15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2015 yılı Eylül Ayı Meclis Kararları

- +
2015 yılı Eylül Ayı Meclis Kararları

meclis

2015 yılı Eylül Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.09.2015 349 Belediye Meclisi 01.09.2015 Salı günü saat 15.00’da Belediye Başkanı Recep YAKAR Başkanlığında Eylül ayı olağan toplantısının 1.birleşiminde bulundu.
Belediye Meclisinin 01.09.2015 günlü toplantısına Belediye Meclis üyeleri Hamdi ALPARSLAN, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Mikdat AYDIN, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Necmi SIBIÇ, Mustafa YAŞAR, Hüseyin ÖZTÜRK ve Eyüp TELLİ’nin katıldıkları, Orhan GÜNGÖR’ün katılmadığı görüldü.
Belediye Başkanı Recep YAKAR meclis ekseriyetinin mevcut olduğunu beyan ederek Belediye Meclisinin 01.09.2015 günlü Eylül ayı olağan toplantısını açıyorum dedi.
Belediye Meclis Üyesi Orhan GÜNGÖR’ün 31.08.2015 tarihli dilekçesi okundu. Orhan GÜNGÖR il dışında olacağından Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarihli toplantısına katılamayacağını, izinli sayılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Belediye Meclis Üyesi Orhan GÜNGÖR’ün mazeretinden dolayı 01.09.2015 günü izinli sayılması oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
01.09.2015 349 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/08/2015 tarih 1598 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 840 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının köşesindeki kırıklığın düzeltilerek parsele katılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 8. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 350 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/08/2015 tarih 1599 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 875 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 9. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 351 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/08/2015 tarih 1600 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 503 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin kot aldığı noktanın parselin batı cephesinin en üst noktası olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 10. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 352 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/08/2015 tarih 1617 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 870 ada, 29 nolu parselinde kamulaştırma yapılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 11. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 353 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2015 tarih 1616 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 91 ada, 36, 37 ve 38 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin imar planında Kuran Kursu ve Dini Tesis Alanı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 12. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 354 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2015 tarih 1614 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 889 ada, 2, 5, 6 ve 7 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-5 yapı nizamında olan parseller için 2 adet 28×14 yapı kitlesi ve hMax:30,50m yapı yüksekliği önerilmiştir. Talebin gündemin 13. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 355 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2015 tarih 1615 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 823 ada, 2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile toplam inşaat alanı 15.210m2 iken 15.000m2’ye düşürülmüş, hMax:33,50m yapı yüksekliği önerilmiştir. Talebin gündemin 14. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 356 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/08/2015 tarih 1624 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 728 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 15. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 357 Kılıç TAŞKIN ve Sevim BAYDEMİR’in vekili Av.Çetin BAYDEMİR’in 01/07/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde 611 ada 10 ve 11, 612 ada 10 ve 12 nolu parseller ile 53 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller arasında kalan yeni açılacak yola Taşkın Caddesi isminin verilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 16. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 358 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih 1649 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 737 ada, 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parsel Ticari İş Merkezi olarak düzenlenmiştir. Talebin gündemin 17. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 359 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih 1650 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 82, 100, 155 ve 163 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 100 nolu parselde bulunan oyun alanı kaldırılarak 82 nolu parsele daraltılarak taşınmış, 155 parselin doğusunda bulunan 10 metrelik imar yolu 163 nolu parsele kaydırılmış, 5.437,852 m2 konut adası oluşturulurken 3.996,667 m2 alan yol ve park alanı olarak terk edilmiştir.Talebin gündemin 18. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 360 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2015 tarih 1646 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 291 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parselin güney sınırı 5 metre yukarı çekilmiş, kuzey sınırı binaların istikametine çekilerek binalar korunmuştur. Talebin gündemin 19. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 361 Zabıta Müdürlüğünün 04/08/2015 Tarih 62 Sayılı teskeresi okundu. Teskereyle ilçemizde faaliyet gösteren öğrenci servislerinin servis ücretlerinin belirlenmesi talep edilmektedir. İlçemizde öğrenci servisi taşıma ücretlerinin aşağıdaki şekilde kabulü oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
01.09.2015 362 İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi.
Sabiha AŞAR ve Yasemin AŞAR’ın 29/07/2015 tarih 401 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 463 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği imar planında Ağaçlandırılacak Alan olan parsel A-3 yapı nizamında planlanarak ağaçlandırılacak alan iki farklı planla düzenlenmiştir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 363 Fatma TURGUT’un 27/07/2015 tarih 396 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselde bulunan park alanının kaldırılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 364 Bahçelievler Mahalle Muhtarı Olgun GÜNDOĞDU’nun 17/12/2014 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 495 nolu adasında imar planı değişikliği ile ada içersinde bulunan park alanının cami alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 365 Şükran APAYDIN ve hissedarlarının 23/07/2015 tarih 391 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 129 ada, 3 nolu parselinin yerleşik alana alınması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla raporun kabulüne talebin reddine oy çokluğu ile karar verildi.
