15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

Meclis Kararları

Bulancak Belediye Başkanlığı

2015 yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları

- +
2015 yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları

meclis

2015 yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları
Karar Tarihi Karar Sayısı Karar Metni
03.08.2015 258 Barbaros ŞAHİN’in 03/04/2015 tarihli dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde (Ucarlı) tapunun 216 ada, 6 nolu parselinde imar planı değişikliği ile yol cephesinden olan yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılması talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 316 Belediye Meclisi 03.08.2015 Pazartesi günü saat 15.00’da Belediye Başkan Vekili Orhan GÜNGÖR Başkanlığında Ağustos ayı olağan toplantısının 1.birleşiminde bulundu.
Belediye Meclisinin 03.08.2015 günlü toplantısına Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Hamdi ALPARSLAN, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Mikdat AYDIN, Osman YILDIRIM, Ahmet ORAK, Hasan TURAN, Hüseyin DEMİREL, Yener YILMAZ, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Eyüp TELLİ’nin katıldıkları, Necmi SIBIÇ, Mustafa YAŞAR ve Hüseyin ÖZTÜRK’ün katılmadıkları görüldü.
Belediye Başkan Vekili Orhan GÜNGÖR meclis ekseriyetinin mevcut olduğunu beyan ederek Belediye Meclisinin 03.08.2015 günlü Ağustos ayı olağan toplantısını açıyorum dedi.
Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ÖZTÜRK’ün 01.06.2015 tarihli dilekçesi okundu. Hüseyin ÖZTÜRK yurt dışında olacağından Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısına katılamayacağını, izinli sayılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ÖZTÜRK’ün mazeretinden dolayı 03.08.2015 günü izinli sayılması oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
03.08.2015 317 Belediye Meclis Üyesi Mustafa YAŞAR’ın 31.07.2015 tarihli dilekçesi okundu. Mustafa YAŞAR il dışında olacağından Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısına katılamayacağını, izinli sayılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Belediye Meclis Üyesi Mustafa YAŞAR’ın mazeretinden dolayı 03.08.2015 günü izinli sayılması oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
03.08.2015 318 Belediye Meclis Üyesi Necmi SIBIÇ’ın 31.07.2015 tarihli dilekçesi okundu. Necmi SIBIÇ il dışında olacağından Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısına katılamayacağını, izinli sayılmasını talep etmektedir. Konunun müzakeresinden sonra Belediye Meclis Üyesi Necmi SIBIÇ’ın mazeretinden dolayı 03.08.2015 günü izinli sayılması oya sunularak oy birliği ile kabulüne karar verildi.
03.08.2015 319 Ali ELİKARA’nın 31/07/2015 tarih 405 sayılı dilekçesi okundu. Dilekçe ile İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde belediye şantiyesinin önünden geçen ve ismi bulunmayan sokağa merhum oğlu Mustafa ELİKARA’nın isminin verilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 3. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 320 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/07/2015 tarih 1453 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Şemsettin Mahallesinde tapunun 129 ada, 3 nolu parselinin yerleşik alana alınması talep edilmektedir. Talebin gündemin 4. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 321 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2015 tarih 1452 sayılı teskeresi okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Madencilik A.Ş. tarafından yapılacak olan beton santrali için bankalardan 550.000.-TL’ye kadar kredi kullanılacağı, bunun için de belediyemizden kefalet yetkisi talep edilmektedir. Talebin gündemin 5. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 322 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/07/2015 tarih 1447 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselde bulunan park alanının kaldırılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 6. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 323 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/07/2015 tarih 1451 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 495 nolu adasında imar planı değişikliği ile ada içersinde bulunan park alanının cami alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin gündemin 7. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi
