15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2015 yılı Kasım Meclis Kararları

- +
2015 yılı Kasım Meclis Kararları

meclis

2015 yılı Kasım Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
02.11.2015 428 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2015 tarih 1777 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 819 ada 8 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 3. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 429 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih 1951 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 114 ada 87 ve 86 nolu parselleri imar planında Fen Lisesi Yeri olarak ayrılmış fakat söz konusu parseller üzerinde trafo binası bulunduğundan trafonun Şemsettin Mahallesi 114 ada 28 nolu parsele taşınarak bahse konu parselin Çoruh EDAŞ’a tahsis edilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 4. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi
02.11.2015 430 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih 1954 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 782 ada 9 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adası kuzey yönünde 3-4 metre kaydırılmıştır. Talebin gündemin 5. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 431 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih 1956 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde tapunun 162 ada 22 nolu parselinin yerleşik alana alınması talep edilmektedir. Talebin gündemin 6. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 432 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2015 tarih 1984 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 291 ada 102 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında E:1,50 HMax:21,50m katlı imar adasında bulunan taşınmaz için E:1,80m HMax:21,50 yapı yüksekliği talep edilmektedir. Talebin gündemin 7. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 433 Belediye Encümenince meclise havale edilen 2016 Yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesine geçildi. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 434 İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi.
Adım İnş.Tic.Ltd.Şti.’nin 18/09/2015 tarih 481 ve 482 sayılı dilekçeleri okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 1022 nolu parselinde imar planı değişikliği ile yapı nizamı A-2 olan parsel için E:2,00 Yençok:9,50m veya A-3 olmak üzere iki adet değişiklik talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 435 Hasibe YILDIZ’ın 02/10/2015 tarih 504 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 350 ada, 50 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile BL-6 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 436 Fahri YETKİN’in 09/09/2015 tarih 468 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 773 ada, 3 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile parsel içersindeki çocuk oyun alanının kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 437 Nafiz GÖKALİ’nin 16/09/2015 tarih 485 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 298 ada, 286 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 438 Şinasi GEDİK’in 30/09/2015 tarih 502 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 20K-I pafta, 538 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 439 Sanayi Mahallesi Muhtarlığının 29/09/2015 tarih 494 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesi Dağlı Osman Caddesinde bulunan adalar üzerinde imar planı değişikliği ile 4 katlı yapıların 5 kat olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair komisyon raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 440 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2015 tarih 1777 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 819 ada 8 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 441 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih 1951 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 114 ada 87 ve 86 nolu parselleri imar planında Fen Lisesi Yeri olarak ayrılmış fakat söz konusu parseller üzerinde trafo binası bulunduğundan trafonun Şemsettin Mahallesi 114 ada 28 nolu parsele taşınarak bahse konu parselin Çoruh EDAŞ’a tahsis edilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 442 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih 1954 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 782 ada 9 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adası kuzey yönünde 3-4 metre kaydırılmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 443 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih 1956 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde tapunun 162 ada 22 nolu parselinin yerleşik alana alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.11.2015 444 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2015 tarih 1984 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 291 ada 102 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında E:1,50 HMax:21,50m katlı imar adasında bulunan taşınmaz için E:1,80m HMax:21,50 yapı yüksekliği talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
06.11.2015 445 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2015 tarih 1984 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 291 ada 102 nolu parselinde imar planı değişikliği ile yapı yüksekliği E:1,50 HMax:21,50 iken E:1,80 HMax:21,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Osman YILDIRIM, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Mustafa YAŞAR ve Ahmet ORAK’ın lehte, Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
06.11.2015 446 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih 1951 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 114 ada 87 ve 86 nolu parselleri imar planında Fen Lisesi Yeri olarak ayrılmıştır. Söz konusu parseller üzerinde trafo binası bulunduğundan trafonun Şemsettin Mahallesi 114 ada 28 nolu parsele taşınarak parselin güneyinde 6 metrelik yol düzenlenmiş, yapı yola sıfır planlanmıştır. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına, Şemsettin Mahallesi 114 ada, 28 nolu parselin üzerine trafo yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/b maddesince bedelsiz olarak Çoruh EDAŞ’a devir edilmesine oy birliği ile karar verildi.
09.11.2015 447 Belediye Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın 09.11.2015 tarihli dilekçesi okundu. Hasan TURAN şahsi işleri nedeniyle Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarihli toplantısına katılamayacağını, izinli sayılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Belediye Meclis Üyesi Hasan TURAN’ın mazeretinden dolayı 09.11.2015 günü izinli sayılması oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
09.11.2015 448 Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor tetkik olundu. 2016 yılı Bütçe Kararnamesi ve Bütçe madde madde müzakere edilerek oylanmasına geçildi.
09.11.2015 449 Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısına son verilmesi, gelecek toplantının 01/12/2015 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.