15°C
GIRESUN HAVA DURUMU15°C Az Bulutlu
ALO BEYAZ MASA 444 28 44

İhale İlanları

Bulancak Belediye Başkanlığı

03.08.2017 Kiralama ve Satış İlanı

- +
03.08.2017 Kiralama ve Satış İlanı

 

 

 

BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

ADRES İHALE NİTELİĞİ TEKLİFE ESAS MUHAMMEN BEDEL

KDV HARİÇ

İHALE GÜNÜ

SAATİ

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

Arifli Mah. 1026 ada 113 nolu parsel  (1916,16m²) Satış İhalesi ARSA 750.000,00 TL 21/08/2017

10:30

22.500,00 TL
Belediye Kapalı Pazar Alanı içinde bulunan çay ocağının kiralanması 3 YILLIK

KİRALAMA

ÇAY OCAĞI Yıllık

1.200,00 TL

21/08/2017 10:40 36,00 TL
Belediye Kapalı Pazar Alanı içinde bulunan Tuvaletin kiralanması 3 YILLIK

KİRALAMA

TUVALET Yıllık

1.200,00 TL

21/08/2017 10:50 36,00 TL
Sanayi Mah.  731 ada 1 nolu parsele komşu Belediye Park Alanının doğusunda kalan kısmın ATM yeri olarak kiralanması 3 YILLIK

KİRALAMA

1 nolu ATM Yeri Yıllık

6.600,00 TL

21/08/2017 11:00 198,00 TL
Sanayi Mah.  731 ada 1 nolu parsele komşu Belediye Park Alanının doğusunda kalan kısmın ATM yeri olarak kiralanması 3 YILLIK

KİRALAMA

2 nolu ATM Yeri Yıllık

6.600,00 TL

21/08/2017 11:10 198,00 TL
Sanayi Mah.  731 ada 1 nolu parsele komşu Belediye Park Alanının doğusunda kalan kısmın ATM yeri olarak kiralanması 3 YILLIK

KİRALAMA

3 nolu ATM Yeri Yıllık

6.600,00 TL

21/08/2017 11:20 198,00 TL
Sanayi Mah.  731 ada 1 nolu parsele komşu Belediye Park Alanının doğusunda kalan kısmın ATM yeri olarak kiralanması 3 YILLIK

KİRALAMA

4 nolu ATM Yeri Yıllık

6.600,00 TL

21/08/2017 11:30 198,00 TL

 

 1. Yukarıdaki listede sayılı taşınmazlar, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereği açık  teklif usulü ile Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satış ve 3 yıllık kiralama ihaleleri yapılacaktır.
 2. İsteklilerin, ihale günü saat 10:30’ dan önce istenen belgeleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. İstekliler işyerleri veya taşınmazları mesai saatleri içerisinde görüp Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bilgi alabilirler.
 4. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler
 • Başvuru dilekçesi
 • Gerçek kişilerden Kanuni ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti, Tüzel kişileri için Tebligata esas adres beyanı ve Vergi dairesinden Mükellef olduğuna dair belge
 • Gerçek kişileri için İmza Beyannamesi, Tüzel kişiler için İmza sirküsü
 • Vekaleten katılacaklardan vekaletname
 • Tüzel kişi olması halinde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
 • İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortak girişim beyannamesi
 • Bulancak Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi
 • Tüm sayfaları imzalanmış şartname,
 • Dosya aldı makbuzu,
 • 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname
 • Geçici teminat yatırdı belgesi
 • İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 30,00-TL karşılığında temin edilebilir.
 • Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.03.08.2017

 

 

Recep YAKAR

Belediye Başkanı

                       

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.