15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2015 yılı Haziran Ayı Meclis Kararları

- +
2015 yılı Haziran Ayı Meclis Kararları

meclis

2015 yılı Haziran Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.06.2015 232 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih 1077 sayılı teskeresi okundu. 2008 yılında yapılan halihazır harita günümüz şartlarında ihtiyacı karşılamadığından belediyemiz yatırım programı ve çalışmalarının aksamaması için halihazır harita ihale edilmesi konusunda İlbank A.Ş.’ye yetki verilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 6. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 233 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih 1058 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesi 114 ada, 87 nolu parselde kayıtlı 5.000m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 24 derslikli Fen Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurt binası yapılması planlanmaktadır. 86 parsel üzerindeki belediyemize ait 1.039,65m2’lik taşınmazın Okul Yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi talep edilmektedir. Talebin gündemin 7. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 234 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih 1066 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 298 ada, 286 nolu parselin A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 8. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 235 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih 1067 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 316, 490, 540 ve 580 adada kat artırımı talep edilmektedir. Talebin gündemin 9. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 236 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih 1059 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 539 ada, 2 nolu parselin 7 metrelik yoldan kotlandırılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 10. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 237 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih 1060 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 690 ada, 2 nolu parsel üzerinde arka bahçe çekme mesafesinin kaldırılarak kütle işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 11. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 238 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2015 tarih 1140 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde Cemal Gürsel Caddesi ve Osman Gedikali Caddesi kenarında bulunan belediyemize ait taşınmazlar üzerinde yapımı devam eden Otopark-Kültür Merkezi ve İşyeri projesinde mimari projesine dayalı olarak hazırlanan kat irtifakı projesindeki işyerlerinin 2886 Sayılı Kanun esasları dahilinde satışı için belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 12. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 239 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2015 tarih 1138 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 298 ada, 93 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde belediye encümenince ifraz ve terkin işlemi yapılmıştır. İşlem sonrası oluşan 328 nolu 438,18m2 yüzölçümlü taşınmazın güneyinde kalan imar yoluna tecavüzlü tek katlı yığma yapının kamulaştırılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 13. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi
01.06.2015 240 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2015 tarih 1139 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyü Sahil Mevkiinde 3.507,83m2 yüzölçümlü alanın Belediye Halk Plajı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 14. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 241 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2015 tarih 1149 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 115 ada, 117, 119 ve 120 nolu parsellerin A-3 0,30-0,90 olan yapı nizamının A-4 0,30-1,20 olarak değiştirilmesi ve 7 metrelik yolun kaydırılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 15. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 242 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2015 tarih 1150 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 23 ve 42 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 42 nolu parselde bulunan Kuran Kursu Alanı 23 nolu parselde oluşturulmuştur. Talebin gündemin 16. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi
01.06.2015 243 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2015 tarih 1151 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 529 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile cephe yönü 12 metrelik yoldan iken cephe yönü parselin güneyine konulmuştur. Talebin gündemin 17. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 244 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2015 tarih 1152 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 718 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile emsal değeri 2,00 iken 2,50 yapılmış Hmax korunmuştur. Talebin gündemin 18. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 245 İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi.
