIR’ın 27/03/2015 tarih 167 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Talipli Köyünde tapunun 642 nolu parselinde imar planı değişikliği ile TAKS:0,30 KAKS:0,60 değerleri kaldırılmıştır. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 219 Emine İBALAK’ın 27/03/2015 tarih bila sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 130 nolu parselinde imar planı değişikliği ile yapı adasının doğusundaki 7 metre genişliğindeki imar yolu kaldırılmıştır. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın lehte, Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla 7 metrelik imar yolunun 3 metre olarak düzenlenmesi şartıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
04.05.2015 220 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2015 tarih 905 sayılı teskeresi okundu. Bulancak Mahallesinde 1 pafta, 45 ada, 2 nolu parselde bulunan Bulancak İskelesi karayolu geçiş protokolü kapsamında uzatılmış ancak şehir iman planına işlenmemiştir. Bulancak İskelesinin uzatılan 29 metrelik kısmı ile yatırım programına alınması planlanan kısımlarının şehir imar planına işlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 221 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2015 tarih 906 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İhsaniye Mahallesinde tapunun 527 ada, 8 nolu parselinde bulunan taşınmaz üzerindeki trafo binası emniyet açısından riskli olması nedeniyle İhsaniye Mahallesi Giriş Sokakta bulunan refüj üzerinde düzenlenmiş ayrıca Şemsettin Mahallesi 244 ada, 21 nolu parseldeki trafo binası 3x5m ebatlarında plana işlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 222 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2015 tarih 914 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İhsaniye Mahallesinde tapunun 256 ada, 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile taşınmazın batısından geçen 12 metrelik imar yolu 12 metre batıya kaydırılmış, parselin kuzeyinde 350m2’lik refüj park alanı düzenlenmiş ve A-5 olan imar adası h:30,50 E:2,00 önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 223 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/05/2015 tarih 915 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 832 ada, 1 nolu parselinde Karayolları tarafından kamulaştırma yapılmış, taşınmazın ilave kamulaştırma sınırından itibaren 2 metrelik kısmının refüj alanı olarak ayrılması ve yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre olarak uygulanması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 224 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/05/2015 tarih 916 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Belediyemiz imar planının günümüz şartlarında ihtiyacı karşılamadığından yeni hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 225 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/05/2015 tarih 917 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 47 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-6 olan yapı nizamının B-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04.05.2015 226 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2015 tarih 903 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 32 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.05.2015 227 Murat KARAHASAN’ın 02/03/2015 tarih 115 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 790 ada 14 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
05.05.2015 228 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2015 tarih 905 sayılı teskeresi okundu. Bulancak Mahallesinde 1 pafta, 45 ada, 2 nolu parselde bulunan Bulancak İskelesi karayolu geçiş protokolü kapsamında uzatılmış ancak şehir iman planına işlenmemiştir. Bulancak İskelesinin uzatılan 29 metrelik kısmı ile ilave imar planında yer alan ve yatırım programına alınması planlanan kısımlarının şehir imar planına işlenmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
05.05.2015 229 Belediyemiz 2014 yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri tetkik olundu. Konunun müzakeresinden sonra 2014 yılı kesin hesap cetvelleri hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadı. 2014 yılına ait kesin hesap cetveli 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Hüseyin DEMİREL ve Ahmet ORAK’ın lehte, Hasan TURAN ve Necmi SIBIÇ’ın aleyhte oylarıyla aşağıdaki şekilde kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
05.05.2015 230 Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun görüşülmesine geçildi.
Bulancak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının 30/03/2015 tarih 2015/290 sayılı yazısı okundu. Yazı ile Odanın kurucu üyesi ve Eski Oda Başkanı Merhum Ergun GÜNGÖR’ün isminin kalıcı bir hale gelmesi için ilçemizde bir sokağa verilmesi talep edilmektedir. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde Özdemir Peker Caddesi ile Şehit Enver Erdoğan Caddesi arasında kalan, Belediye Konutlarının altından geçen ve Raşit Özdemir Caddesinin güneyinde paralelinde bulunan ismi olmayan sokağa “Ergun Güngör Sokak” isminin verilmesinin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
05.05.2015 231 Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Belediye Meclisinin 05/05/2015 günlü Mayıs ayı olağan toplantısının 2.birleşimine son verilmesi, gelecek toplantının 01/06/2015 Pazartesi günü saat 15.00’da Belediye Meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.