01.09.2015 366 Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi.
Ali ELİKARA’nın 31/07/2015 tarih 405 sayılı dilekçesi okundu. Dilekçe ile İlçemiz Güzelyalı Mahalllesinde Kaşüstü Caddesinden ayrılan ve belediyemiz şantiyesinin önünden geçen isimsiz sokağa “Mustafa Elikara Sokak” isminin verilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 367 Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi.
Bel.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/08/2015 tarih 1480 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 284 ada, 50 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın mezarlık yapılmak üzere kamulaştırılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair komisyon raporu oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 368 Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/08/2015 tarihli teskeresi okundu. Teknik Hizmetler Sınıfında (6) dereceli Tekniker unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Teknik Hizmetler Sınıfında (3) dereceli Tekniker unvanlı kadronun ihdası, Teknik Hizmetler Sınıfında (9) dereceli Tekniker unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Teknik Hizmetler Sınıfında (5) dereceli Tekniker unvanlı kadronun ihdası, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (9) dereceli Zabıta Memuru unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (5) dereceli Zabıta Memuru unvanlı kadronun ihdası, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (8) dereceli İtfaiye Eri unvanlı kadronun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (5) dereceli İtfaiye Eri unvanlı kadronun ihdası talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.09.2015 369 Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/08/2015 tarih 1627 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile İlçemiz Duacıoğlu Mahallesi 900 ada, 17 ve 19, Burunucu Köyü 968 nolu parsellerde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait Dikmen Sosyal Tesislerinin ihale suretiyle kiralanması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince belediye encümenine yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin ÖZTÜRK, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Necmi SIBIÇ, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL ve Mustafa YAŞAR’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.09.2015 370 Mehmet Olgan ÇEÇEN’in 04/08/2015 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçe ile Mehmet Olgan ÇEÇEN İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde yer alan arazisini yol için belediyemize verdiğini, sokağa Bilge Sokak isminin verildiğini, sokağın isminin Çeçen Sokak olarak değiştirilmesini talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 371 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/08/2015 tarih 1598 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 840 ada, 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının köşesindeki kırıklığın düzeltilerek parsele katılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 372 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/08/2015 tarih 1599 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 875 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 373 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/08/2015 tarih 1600 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ballıca Mahallesinde tapunun 503 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselin kot aldığı noktanın parselin batı cephesinin en üst noktası olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 374 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/08/2015 tarih 1617 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 870 ada, 29 nolu parselinde kamulaştırma yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 375 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2015 tarih 1616 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 91 ada, 36, 37 ve 38 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin imar planında Kuran Kursu ve Dini Tesis Alanı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 376 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2015 tarih 1614 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 889 ada, 2, 5, 6 ve 7 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-5 yapı nizamında olan parseller için 2 adet 28×14 yapı kitlesi ve hMax:30,50m yapı yüksekliği önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 377 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2015 tarih 1615 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 823 ada, 2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile toplam inşaat alanı 15.210m2 iken 15.000m2’ye düşürülmüş, hMax:33,50m yapı yüksekliği önerilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 378 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/08/2015 tarih 1624 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 728 ada, 2 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 olan yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 379 Kılıç TAŞKIN ve Sevim BAYDEMİR’in vekili Av.Çetin BAYDEMİR’in 01/07/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde 611 ada 10 ve 11, 612 ada 10 ve 12 nolu parseller ile 53 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller arasında kalan yeni açılacak yola Taşkın Caddesi isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 380 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih 1649 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 737 ada, 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parsel Ticari İş Merkezi olarak düzenlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 381 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih 1650 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Yalıköy Köyünde tapunun 82, 100, 155 ve 163 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile 100 nolu parselde bulunan oyun alanı kaldırılarak 82 nolu parsele daraltılarak taşınmış, 155 parselin doğusunda bulunan 10 metrelik imar yolu 163 nolu parsele kaydırılmış, 5.437,852 m2 konut adası oluşturulurken 3.996,667 m2 alan yol ve park alanı olarak terk edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 382 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/08/2015 tarih 1646 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 291 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parselin güney sınırı 5 metre yukarı çekilmiş, kuzey sınırı binaların istikametine çekilerek binalar korunmuştur. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.09.2015 383 Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Belediye Meclisinin 01/09/2015 günlü Eylül ayı olağan toplantısına son verilmesi, gelecek toplantının 05/10/2015 Pazartesi günü saat 15.00’da Belediye Meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.