Naime TEMÜR’ün 13/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada, 14 ve 15 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan parseller A-6 E:2.00 konut alanı olarak planlanmış, parselin doğusundaki 7 metrelik imar yolu 12 metre önerilmiş, batı cephesinde 10 metrelik yol tertiplenmiş, güneyde 950m2 park alanı önerilmiştir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 246 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/05/2015 tarih 915 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 832 ada, 1 nolu parselinde düzenlenen 17/09/2014 tarih ve 187 sayılı imar çapında karayolu çekme mesafesi 10 metre olarak düzenlenmiş, buna dayalı olarak Karayolları 10.Bölge Müdürlüğünden alınan izin belgesine istinaden yapı ruhsatı verilmiştir. Adı geçen parselde belediyemizce yapılan incelemede Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından 3 metre genişliğinde ilave kamulaştırma yapıldığı ancak kamulaştırma işleminin tamamlanmadığı tespit edilmiştir. İmar plan değişikliği ile 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 3 metrelik kısmı karayolu ek kamulaştırma alanında bırakılarak kalan 7 metrelik kısmın 2 metrelik kısmı refüj, 5 metrelik kısmı yapı yaklaşma mesafesi olarak düzenlenmiştir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Dilara TELLİ MUTLU, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2015 247 İsminaz KARAKILIÇ’ın 21/01/2015 tarih 643 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 263 ada, 23 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 248 Şinasi GEDİK’in 06/04/2015 tarih 178 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 20K-I pafta, 538 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 249 Ahmet ANAPA’nın 24/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 33 pafta, 599 ada, 1 nolu parselinde imar uygulaması tamamlanarak 7 metrelik imar yoluna göre terkin işlemleri yapılmış daha sonra yapılan imar plan değişikliği ile imar yolu 10 metreye çıkarılmış, 1 nolu parsel aleyhine 3 metrelik yol genişlemesi yapılmıştır. İlk parselasyon sonrası oluşan taşınmazların korunması bakımından imar planı değişikliği ile parselin ön bahçe mesafesinin 5 metre yerine 3 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi
01.06.2015 250 Ayhan AYDIN ve İpek ÇOLAKOĞLU’nun 24/03/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 358 adanın imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 251 Selim Sırrı SÖNMEZ’in 26/12/2014 tarih 641 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 485 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-4 E:1,20 olan yapı nizamının E:2,00 Hmax:24,50 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın lehte, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla raporun kabulüne talebin reddine oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2015 252 Ramazan TÜRKMEN’in 27/01/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 462 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre yerine 3 metre olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 253 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2015 tarih 906 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İhsaniye Mahallesinde tapunun 527 ada, 8 nolu parselinde bulunan taşınmaz üzerindeki trafo binası emniyet açısından riskli olması nedeniyle İhsaniye Mahallesi Giriş Sokakta bulunan orta refüj üzerinde düzenlenmiş ayrıca Şemsettin Mahallesi 244 ada, 21 nolu parseldeki trafo binası 3x5m ebatlarında plana işlenmiştir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ ve Mustafa YAŞAR’ın lehte, Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2015 254 Şeref KARA’nın 30/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 256 ada, 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile taşınmazın batısından geçen 12 metrelik imar yolu 12 metre batıya kaydırılmış, parselin kuzeyinde 350m2’lik refüj park alanı olarak düzenlenmiş ve A-5 olan imar adası h:30,50 E:2,00 önerilmiştir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 255 İsmet AVCI’nın 30/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 47 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-6 olan yapı nizamının B-7 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 256 Muharrem Muammer ÇEÇEN’in 27/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 91 ada, 116 nolu parselinde ilave imar planı yapılması talep edilmektedir. Planlamaya esas kurum görüşlerinin alınmaması nedeniyle ilave plan teklifinin imar planı revizyonu kapsamında değerlendirilmesine dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 257 Mustafa TÜVÜR’ün 27/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 889 ada, 2-5-6 ve 7 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-5 yapı nizamında kalan parsellerin 2 adet 28x14m yapı kitlesi ve Hmax:30,50m olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin imar planı revizyonu kapsamında değerlendirilmesine dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 259 Kemal KURU ve Kadir ÖZCAN’ın 02/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 321 ada, 29 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz plan koşullarına göre ifraz edilemediğinden plan değişikliği ile Serbest Nizam koşullarına getirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 260 Şerafettin DEMİR’in 02/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyünde tapunun 103 ada, 2 nolu parselinde A-4 yapı nizamında kalan taşınmazın plan koşulları değiştirilmeden “Parselin tabi zemini cephe aldığı yol kotunun üzerinde ise binanın arsaya oturduğu tabi zemin köşe kotlarının aritmetik ortalamasından kot verilir ancak birden fazla bodrum yapılamaz” şeklinde plan notu önerilmiştir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 261 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/05/2015 tarih 916 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Belediyemiz imar planının günümüz şartlarında ihtiyacı karşılamadığından yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan ve 31/07/2000 ile 04/05/2015 tarihleri arasında yapılan imar plan değişikliklerini kapsayan 5 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli nazım imar planının belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak nazım imar planının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 262 Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun görüşülmesine geçildi.