03.08.2015 324 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2015 tarih 1477 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 463 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği imar planında Ağaçlandırılacak Alan olan parsel A-3 yapı nizamında planlanarak ağaçlandırılacak alan iki farklı planla düzenlenmiştir. Talebin gündemin 8. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 325 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 1478 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 1022 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında refüj daraltılarak yol genişletilmiştir. Talebin gündemin 9. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 326 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/08/2015 tarih 1480 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 284 ada 50 nolu parselinde mezarlık yeri için kamulaştırma yapılması talep edilmektedir. Talebin gündemin 10. maddesine dahil edilmesi oya sunularak gündeme ilavesine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 327 İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi.
Mustafa TÜVÜR’ün 23/06/2015 tarih 287 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 889 ada, 2-5-6 ve 7 nolu parsellerinde A-5 olan yapı nizamının 2 adet 28×14 yapı kitlesi ve hMax:30,50m yapı yüksekliği olacak şekilde değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi
03.08.2015 328 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 18/06/2015 tarih 1078 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 534 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın spor salonu yapılmak üzere imar planı değişikliği ile imar planında Spor Alanı olarak işaretlenmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi
03.08.2015 329 Selim Sırrı SÖNMEZ’in 23/06/2015 tarih 329 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 485 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile A-4 E:1,20 olan yapı nizamının E:2,00 Hmax:24,50 olarak değiştirilmiş, 427 m2 park alanı önerilmiştir. Talebin önerilen park alanının 600m2 olması şartıyla uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 330 Abdulkadir ERDEMİR’in 24/06/2015 tarih 332 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İhsaniye Mahallesinde tapunun 19 ada, 64-65-66 ve 118 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile B-6 yapı nizamında kalan parsellerin ticari alana dahil edilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Hamdi ALPARSLAN’ın lehte, Hüseyin DEMİREL ve Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla raporun kabulüne talebin reddine oy çokluğu ile karar verildi.
03.08.2015 331 Azmi GÜMÜŞ’ün 30/06/2015 tarih 344 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz İsmet Paşa Mahallesinde tapunun 83 ada, 22 nolu parselinde A-6 olan yapı nizamının hMax:20,50m yapı yüksekliği olacak şekilde değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 332 Mustafa YİRMİBEŞ’in 29/06/2015 tarih 338 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Bulancak Mahallesinde tapunun 346 ada, 118 nolu parselinde imar planı değişikliği ile B-5 (BL-5) olan yapı nizamının B-6 (BL-6) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 333 Murat ORAL’ın 22/06/2015 tarih 325 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Şemsettin Mahallesinde tapunun 489 ada, 7 nolu parselinde imar planı değişikliği ile A-5 olan yapı nizamının A-6 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Hamdi ALPARSLAN’ın lehte, Hüseyin DEMİREL ve Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
03.08.2015 334 Gezmişler İnş. Ve Mak.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 05/06/2015 tarih 298 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 129 ada, 5 nolu parselini de kapsayan ve belediye meclisinin 01/06/2015 tarih ve 261 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına itiraz edilmektedir. Talebin uygun bulunmadığına dair imar komisyonu raporu oya sunularak raporun kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 335 Gezmişler İnş. Ve Mak.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 05/06/2015 tarih 298 sayılı dilekçesi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 129 ada, 5 nolu parselinde imar planı değişikliği ile yapı nizamının A-3 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin Emsal:1,20 Y.Ençok:9,50 olması şartıyla uygun bulunduğuna dair imar komisyonu raporu oya sunularak plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 336 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2015 tarih 1293 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Samugüney Köyünün mücavir alan sınırları kuzeyde Toprakdeğirmeni Mahallesi, batıda Beşoğlan Deresi ve Ucarlı Mahallesi, doğuda Talipli Köyü ve Burunucu Köyü, güneyde Burunucu Köyü ve Ucarlı Mahallesi olup, katılımı söz konusu alanın en güneyinden şehir merkezine uzaklığı 2 km civarında ve yaklaşık 227 hektar alanı kapsamaktadır. Samugüney Köyü mücavir alanında yapılacak belediye sınırlarına katılım talebi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 8.maddesinde yer alan şartları