15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2015 yılı Aralık Ayı Meclis Kararları

- +
2015 yılı Aralık Ayı Meclis Kararları

meclis

2015 yılı Aralık Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
01.12.2015 450 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih 2213 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada 46 ve 54 ile 870 ada 2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin Sanayi Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Teknik Altyapı Tesis Alanı olarak işaretlemesi yapılmış, gerekli ulaşım yolları planlanmamıştır. Talebin gündemin 11. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 451 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/11/2015 tarih 2050 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 84 ada 15-17 ve 18 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin 2.300m2’lik kısmı park alanında kalmakta iken park alanı 11 nolu parsele taşınmıştır. Talebin gündemin 12. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 452 Yazı İşleri Müdürlüğünün 12/11/2015 tarihli teskeresi okundu. Teskere ile Bulancak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 13. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 453 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2221 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyü Yalı Caminin küçük olduğu, ihtiyaca cevap veremediği ve eski olması nedeniyle yeni ve daha büyük cami yapılması için mülkiyeti belediyemize ait camiye bitişik arsanın cami alanına katılarak tahsisinin yapılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 14. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 454 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2220 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 394 ada 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar adasında 10 metrelik yoldan cephe alan parsellerin yapı nizamının A-4 iken A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 15. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 455 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2219 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyü tapunun 142 ada 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 16. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 456 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2222 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 309 ada 142 nolu parselinde kayıtlı 2.500,37m2’lik alanın tamamının İçme Suyu Kuyu Yeri ve Belediye Hizmet Alanı olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 17. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 457 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2223 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 1022 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-2 olan yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 18. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 458 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih 1955 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 845 ada 37 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar adasının köşesindeki kırıklığın düzeltilerek parsele katılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 19. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 459 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/11/2015 tarih 1994 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 256 ada 11 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında Yençok:30,50m kütle işaretlemesi bulunurken, kütle kaldırılmış ve Emsal:2,00 Yençok:30,50m değişiklik talep edilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 460 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/11/2015 tarih 2049 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 637 ada 24 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-6 yapı nizamında bulunan parselde ön bahçeden 5 metre yan bahçeden 3 metre çekilerek kütle işaretlemesi yapılmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 461 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/11/2015 tarih 2139 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde imar planı değişikliği ile sanayi sitesi içinde bulunan 733, 755, 788 nolu adalarda ilave parseller oluşturulmuştur. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 462 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/11/2015 tarih 2138 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 281 ada 1 nolu parseli ve devamında imar planı değişikliği ile hazineye ait araziyi kapsayan alan imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 463 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/11/2015 tarih 2140 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde tapunun 177 ada 13 nolu parselinin yerleşik alana alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 464 Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/11/2015 tarih 2028 sayılı teskeresi okundu. Üyesi olduğumuz Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Meclisine 1 asil, 1 yedek meclis üyesi seçiminin yapılması talep edilmektedir. Asil üyeliğe Dilara TELLİ MUTLU, yedek üyeliğe Hayri Uğur ÖZDEMİR aday olarak gösterilmiştir. Yapılan oylama sonucu Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Meclisi asil üyeliğine Dilara TELLİ MUTLU, yedek üyeliğe Hayri Uğur ÖZDEMİR’in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 465 Yukarıda bahsi geçen konularda Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğüne yetki verilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Osman YILDIRIM, Hüseyin ÖZTÜRK, Hayri Uğur ÖZDEMİR, Eyüp TELLİ, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN ve Ahmet ORAK’ın lehte, Mustafa YAŞAR, Hüseyin DEMİREL ve Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
01.12.2015 466 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26/11/2015 tarih 2029 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet damperli kamyon ve 2 adet binek otomobil alınması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 467 İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi.
Kenan YOĞUNALİ’nin 07/10/2015 tarih 520 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Kızılot Mahallesinde tapunun 162 ada 22 nolu parselinin yerleşik alan içersine alınması talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 468 Olgun YİĞİT’in 30/09/2015 tarih 561 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 782 ada 9 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adası 3 ila 4 metre kuzey yönünde kaydırılmıştır. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
01.12.2015 469 Mustafa KARAHASAN’ın 29/09/2015 tarih 492 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Sanayi Mahallesinde tapunun 819 ada 8 nolu parseli üzerinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 470 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih 2213 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 822 ada 46 ve 54 ile 870 ada 2 ve 3 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin Sanayi Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Teknik Altyapı Tesis Alanı olarak işaretlemesi yapılmış, gerekli ulaşım yolları planlanmamıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 471 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/11/2015 tarih 2050 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 84 ada 15-17 ve 18 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile parsellerin 2.300m2’lik kısmı park alanında kalmakta iken park alanı 11 nolu parsele taşınmıştır. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 472 Yazı İşleri Müdürlüğünün 12/11/2015 tarihli teskeresi okundu. Teskere ile Bulancak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik ile “Müdürlüğün Görevleri” başlıklı 8.maddeye “Müdürlük çalışmaları kapsamında işlemek, değerlendirmek ve/veya satmak amacıyla gerekli ürün ve bitki alımlarını yapmak.” ibaresinin eklenmesi talep edilmektedir. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 473 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2221 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Küçüklü Köyü Yalı Caminin küçük olduğu, ihtiyaca cevap veremediği ve eski olması nedeniyle yeni ve daha büyük cami yapılması için mülkiyeti belediyemize ait camiye bitişik arsanın cami alanına katılarak tahsisinin yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 474 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2220 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 394 ada 9 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar adasında 10 metrelik yoldan cephe alan parsellerin yapı nizamının A-4 iken A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 475 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2219 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyü tapunun 142 ada 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-4 olan yapı nizamının A-5 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 476 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2222 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Pazarsuyu Köyünde tapunun 309 ada 142 nolu parselinde kayıtlı 2.500,37m2’lik alanın tamamının İçme Suyu Kuyu Yeri ve Belediye Hizmet Alanı olarak kamulaştırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 477 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 2223 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 1022 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-2 olan yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 478 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/10/2015 tarih 1955 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde tapunun 845 ada 37 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar adasının köşesindeki kırıklığın düzeltilerek parsele katılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
02.12.2015 479 Tarife Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor okundu.
Yapılan müzakereden sonra 2016 yılı Bütçe Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde kabulü oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
02.12.2015 480 Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan toplantısına son verilmesi, gelecek toplantının 04/01/2016 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.