Erhan Şansal DİKMEN’in 13/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçe ile Ucarlı Mahallesinde bulunan ve evlerinin önünden geçen caddeye belediye meclisince dedesi Mehmet Şefik’in isminin verildiğini fakat cadde isminin “Şehit Mehmet Şefik Caddesi” olması gerekirken yanlışlık sonucu “Şehit Şefik Dikmen Caddesi” olarak verildiğinden cadde isminin “Şehit Mehmet Şefik Caddesi” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 263 Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun görüşülmesine geçildi.
Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2015 tarih 903 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 32 ada, 3 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 264 Bel.Meclis Üyesi Eyüp TELLİ’nin 05/05/2015 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçe ile Cemal Gürsel Caddesinin isminin Başbakan Adnan Menderes Caddesi olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 265 Özel Sahil Yüksek Öğrenim Kız Yurdu Müdürlüğünün 14/04/2015 tarih 39 sayılı yazısı okundu. Yazı ile su ücret tarifesinde 2015 yılında yapılan artıştan dolayı su faturalarının fazla gelmesi nedeniyle ücret tarifesinde indirim yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 266 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih 1077 sayılı teskeresi okundu. 2008 yılında yapılan halihazır harita günümüz şartlarında ihtiyacı karşılamadığından belediyemiz yatırım programı ve çalışmalarının aksamaması için halihazır harita ihale edilmesi konusunda İlbank A.Ş.’ye yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 267 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih 1058 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesi 114 ada, 87 nolu parselde kayıtlı 5.000m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 24 derslikli Fen Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurt binası yapılması planlanmaktadır. 86 parsel üzerindeki belediyemize ait 1.039,65m2’lik taşınmazın Okul Yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 268 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih 1066 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 298 ada, 286 nolu parselin A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 269 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih 1067 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 316, 490, 540 ve 580 adada kat artırımı talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 270 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih 1059 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 539 ada, 2 nolu parselin 7 metrelik yoldan kotlandırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 271 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih 1060 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 690 ada, 2 nolu parsel üzerinde arka bahçe çekme mesafesinin kaldırılarak kütle işaretlemesi yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 272 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2015 tarih 1140 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde Cemal Gürsel Caddesi ve Osman Gedikali Caddesi kenarında bulunan belediyemize ait taşınmazlar üzerinde yapımı devam eden Otopark-Kültür Merkezi ve İşyeri projesinde mimari projesine dayalı olarak hazırlanan kat irtifakı projesindeki işyerlerinin 2886 Sayılı Kanun esasları dahilinde satışı veya kamu kuruluşlarına bedeli mukabil satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Hüseyin DEMİREL, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.06.2015 273 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2015 tarih 1138 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 298 ada, 93 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde belediye encümenince ifraz ve terkin işlemi yapılmıştır. İşlem sonrası oluşan 328 nolu 438,18m2 yüzölçümlü taşınmazın güneyinde kalan imar yoluna tecavüzlü tek katlı yığma yapının kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 274 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2015 tarih 1139 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyü Sahil Mevkiinde 3.507,83m2 yüzölçümlü alanın Belediye Halk Plajı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 275 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2015 tarih 1149 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 115 ada, 117, 119 ve 120 nolu parsellerin A-3 0,30-0,90 olan yapı nizamının A-4 0,30-1,20 olarak değiştirilmesi ve 7 metrelik yolun kaydırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 276 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2015 tarih 1150 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 23 ve 42 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 42 nolu parselde bulunan Kuran Kursu Alanı 23 nolu parselde oluşturulmuştur. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 277 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2015 tarih 1151 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 529 ada, 10 nolu parselinde imar planı değişikliği ile cephe yönü 12 metrelik yoldan iken cephe yönü parselin güneyine konulmuştur. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 278 Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2015 tarih 1152 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 718 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile emsal değeri 2,00 iken 2,50 yapılmış Hmax korunmuştur. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.06.2015 279 Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Belediye Meclisinin 01/06/2015 günlü Haziran ayı olağan toplantısına son verilmesi, gelecek toplantının 01/07/2015 Çarşamba günü saat 15.00’da Belediye Meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.