taşımaktadır. Talep oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 337 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 19/06/2015 tarihli teskeresi okundu. Teskere ile ilçemiz esnaflarının talebi üzerine büyük mağazaların açılması konusunda kısıtlamalar getirilmesi ve belediye meclisince yerel esnafın desteklenmesi konusunda kararlar alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talep konusunda ön inceleme ve değerlendirmesinin yapılması maksadıyla bir komisyon oluşturulması, komisyona Belediye Meclis Üyeleri Eyüp TELLİ, Hayri Uğur ÖZDEMİR ve Hasan TURAN’ın seçilmeleri, talebin yeni kurulan bu komisyona havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 338 Yazı İşleri Müdürlüğünün 13/07/2015 tarihli teskeresi görüşüldü. Teskere ile Belediyemizde boş bulunan 1 adet eğitmen kadrosuna istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek ücretin tespiti talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca 9881 kodlu 7.dereceli Eğitmen unvanlı 1 adet boş kadroya istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personele verilecek aylık net ücretin 1.600,00.-TL olarak tespiti oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Hamdi ALPARSLAN, Hüseyin DEMİREL ve Hasan TURAN’ın lehte, Yener YILMAZ’ın çekimser oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
03.08.2015 339 Ali ELİKARA’nın 31/07/2015 tarih 405 sayılı dilekçesi okundu. Dilekçe ile İlçemiz Güzelyalı Mahallesinde belediye şantiyesinin önünden geçen ve ismi bulunmayan sokağa merhum oğlu Mustafa ELİKARA’nın isminin verilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 340 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/07/2015 tarih 1453 sayılı teskeresi okundu. Teskere ile Şemsettin Mahallesinde tapunun 129 ada, 3 nolu parselinin yerleşik alana alınması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 341 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2015 tarih 1452 sayılı teskeresi okundu. Belediyemizin iştiraki olan Bulancak Beton Enerji Madencilik A.Ş. tarafından yapılacak olan beton santrali için Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’den 720.000.-TL’ye kadar finansal kiralama işlemi yapılacağından belediyemizden kefalet yetkisi talep edilmektedir. %100 hissesi belediyemize ait Bulancak Beton Enerji Madencilik A.Ş.’nin mevcut bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendinde yer alan şartları taşıdığından Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ile akdedilecek sözleşme nedeniyle belediye meclisimizce Kefalet yetkisi verilmesi oya sunularak Belediye Meclis üyeleri Orhan GÜNGÖR, Yener YILMAZ, Mikdat AYDIN, Eyüp TELLİ, Osman YILDIRIM, Dilara TELLİ MUTLU, Ömral DABAN, Ahmet ORAK, Hamdi ALPARSLAN’ın lehte, Hüseyin DEMİREL ve Hasan TURAN’ın aleyhte oylarıyla kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
03.08.2015 342 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/07/2015 tarih 1447 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 86 ada, 42 nolu parselinde imar planı değişikliği ile parselde bulunan park alanının kaldırılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 343 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/07/2015 tarih 1451 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde tapunun 495 nolu adasında imar planı değişikliği ile ada içersinde bulunan park alanının cami alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
03.08.2015 344 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/07/2015 tarih 1477 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Saraçlı Mahallesinde tapunun 463 ada, 1 nolu parselinde imar planı değişikliği imar planında Ağaçlandırılacak Alan olan parsel A-3 yapı nizamında planlanarak ağaçlandırılacak alan iki farklı planla düzenlenmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
03.08.2015 345 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 1478 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Burunucu Köyünde tapunun 1022 nolu parselinde imar planı değişikliği ile imar planında refüj daraltılarak yol genişletilmiştir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
03.08.2015 346 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/08/2015 tarih 1480 sayılı teskeresi okundu. İlçemiz Ucarlı Mahallesinde tapunun 284 ada 50 nolu parselinde mezarlık yeri için kamulaştırma yapılması talep edilmektedir. Konunun müzakeresinden sonra talebin ön inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi
03.08.2015 347 Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Belediye Meclisinin 03/08/2015 günlü Ağustos ayı olağan toplantısına son verilmesi, gelecek toplantının 01/09/2015 Salı günü saat 15.00’da Belediye Meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.